Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Řízení a účetnictví projektů [AX 2012]

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

February 1, 2013

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Pomocí řízení projektu a účetnictví pro plánování, tvorbu, správu, řízení a dokončení projektů v organizaci. Projekty zaměřené na zákazníka můžete nastavit na základě času a materiálů nebo pevnou cenou. Můžete také modul pro správu nákladů na interní a investiční projekty.

Lze vytvořit nabídky projektu, které mohou být převedeny na projekty. Vytváření projektu smluv s jeden nebo více zdrojů financování, fakturované náklady projektu a poplatky. Zdrojích financování patří zákazníci, vnitřní organizace a grantů. Projekt smlouvy může mít jeden nebo více projektů, které jsou přiřazeny. Každý vytvořený projekt může mít jednu nebo více dílčích projektů a činností, které tvoří projekt struktury práce.

Plánování projektu flexibilní, můžete integrovat řízení projektu a účtování modul s Microsoft Project Server.

Můžete vytvořit a sledovat rozpočty projektu pro řízení nákladů. Zaměstnanců a dodavatelů můžete zadat časové rozvrhy projektu a výdajů sestavy záznamů souvisejících s projektem čas a náklady.

Můžete vytvořit zaměřené na průmysl projekty služby, které jsou tvořeny především pracovník služeb podle výkresu na funkce, jako je Správa smluv, nabídek, rozpočtování, zásady projektu, parametry projektu a kategorie.

Můžete přiřadit atributy projektu dovednosti a zkušenosti pracovníků. Můžete také vyhledat a přiřazení pracovníků projektu na základě pracovních dovedností a dostupnost nebo na základě požadavků projektu.

Přiřadit nepřímé náklady, definování výpočtů výše nepřímých nákladů a přidělit nepřímé náklady na projekt. Nepřímé náklady se počítají na základě pracovních hodin, které jsou přidány do projektu.

Můžete zaznamenat fakturovaných částek, které jsou zákazníkem zachovány, dokud nedosáhne průběh projektu etapy dohodnuté. Můžete také zachovat procento dodavatelských faktur dokud potvrdit kvalitu práce podle dodavatele, který je subdodavatelem na projektu, nebo obdrží platbu od zákazníka nebo jiné zdroje financování.

Můžete nastavit pravidla, která bude sledovat průběh projektu pro účtování a definovat, kdy a jak k výpočtu faktur odběratele částky záloh, milníky projektu dokončeno jednotek, částky, které zákazníky a správní poplatky.

Vedoucí projektu můžete zobrazit sestavy, které obsahují podrobnosti o projektu a analyzovat finanční řízení projektu z různých perspektiv.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2014 Microsoft