Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Přehled služby Licencování TS

Aktualizováno: leden 2008

Rozsah platnosti: Windows Server 2008

Služba Licence Terminálové služby (Licence TS) spravuje licence pro přístup klientů k Terminálové službě (TS CAL), které jsou požadovány pro připojení každého zařízení nebo uživatele k terminálovému serveru. Služba Licence TS slouží k instalaci, vydávání a sledování dostupnosti licencí TS CAL na licenčním serveru Terminálové služby.

Další informace o licencích TS CAL naleznete v tématu Licence pro přístup klientů k Terminálové službě (TS CAL).

Pokud se klient (ať už uživatel či zařízení) připojí k terminálovému serveru, terminálový server zjistí, zda je zapotřebí licence TS CAL. Terminálový server pak vyžádá licenci TS CAL od licenčního serveru Terminálové služby jménem klienta, který se k terminálovému serveru snaží připojit. Pokud je k dispozici vhodná licence TS CAL z licenčního serveru, je tato licence vydána klientovi a klient se bude moci připojit k terminálovému serveru.

Ačkoli existuje poskytnutá lhůta licence, během které se nevyžaduje žádný licenční server, po ukončení této lhůty musí mít klienti platnou licenci TS CAL vydanou licenčním serverem, jinak se nebudou moci k terminálovému serveru přihlásit.

ImportantDůležité
Vzdálená plocha podporuje dvě souběžná připojení ke vzdálené správě počítače. Pro tato připojení není licenční server nutný.

Pro použití Terminálové služby je nutné, aby byl v daném prostředí nasazen alespoň jeden licenční server. U malých nasazení lze nainstalovat službu role Terminálový server i službu role Licence TS do stejného počítače. U větších nasazení se doporučuje, aby služba role Licence TS byla instalována do jiného počítače než služba role Terminálový server.

K tomu, aby mohl terminálový server přijímat připojení od klientů, je nutná správná konfigurace služby Licence TS. Aby byl k nasazení licenčního serveru dostatek času, poskytuje Terminálová služba určitou licenční lhůtu, během které není licenční server vyžadován. Během této poskytované lhůty může terminálový server přijímat připojení od klientů bez licence a nemusí přitom kontaktovat licenční server. Tato lhůta začíná v okamžiku, kdy terminálový server poprvé přijme klientské připojení. Poskytnutá lhůta skončí při prvním výskytu některé z následujících událostí:

  • licenční server vydá trvalou licenci TS CAL klientovi, který se připojuje k terminálovému serveru,

  • dojde k překročení počtu dnů poskytnuté lhůty.

Délka poskytnuté lhůty závisí na operačním systému, který běží na terminálovém serveru. Poskytnuté lhůty jsou následující:

 

Operační systém na terminálovém serveru Poskytnutá lhůta

Windows Server 2008

120 dnů

Windows Server 2003 R2

120 dnů

Windows Server 2003

120 dnů

Windows 2000

90 dnů

Poté, co se k terminálovému serveru přihlásíte jako místní správce, se ve výchozím nastavení zobrazí v pravém dolním rohu plochy zpráva s počtem dnů, které zbývají do konce poskytnuté lhůty pro terminálový server.

Před koncem poskytnuté lhůty služby Licence TS je nutné zakoupit a nainstalovat příslušný počet licencí TS CAL pro všechna zařízení nebo uživatele, kteří se potřebují k terminálovému serveru připojovat. Navíc je nutné ověřit, zda určený režim licencování Terminálové služby odpovídá typu licence TS CAL dostupné na licenčním serveru. Režim licencování Terminálové služby určuje typ licence TS CAL, kterou bude terminálový server vyžadovat od licenčního serveru jménem klienta, jež se k terminálovému serveru připojuje.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2014 Microsoft