Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Poradce při potížích s instalací služby Licencování TS

Aktualizováno: březen 2008

Rozsah platnosti: Windows Server 2008

Kontrolu konfigurace licenčního serveru Terminálové služby a určení častých potíží s licencováním u terminálového serveru lze provést pomocí následujících příkazů:

 • Prohlížet konfiguraci v nástroji Správce licencí TS

 • Diagnostika licencí v nástroji Konfigurace Terminálové služby

Po instalaci a konfiguraci služby role Licence TS v počítači se systémem Windows Server 2008 můžete pomocí funkce Prohlížet konfiguraci v nástroji Správce licencí TS zkontrolovat konfiguraci licenčního serveru. Funkce Prohlížet konfiguraci umožňuje identifikovat možné potíže s konfigurací služby Licence TS na licenčním serveru, které by mohly zabránit, aby licenční server:

 • mohly vyhledat terminálové servery,

 • vydával licence pro přístup klientů k Terminálové službě (TS CAL) uživatelům nebo zařízením, které se připojují k terminálovému serveru,

 • sledoval a vykazoval vydávání licencí TS CAL vázaných na uživatele.

notePoznámka
Funkce Prohlížet konfiguraci slouží k identifikaci možných potíží s konfigurací služby Licence TS na licenčním serveru, nikoli potíží s konfigurací terminálového serveru. Pokud chcete být informováni o možných potížích s konfigurací a vyhledáváním licencí na terminálovém serveru, použijte funkci Diagnostika licencí v nástroji Konfigurace Terminálové služby. Informace o funkci Diagnostika licencí získáte klepnutím na odkaz Diagnostika potíží s licencováním na terminálovém serveru.

ImportantDůležité
Aby bylo možné funkci Prohlížet konfiguraci použít, musí být licenční server členem domény služby Active Directory.

V následujícím seznamu jsou uvedeny určité možnosti, které bude funkce Prohlížet konfiguraci kontrolovat u konfigurace licenčního serveru:

 • Pokud je u licenčního serveru nastaven obor zjišťování Doména, funkce Prohlížet konfiguraci zkontroluje, zda je licenční server nainstalován na řadiči domény.

 • Pokud je nastaven obor zjišťování licenčního serveru Doménová struktura, funkce Prohlížet konfiguraci zkontroluje, zda je licenční server publikován ve službě AD DS (Active Directory Domain Services).

 • Jestliže je nastaven obor zjišťování licenčního serveru Doména nebo Doménová struktura, funkce Prohlížet konfiguraci zjistí, zda je licenční server členem skupiny Terminal Server License Servers ve službě AD DS.

 • Funkce Prohlížet konfiguraci zkontroluje, zda je pro licenční server povoleno a použito nastavení zásad skupiny Skupina zabezpečení licenčního serveru.

  notePoznámka
  Další informace o nastavení zásad skupiny Skupina zabezpečení licenčního serveru naleznete v tématu Řízení vydávání licencí pro přístup klientů k Terminálové službě (TS CAL) v nápovědě nástroje Správce licencí TS v Technické knihovně systému Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=107405).

Klepnutím na tlačítko Změnit obor v okně Prohlížet konfiguraci můžete rovněž změnit obor zjišťování licenčního serveru. Další informace naleznete v tématu Změna oboru zjišťování licenčního serveru Terminálové služby v nápovědě nástroje Správce licencí TS v Technické knihovně systému Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=107404) (stránka může být v angličtině).

Umístění databáze služby Licence TS rovněž zobrazuje funkce Prohlížet konfiguraci.

Následující postup slouží ke kontrole konfigurace licenčního serveru pomocí nástroje Správce licencí TS.

Tento postup mohou provést pouze členové skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentním oprávněním.

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu, přejděte na položku Terminálová služba a potom klepněte na položku Správce licencování TS.

 2. V levém podokně klepněte na položku Všechny servery. V pravém podokně bude ve sloupci Konfigurace zobrazen text OK nebo Zrevidovat. Text Zrevidovat značí možný problém s konfigurací licenčního serveru.

