Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Arp
At
Cd
Cls
Cmd
Del
Dir
Fc
For
Ftp
If
Ldp
Lpq
Lpr
Md
Mmc
Msg
Nlb
Rcp
Rd
Reg
Rem
Ren
Rsh
Rsm
Rss
Sc
Set
Sfc
Ver
Vol
Expand Minimize

Umount

Aktualizováno: duben 2012

Rozsah platnosti: Windows Server 2008, Windows Vista

You can use umount to remove Network File System (NFS)–mounted drives.

umount [-f] [{-a | DriveLetter:[...] | NetworkMount[...]}]

The umount command-line utility disconnects the specified NFS-mounted drive. You must supply at least one of the following options or arguments.

-f
Forces deletion of Network File System (NFS) network drives.

-a
Deletes all NFS network drives. If there are active connections, umount prompts you for confirmation unless you also use the -f option.

DriveLetter
The letter of the logical drive to be disconnected.

NetworkMount
The network mount point to be disconnected. This mount must have been created using the net use Windows command-line utility without specifying a drive letter.

Další odkazy

Koncepty

Mount

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2014 Microsoft