Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

Hyper-V virtuálních přehled Fibre Channel

Potřebujete vaše virtualizovaná pracovní vytížení připojit snadno a spolehlivě k vaší stávající pole. Windows Server 2012 poskytuje Fibre Channel portů do hostovaného operačního systému, který vám umožní připojit k Fibre Channel přímo z v rámci virtuálních strojů. Tato funkce chrání vaše investice do Fibre Channel, umožňuje virtualizaci pracovní vytížení, využívající přímý přístup do úložiště Fibre Channel, vám umožní clusteru hostující operační systémy nad Fibre Channel a poskytuje důležitou možnost nové úložiště pro servery v virtualizace infrastruktury.

Pomocí této technologie Hyper-V virtuálních Fibre Channel funkce můžete připojit k úložiště Fibre Channel z v rámci virtuálního počítače. To umožňuje používat vaše stávající investice Fibre Channel pro podporu virtualizovaná pracovní vytížení. Podpora Fibre Channel v hosté Hyper-V zahrnuje také podporu pro mnoho související funkce, například virtuální SANs, migrace a MPIO.

Virtuální funkce Fibre Channel v Hyper-V vyžaduje následující:

  • Jeden nebo více instalací systému Windows Server 2012 s rolí Hyper-V nainstalována. Pro hardwarové virtualizace Hyper-V vyžaduje počítač s procesorem.

  • Počítač s jedním nebo více Fibre Channel adaptéry hostitelské sběrnice (HBA) mající HBA aktualizovaný ovladač, který podporuje virtuální Fibre Channel. Součástí integrované ovladače HBA, u některých modelů jsou aktualizované ovladače HBA. Pro použití s virtuálním Fibre Channel portů HBA by měl být nastaven v topologii Fibre Channel, která podporuje NPIV. Chcete-li zjistit, zda váš hardware podporuje virtuální Fibre Channel, obraťte se na dodavatele hardwaru nebo OEM.

  • SAN NPIV povolena.

  • Virtuální stroje používá virtuální adaptér Fibre Channel, které musí používat systém Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2012 jako hostovaný operační systém.

  • Úložiště prostřednictvím virtuálního Fibre Channel podporuje zařízení, které představují logické jednotky. Virtual Fibre Channel logické jednotky nelze použít jako spouštěcí média.

Virtual Fibre Channel pro Hyper-V poskytuje hostovaný operační systém s unmediated přístupem k SAN pomocí o standardní World Wide Name (WWN) spojený s virtuálním strojem. Hyper-V mohou uživatelé použít Fibre Channel San virtualizaci pracovní vytížení, které vyžadují přímý přístup k SAN logické jednotky (LUN). Fibre Channel San rovněž umožňují pracovat v nových situacích, jako je běh funkci Failover Clustering v hostovaném operačním systému virtuálního počítače připojené k sdílené úložiště Fibre Channel.

Středních a high-end pole jsou schopné pokročilých paměťových funkcí, která pomáhá převzít některé úkoly správy od hostitelů SANs. Virtual Fibre Channel představuje alternativní hardwarových I/O cestu k Windows software virtuální pevný disk zásobníku. To umožňuje použít rozšířené funkce nabízené vaší SANs přímo z Hyper-V virtuálních strojů. Například můžete použít Hyper-V na zpracování funkce úložiště (například při snímek logické jednotky) na SAN hardwaru pomocí zprostředkovatele hardwaru služby Stínová kopie svazku (VSS) z v rámci Hyper-V virtual machine.

Hh831413.collapse(cs-cz,WS.11).gif NPIV podpora

Virtual Fibre Channel pro hosty, Hyper-V používá k mapování více virtuálních N_Port ID na jediné fyzické Fibre Channel N_port stávající standard T11 N_Port ID virtualizace (NPIV). Nový port NPIV je vytvořena v hostitelském počítači při každém spuštění virtuálního počítače, který je konfigurován s virtuální adaptér HBA. Když virtuální stroj zastaví na hostitele, NPIV port odstraněna. Díky použití NPIV, by měl být pro virtuální Fibre Channel portů HBA nastaven v topologii Fibre Channel, která podporuje NPIV, a SAN by měl podporovat NPIV porty.

Hh831413.collapse(cs-cz,WS.11).gif Podpora virtuální SAN

Hyper-V umožňuje definovat virtuální SANs v hostitelském počítači pro scénáře kde jediného hostitele Hyper-V je připojen k jiné SANs prostřednictvím více portů Fibre Channel. Virtuální SAN definuje pojmenovanou skupinu fyzické porty Fibre Channel, které jsou připojeny ke stejné fyzické síti SAN. Předpokládejme například, že Hyper-V host je připojen ke dvěma SANs – SAN výrobní a testovací SAN. Hostitel je připojen k každý SAN prostřednictvím dvou fyzických portů Fibre Channel. V tomto příkladu, můžete konfigurovat dva virtuální SANs – jeden s názvem "výrobní SAN" která má dva fyzické porty Fibre Channel připojený k produkci SAN a jeden s názvem "Test SAN" které má dva fyzické porty Fibre Channel připojený k testu SAN. Můžete použít stejnou techniku k pojmenování dvou samostatných cest k cíli ukládání jediné.

Můžete nastavit až čtyři virtuální Fibre Channel adaptérů na virtuálním stroji a přiřadit každé z nich s virtuálním SAN. Každý virtuální adaptér Fibre Channel spojuje s jednou WWN adresu nebo dvou WWN adresy na podporu migrace. Každá WWN adresu lze nastavit ručně nebo automaticky.

Hh831413.collapse(cs-cz,WS.11).gif Migrace

Pro podporu migrace virtuálních strojů mezi hostiteli Hyper-V a zajištění připojení Fibre Channel, dva WWNs jsou konfigurovány pro každý virtuální adaptér Fibre Channel, jak je znázorněno na obrázku 1: Set A a Set B. Hyper-V automaticky střídá mezi sady A a B WWN nastavit adresy během migrace. Tím zajistíte, že všechny logické jednotky jsou k dispozici na straně cílového hostitele před migrace a dojde k žádný výpadek během migrace.

Alternating WWN addresses during a live migration

Obrázek 1 střídající WWN adresami během migrace

Hh831413.collapse(cs-cz,WS.11).gif Funkce MPIO

Hyper-V v systému Windows Server 2012 mohou použít funkce multipath I/O (MPIO) funkce k zajištění nepřetržité připojení k úložiště Fibre Channel z v rámci virtuálního počítače. Následujícími způsoby můžete použít funkci MPIO s Fibre Channel:

  • Pomocí funkce MPIO pro hostitele přístup. Nainstalovat více portů Fibre Channel v hostitelském počítači a poskytovat vysoce dostupné připojení k logickým dostupné hostitelem pomocí MPIO.

  • Virtualizaci pracovní vytížení, které používají funkce MPIO. Konfigurace více virtuálních Fibre Channel adaptérů uvnitř virtuální stroj a použít samostatnou kopii MPIO v hostovaném operačním systému virtuálního počítače připojení k logické jednotky, které přístup k virtuální stroj. Tato konfigurace mohou existovat společně s nastavením MPIO hostitele.

  • Použijte jiné zařízení specifické moduly (moduly DSM) hostitele nebo každý virtuální stroj. Tento přístup umožňuje migrace konfigurace virtuálního počítače, včetně nastavení DSM a mezi hostiteli a kompatibilitu s existující konfigurace serveru a moduly DSM.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2014 Microsoft