Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Vybudování podnikání

Publikováno: červen 2012

Aktualizováno: červen 2012

Platí pro: Office 365, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Čím dál více společností přechází na cloudové služby společnosti Microsoft, v nichž je možné spravovat zálohy dat, hardware serverů a aktualizace serverů. Zákazníci jsou ochotni za poskytované služby tohoto či jiného typu zaplatit měsíční či roční poplatky s klidným vědomím, že o tyto služby bude postaráno. Jako autorizovaný partner společnosti Microsoft máte příležitost rozšířit svůj okruh zákazníků a vytvořit si s nimi trvalý vztah.

Portál účtu používaný vaší cloudovou službou nabízí různým uživatelům různé stránky a funkce. Jako partner se k portálu můžete přihlásit a v záhlaví kliknout na odkaz Partner. Tím přejdete na stránku Přehled partnera. Kliknutím na odkazy na stránce Přehled partnera najdete zákazníky, jimž můžete nabídnout pomoc. Také zde vytvoříte pozvánky k vyzkoušení a nabídky k nákupu.

Co chcete udělat?

Ověření informací o společnosti

Před prvním kontaktem se zákazníky doporučujeme ověřit, zda jsou informace o vaší společnosti správné. Informace o společnosti, jako jsou například telefonní číslo a e-mailová adresa, se zobrazují zákazníkům na celé řadě míst portálu.

Název společnosti se objevuje jako odkaz v levém podokně stránky Přehled partnera. Kliknutím na odkaz zobrazíte informace o společnosti. Máte-li oprávnění globálního správce, můžete tyto informace v případě potřeby upravit.

Vyhledání zákazníků a poskytnutí pomoci

Chcete-li poskytnout pomoc zákazníkům, můžete provést úlohy správy, vytvořit žádosti o služby a resetovat hesla. Další informace o těchto činnostech a souvisejících tématech naleznete v tématu Vyhledání zákazníků a poskytnutí pomoci.

Odeslání pozvánky k vyzkoušení

Můžete vytvořit pozvánky, se kterými mohou zákazníci služby vyzkoušet. Pozvánka může obsahovat pouze jedno zkušební předplatné. V pozvánce můžete zahrnout volbu, která vám zajistí oprávnění ke správě tohoto účtu jménem zákazníka. Pokud budete tento účet spravovat, bude pro zákazníky mnohem snazší vyzkoušet služby jako uživatel.

Vytvoříte-li pozvánku k vyzkoušení, vytvoří se adresa URL. Adresa URL není pro každého zákazníka jedinečná. Místo toho obsahuje adresa URL vložený kód, který vás označuje jako poradce pro předplatné přidruženého k vámi určeným službám. Tuto adresu URL můžete použít pro jednoho či více zákazníků. Adresu URL můžete odeslat v e-mailové zprávě nebo již zveřejnit na webu.

Pozvánku k vyzkoušení vytvoříte kliknutím na položku Odeslat pozvánky k vyzkoušení na stránce Přehled partnera. Další informace o pozvánkách k vyzkoušení naleznete v tématu Vytvoření pozvánek k vyzkoušení a nabídek k zakoupení.

Vytvoření nabídek k nákupu

Jakmile zákazníkům odešlete pozvánku k vyzkoušení, pokračujte odesláním nabídky k nákupu. Nabídku můžete upravit tak, aby obsahovala přesně ty služby, které zákazník potřebuje, a správný počet uživatelských licencí. V nabídce k nákupu můžete také nabídnout delegovanou správu. Vytvoříte-li nabídku k nákupu, vytvoří se adresa URL obsahující vložený kód, který vás označuje jako poradce pro předplatné.

Požaduje-li zákazník jiný počet licencí, můžete mu poslat novou nabídku, nebo jednoduše upravit počet licencí zakoupeného předplatného.

Nabídku k nákupu vytvoříte kliknutím na položku Vytvořit nabídky k nákupu na stránce Přehled partnera. Další informace o nabídkách k nákupu naleznete v tématu Vytvoření pozvánek k vyzkoušení a nabídek k zakoupení.

Nabídka delegované správy

Máte-li zákazníky, kteří se již registrovali ke cloudové službě společnosti Microsoft, můžete jim nabídkou delegované správy poskytnout vyšší úroveň podpory. Jako delegovaný správce spravujete účty jménem zákazníka. To znamená, že můžete provádět většinu úloh správy s účtem daného zákazníka.

Při odeslání pozvánky k vyzkoušení nebo nabídky k nákupu můžete zákazníkům nabídnout i delegovanou správu. Nabídku delegované správy můžete odeslat i poté, co si zákazník předplatné zakoupí.

Chcete-li provádět správu služeb jménem zákazníka, je nutné od něj nejdříve obdržet oprávnění. Další informace naleznete v tématu Nabídka delegované správy.

Správa účtu společnosti

Jako partner máte vlastní účet společnosti ve službách Microsoft Online Services, který obsahuje uživatelské účty. Chcete-li spravovat uživatele a nastavení správce, přejděte na stránku Přehled správce a v levém podokně klikněte na položku Uživatelé. Další informace naleznete v tématu Vytvoření nebo úprava uživatelů. Další informace o rolích a oprávněních správce naleznete v tématu Přiřazení rolí správců.

Při vytvoření nového uživatele nebo úpravě stávajícího uživatele vybíráte na kartě Nastavení oprávnění, která chcete danému uživateli udělit.

  • Přiřazení přístupu pro správu k vaší společnosti: Výběrem položky Ano udělíte danému uživateli přístup na stránku Přehled správce. V závislosti na zvolené roli bude mít uživatel ve společnosti různá oprávnění správce.

  • Přiřazení přístupu pro správu k podporovaným společnostem: Výběrem položky Ano udělíte uživateli přístup na stránku Přehled partnera a možnost vytvářet pozvánky k vyzkoušení nebo nabídky k nákupu.

    • Role Plná správa uděluje uživateli stejná oprávnění jako role globálního správce ve společnostech, jimž poskytujete podporu.

    • Role Omezená správa uděluje uživateli stejná oprávnění jako role správce hesel ve společnostech, jimž poskytujete podporu.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2014 Microsoft