Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

Přehled virtualizace Hyper-V síti

Toto téma představuje virtualizace Hyper-V síti koncepty a vysvětluje klíčové přínosy a možnostmi virtualizace Hyper-V síti v systému Windows Server 2012. To vysvětluje, jak sítě virtualizace těží jak soukromé mraky pro konsolidaci pracovního vytížení podnikových a veřejných cloud poskytovatelé infrastruktury jako službu (IaaS).

Další technické informace o síťových virtualizaci naleznete v tématu Síť virtualizace technické detaily

Měli jste na mysli...

Zákazníci chtějí snadný způsob, jak bez problémů rozšířit jejich datacenters do oblak. Dnes jsou technické problémy při takových bezproblémové hybridní architektury cloud. Virtualizace Hyper-V síti poskytuje koncept virtuální sítě, která je nezávislá na základní fyzické sítě. S tímto konceptem virtuálních sítí, které se skládají z jednoho nebo více virtuální podsítě, přesné fyzické umístění podsítě IP je oddělena od virtuální síťové topologie. V důsledku toho zákazníci mohou snadno přesouvat své podsítě do oblak při zachování jejich stávající IP adresy a topologie v oblaku tak, aby stávající služby nadále fungovat vědom fyzické umístění podsítě. Virtualizace Hyper-V síti, tedy umožňuje bezproblémové hybridní mrak.

Kromě hybridního cloud mnoho organizací se sloučení jejich datacenters a vytváření soukromé mraky vnitřně získat prospěch výkonnosti a škálovatelnosti mrak architektur. Virtualizace Hyper-V síti poskytuje lepší flexibilitu a efektivitu pro soukromé mraky oddělení organizační jednotky virtuální síťové topologie od skutečné fyzické síťové topologie. Tímto způsobem mohou účetní jednotky snadno sdílet vnitřní privátní cloud zároveň je izolován od sebe. Datacenter provozního týmu má flexibilitu nasazení a dynamicky přesouvat zátěž kdekoli v datacenter bez přerušení serveru poskytuje lepší provozní efektivitu a celkově efektivnější datacenter.

Virtualizace Hyper-V síti poskytuje "virtuálních sítí" virtuální stroje podobné jak serveru virtualizace (hypervisor) poskytuje "virtuální stroje" do operačního systému. Virtualizace sítě odděluje virtuálních sítí od fyzické síťové infrastruktury a zajišťování VM odstraní omezení VLAN a hierarchické přiřazování adres IP. Tato flexibilita umožňuje snadné pro zákazníky se přestěhovat do IaaS mraky a efektivní hospoda a datacenter správcům spravovat jejich infrastruktury, při zachování nezbytné multifunkční izolace, bezpečnostní požadavky, a podpůrné překrývající Virtual Machine IP adresy.

Pro majitele pracovního vytížení Hlavní výhodou je, že se nyní pohybují jejich pracovní vytížení "topologie" do oblak bez změny jejich adres IP nebo re-psát své aplikace. Například typický třívrstvé aplikace LOB se skládá z přední vrstva, vrstva obchodní logiky a databázovou vrstvu. Prostřednictvím politiky virtualizace Hyper-V síti umožňuje zákazníkům onboarding všechny nebo pouze některé ze tří úrovní do oblak, při zachování topologie směrování a IP adresy služeb (tj. virtual machine IP adresy), bez nutnosti aplikace změnit.

Vlastníků infrastruktury další pružnost v virtual machine umístění umožňuje přesunout zátěž kdekoli v datacenters bez změny virtuální počítače nebo změna konfigurace sítě. Například virtualizace Hyper-V síti umožňuje křížové podsítě migrace tak, aby virtuální stroj mohou migrovat kdekoli v datacenter bez přerušení služby. Dříve migrace omezovala na stejné podsíti omezení, kde by mohl být umístěn virtuální stroje. Kříž podsítě migrace mohou správci sloučit na základě požadavků na dynamické zdroje, energetické účinnosti, pracovní vytížení a přenášet i údržbu infrastruktury bez přerušení pracovního vytížení zákazníkovi čas.

S úspěchem virtualizované datacenters IT organizací a poskytovatelů hostingu (poskytovatelé, kteří nabízejí sdruženém nebo fyzického serveru půjčovny) začaly nabízející pružnější virtualizované infrastruktury, která usnadňují instance serveru na požádání nabídnout svým zákazníkům. Tato nová třída služby se označuje jako infrastruktura jako služba (IaaS). Windows Server 2012 nabízí všechny možnosti platformy umožňuje podnikům vytvářet soukromé mraky a přechod na IT jako služba funkční model. Windows Server 2012 také umožňuje hospoda vybudovat veřejné mraky a IaaS řešení nabízejí svým zákazníkům. V kombinaci s System Center pro správu virtualizace Hyper-V síti politiku, společnost Microsoft poskytuje silné cloud řešení.

