Експортиране (0) Отпечатване
Разширяване на всички
EN
Това съдържание не е налично на вашия език. На разположение е английската версия.
3 от 15 оцениха това като полезно - Оценете тази тема

Using the Tee-Object Cmdlet

Display Data and Save That Data with One Command

The Tee-Object cmdlet enables you to display data in the Windows PowerShell window and to save that same data to a text file, all with a single command. For example, this command uses the Get-Process cmdlet to retrieve information about all the processes currently running on the computer, then uses Tee-Object to simultaneously display the data on-screen and save that data to the file C:\Scripts\Test.txt:Get-Process | Tee-Object -file c:\scripts\test.txt

Tee-Object Aliases
  • tee

Related Links

Смятате ли това за полезно?
(1500 знака остават)
Благодарим ви за обратната връзка
Покажи:
© 2014 Microsoft. Всички права запазени.