Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Expand Minimize
Toto téma nebylo dosud ohodnoceno - Ohodnotit toto téma

AutoShutdownAppPoolParams Metabase Property

The AutoShutdownAppPoolParams property specifies any command-line parameters for the executable that is specified in the AutoShutdownAppPoolExe Metabase Property. You can use these two properties in the following way to send e-mail, for example, when the World Wide Web Publishing Service (WWW service) shuts down an application pool for rapid fail protection:

AutoShutdownAppPoolExe = "C:\LogAndSendMail.bat"

AutoShutdownAppPoolParams = "-AppPoolName %1%"

where %1% represents the application pool name.

 

Attribute Name Attribute Value

XML Data Type

String

WMI Data Type

String

ADSI Data Type

String

ABO Data Type

String

ABO Metabase Identifier

MD_APPPOOL_STATE_STOPPED

Attributes

INHERIT

Default Value

MetaFlagsEx

CACHE_PROPERTY_MODIFIED

User Type

IIS_MD_UT_SERVER

ID

9036

Configurable Locations

You can configure this property at the following locations in the IIS metabase.

 

Metabase Path IIS Admin Object Type

/LM/W3SVC/AppPools/DefaultAppPool /LM/W3SVC/AppPools/DefaultAppPool/application_pool_name

IIsApplicationPool

/LM/W3SVC/AppPools

IIsApplicationPools

Code Example

For general code examples, see Code Examples to Configure Metabase Properties.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2014 Microsoft. Všechna práva vyhrazena.