Virtualizace sítě Windows Server 2012 s Hyper-V poskytuje sítě založené na zásadách, ovládané softwarové virtualizace, která snižuje režii správy, které se setkávají podniky když rozšiřují vyhrazené IaaS mraky, a to poskytuje mrak hospoda lepší flexibilitu a škálovatelnost pro správu virtuálních strojů pro dosažení vyšší využití zdrojů.

IaaS scénář, který má více virtuálních strojů od různých organizační divize (vyhrazené mrak) nebo různé zákazníky (hostované cloud) vyžaduje bezpečné izolace. Dnešní řešení, virtuální místní sítě (VLAN), může představovat značné nevýhody v tomto scénáři.

VLAN   V současné době VLAN jsou mechanismus, který většina organizací podporují použití prostoru adres a pomocí klienta a izolace. VLAN používá explicitní označení (VLAN ID) v záhlaví rámce Ethernet, a to se spoléhá na přepínači sítě Ethernet prosadit izolaci a omezit provoz na síťové uzly se stejným ID VLAN. Hlavní nevýhody s VLAN jsou následující:

 • Zvýšené riziko neúmyslného výpadek kvůli těžkopádné konfigurace přepínačů produkce kdykoliv virtuální počítače nebo izolace hranice pohybují v dynamic datacenter.

 • Omezené škálovatelnost protože typické přepínače podporují více než 1000 VLAN ID z maximálně 4094).

 • Omezeny v rámci jediné IP podsítě, která omezuje počet uzlů v rámci jedné VLAN a omezuje umístění virtuálních strojů na základě fyzické umístění. I když VLAN lze rozšířit na webech, celá VLAN musí být ve stejné podsíti.

Přiřazení adres IP   Kromě nevýhody, které jsou uvedeny ve VLAN virtual machine přiřazování adres IP představuje problémy, které zahrnují:

 • Fyzické umístění v infrastruktuře sítě datacenter zjištění adresy IP virtuálního počítače. V důsledku toho stěhování do oblak obvykle vyžaduje přečíslování pracovní vytížení služby (Změna IP adresy).

 • Politiky jsou vázány na IP adresy, pravidla brány firewall, zdrojů zjišťování a adresářových služeb a tak dále. Změna IP adresy vyžaduje aktualizaci všech přidružených politik.

 • VM nasazení a provoz izolace jsou závislé na topologii.

Když správce sítě datacenter plánu fyzické členění datacenter, musí učinit rozhodnutí o tom kde podsítí bude fyzicky umístěna a směrovány. Tato rozhodnutí jsou založena na IP a Ethernet technologii, která ovlivňují potenciál adresy IP, které jsou povoleny pro virtuální stroje běžící na daném serveru nebo čepel, která je připojena k určité stojanu v datacentru. Virtuální stroj je zajištěna a umístěna v datacentru, musí dodržovat tyto možnosti a omezení ohledně IP adresu. Typický výsledek je proto, že správci datacenter přiřadit nové adresy IP pro virtuální počítače.

Problém s tímto požadavkem je, že kromě toho, že adresu, je sémantické informace související s adresou IP. Například v jedné podsíti může obsahovat dané služby nebo v odlišných fyzické umístění. Pravidla brány firewall, zásad řízení přístupu a přidružení zabezpečení protokolu IPsec jsou obvykle spojeny s IP adresami. Změna IP adresy nutí majitele virtual machine upravit všechny své politiky, které byly založeny na původní adresu IP. Toto přečíslování Režie je tak vysoká, že mnoho podniků se rozhodnete instalovat pouze nové služby do oblak, takže starší aplikace sama.

Virtualizace Hyper-V síti odděluje virtuální sítě pro virtuální počítače zákazníka od fyzické síťové infrastruktury. V důsledku toho umožňuje zákazníkovi virtuální počítače zachovat jejich původní IP adresy, přičemž datacenter správci zřídit virtuální počítače zákazníka kdekoliv v datacentru, bez nutnosti měnit fyzické adresy IP nebo ID VLAN. V další části shrnuje klíčové funkce.

Toto je seznam klíčové funkce, výhody a možnosti virtualizace Hyper-V síti v systému Windows Server 2012:

 • Umožňuje flexibilní pracovní vytížení umístění – izolace sítě a opětovné použití IP adresy bez VLAN

  Virtualizace Hyper-V síti odděluje virtuální sítě zákazníka od fyzické síťové infrastruktury hospoda, poskytuje svobodu pro pracovní vytížení umístění uvnitř datacenters. Umístění pracovního vytížení VM je již omezen přiřazování adres IP nebo požadavky na izolaci VLAN fyzické sítě, protože je zajištěna v rámci Hyper-V hostiteli založené na softwaru definované, multitenant virtualizace politiky.