 3. Chcete-li zkontrolovat podrobnou konfiguraci licenčního serveru, proveďte jednu z následujících akcí:

  • vyberte licenční server, který chcete zkontrolovat, a v nabídce Akce klepněte na příkaz Prohlížet konfiguraci,

  • klepněte pravým tlačítkem myši na licenční server, který chcete zkontrolovat, a pak klepněte na příkaz Prohlížet konfiguraci.

  • Pokud je ve sloupci Konfigurace pro daný licenční server zobrazen text Zrevidovat, klepněte na položku Zrevidovat.

 4. Seznam zpráv v dialogovém okně Konfigurace poskytuje informace o konfiguraci licenčního serveru a identifikuje případné problémy s konfigurací.

  Pokud máte příslušná oprávnění ke správě, můžete některé problémy s konfigurací vyřešit přímo v dialogovém okně Konfigurace. Pokud například licenční server není publikován ve službě AD DS a máte oprávnění skupiny Enterprise Admins v této službě, můžete problém vyřešit klepnutím na položku Publikovat ve službě AD DS.

Nástroj Konfigurace Terminálové služby pro systém Windows Server 2008 zahrnuje nástroj Diagnostika licencí. Nástroj Diagnostika licencí poskytuje informace, pomocí kterých lze identifikovat možné potíže s licencováním pro terminálový server.

Každý uživatel nebo výpočetní zařízení, které se připojuje k terminálovému serveru, musí mít platnou licenci pro přístup klienta k Terminálové službě (TS CAL) vydanou licenčním serverem Terminálové služby.

Terminálový server musí být schopen kontaktovat (vyhledat) licenční server Terminálové služby, aby mohl zadávat požadavky na licence klientského přístupu Terminálové služby (TS CAL) pro uživatele nebo výpočetní zařízení připojující se k terminálovému serveru.

Primárním účelem nástroje Diagnostika licencí je určit, které licenční servery může terminálový server vyhledat a zda tyto licenční servery mají licence TS CAL, které by bylo možné vystavit pro uživatele nebo výpočetní zařízení připojující se k terminálovému serveru. Nástroj Diagnostika licencí se navíc pokusí identifikovat možné potíže s licencováním a poskytne navrhovaná řešení těchto potíží.

Nástroj Diagnostika licencí můžete spustit pomocí následujícího postupu.

Tento postup mohou provádět pouze členové místní skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentním oprávněním.

 1. Spusťte nástroj Konfigurace Terminálové služby. Chcete-li spustit nástroj Konfigurace Terminálové služby, klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu, přejděte na položku Terminálová služba a potom klepněte na položku Konfigurace terminálové služby.

 2. V levém podokně klepněte na odkaz Diagnostika licencí. Nástroj Diagnostika licencí bude automaticky spuštěn a pokusí se najít licenční servery a identifikovat potíže s konfigurací správy licencí. Potom zobrazí výsledky.

Nástroj Diagnostika licencí obsahuje čtyři hlavní části:

 • Podrobnosti konfigurace terminálového serveru, kde se zobrazují konfigurační informace o terminálovém serveru, včetně režimu licencování a režimu zjišťování, které byly pro terminálový server zadány.

 • Informace nástroje Diagnostika licencí, kde se zobrazují všechny potíže s licencováním, které byly identifikovány, společně s navrhovanými řešeními potíží.

 • Informace o licenčním serveru pro Terminálovou službu, kde se zobrazují licenční servery vyhledané terminálovým serverem.

 • Podrobnosti konfigurace licenčního serveru, kde se zobrazují konfigurační informace o licenčním serveru, včetně typu a verze licencí TS CAL nainstalovaných a dostupných na licenčním serveru.

Chcete-li zobrazit podrobnosti konfigurace vybraného licenčního serveru, je nutné, aby měl účet, pomocí kterého jste přihlášeni, na licenčním serveru oprávnění správce. Pokud váš účet nemá na licenčním serveru oprávnění správce, můžete pomocí možnosti Zadat pověření v nástroji Diagnostika licencí zadat pověření, která mají na licenčním serveru oprávnění pro správu.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2014 Microsoft