Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Dlouhodobý majetek [AX 2012]

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

February 1, 2013

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Tip:Tip:

Chcete-li použít kritéria rozšířeného hledání pro nápovědu aplikace Microsoft Dynamics AX, použijte WebSearchAx nástroj.

Dlouhodobý majetek položky hodnota, například budov, vozidel, pozemků a vybavení, které jsou ve vlastnictví nebo společnost. Nastavení a zadejte informace o pořízení pro dlouhodobý majetek záznamy a potom spravovat je odepisování a nastavením velká práh k určení odpisu dlouhodobého majetku. Výpočet úpravy dlouhodobého majetku a lze je také vyřazení.

Při použití hlavní knihy dlouhodobého majetku lze zobrazit aktuální hodnotu veškerého dlouhodobého majetku. Mezinárodní účetní standardy a účetními předpisy v každé zemi musí odpovídat způsobu jakým dlouhodobého majetku. Požadavky mohou zahrnovat pravidla pro zaznamenávání pořizovacích a vyřazovacích transakcí, odpisů, životnost a zvýšení či snížení hodnoty dlouhodobého majetku. Funkce dlouhodobého majetku zahrnuje mnoho z těchto norem a pravidel.

Dlouhodobý majetek lze integrovat s následující moduly a Microsoft produktů:

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2014 Microsoft