  Virtuální počítače z různých zákazníků s překrývající se IP adresy lze instalovat nyní na stejném serveru hostitele bez nutnosti těžkopádné VLAN konfiguraci nebo porušení IP adresu hierarchie. To umožňuje zjednodušit migraci zákazníků workloads do sdílené IaaS hosting poskytovatelů, což umožňuje zákazníkům přesunout tyto pracovní vytížení beze změny, která zahrnuje odchodu virtual machine IP adresy beze změny. Pro poskytovatele hostitelských služeb podpora mnoha zákazníky, kteří chtějí rozšířit své stávající sítě adresní prostor na sdíleném IaaS datacenter je komplexní cvičení konfiguraci a údržbu izolované VLAN pro každého zákazníka zajistit koexistence potenciálně překrývání adresní prostory. Virtualizace Hyper-V síti podpora překrývající se adresy by bylo jednodušší a vyžaduje méně síťové konfigurace hostingového poskytovatele.

  Navíc fyzické infrastruktury údržba a upgrade lze provést bez způsobení stanovené době pracovní vytížení zákazníka. Prostřednictvím sítě virtualizace Hyper-V virtuálních strojů na určitém hostiteli, stojan, podsítě, VLAN nebo celý cluster může přenést bez nutnosti přečíslování nebo zásadní změny konfigurace.

 • Umožňuje snazší kroky pro pracovní vytížení na sdíleném IaaS mrak

  Prostřednictvím sítě virtualizace Hyper-V virtual machine konfigurace adresy IP a zůstanou nezměněny. To umožňuje organizacím snadněji přesunout zátěž z jejich datacenters do sdíleného poskytovatele hostingu IaaS s minimální konfigurace pracovního vytížení nebo jejich infrastruktury nástrojů a politik. V případech, kde existuje spojení mezi dvěma datacenters, správci IT mohou nadále používat své nástroje bez nutnosti měnit je.

 • Umožňuje migrace v podsítích

  Živá migrace pracovní vytížení VM tradičně byla omezena na stejné podsíti protokolu IP nebo VLAN, protože křížení podsítích vyžaduje virtuální počítač hostovaný operační systém změnit svou IP adresu. Tato změna adresy přeruší stávající komunikace a narušuje služby běžící na virtuálním počítači. Virtualizace Hyper-V síti pracovní vytížení může být živé přenesena ze serverů se systémem Windows Server 2012 v jedné podsíti k serverům se systémem Windows Server 2012 v jiné podsíti bez změny adresy IP v pracovního vytížení. Virtualizace Hyper-V síti zajišťuje, že změny umístění VM v důsledku migrace jsou aktualizovány a synchronizovány mezi hostitele, které mají probíhající komunikaci s přeneseného VM.

 • Umožňuje snadnější správu oddělených správy serveru a sítě

  Umístění pracovního vytížení serveru je zjednodušeno, protože migrace a umístění pracovní vytížení jsou nezávislé na základní konfiguraci fyzické sítě. Správci serveru mohou soustředit na řízení služeb a serverů, a správci sítě mohou zaměřit se na celkové řízení infrastruktury a provozu sítě. To umožňuje správcům serveru datacenter pro zavedení a migraci virtuálních počítačů bez přečíslování virtuální počítače. Tam se sníží Režie protože virtualizace Hyper-V síti umožňuje umístění VM se vyskytují nezávisle topologie sítě, není potřeba pro správce sítě, aby se zapojily s umístění, které by mohly změnit hranice izolace.

 • Zjednodušuje sítě a zlepšuje využití prostředků serveru a síťových

  Tuhost VLAN a závislosti VM umístění na fyzické síťové infrastruktuře vede overprovisioning a nedostatečné. Tím, že porušení závislost, zvýšení flexibility VM vytížení umístění mohou zjednodušit správu sítě a zlepšit serveru a využití prostředků sítě. Všimněte si, že virtualizace Hyper-V síti podporuje VLAN v souvislosti s fyzickou datacenter. Například datacenter vhodné veškerý provoz sítě virtualizace Hyper-V se na konkrétní VLAN.

 • Je kompatibilní s existující infrastrukturou a vznikající technologie

  Virtualizace Hyper-V síti mohou být nasazeny v dnešní datacenter, přesto je to slučitelné s datacenter "plochý síť" technologie.

 • Zajišťuje připravenost spolupráce a ekosystém

  Virtualizace Hyper-V síti podporuje více konfigurací pro komunikaci se stávajícími prostředky, jako například kříž předpoklad konektivity, storage area network (SAN), přístup k prostředkům mimo virtualizované a tak dále. Společnost Microsoft se zavazuje spolupracovat s partnery ekosystému na podporu a posílení možnosti virtualizace Hyper-V síti výkon, škálovatelnost a možnosti správy.

 • Používá Windows PowerShell a rozhraním WMI

  Virtualizace Hyper-V síti podporuje prostředí Windows PowerShell a Windows Management Instrumentation (WMI) pro konfiguraci zásady sítě virtualizace a izolaci. Rutiny prostředí Windows PowerShell pro virtualizace Hyper-V síti umožňují správcům vybudovat nástroje příkazového řádku nebo automatizovaných skriptů pro konfiguraci, monitorovat a řešit izolaci zásady sítě.

Virtualizace Hyper-V síti vyžaduje Windows Server 2012 a role Hyper-V serveru.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2014 Microsoft