Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

Zkušební verze a možnosti upgradu na systém Windows Server 2012

Tento dokument shrnuje základní informace o zkušební verze systému Windows Server ® 2012, kde je získat, včetně omezení na jejich použití a jak je převést na úplnou prodejní verzi. To také shrnuje podporované možnosti upgradu z dříve licencovaného prodejní verze systému Windows Server na Windows Server 2012.

Plně funkční zkušební časově omezené verze systému Windows Server 2012 jsou k dispozici pro tyto verze:

 • Windows Server 2012 Standard

 • Windows Datacenter Server 2012

 • Windows Server ® 2012 základy

Tyto zkušební verze jsou pouze 64-bit a mohou být instalovány s jádra serveru nebo Server s možností GUI. Další informace o těchto možnostech instalace převod mezi nimi a jak se používají nové funkce na požádání a minimální rozhraní serveru naleznete v tématu http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831786.

Pro všechny edice máte 10 dní online aktivace, v takovém zkušební období začíná a běží za 180 dní. Během zkušební doby, se zobrazí upozornění na ploše dní zbývá zkušební doby (s výjimkou Windows Server 2012 základy). / Slmgr.vbs dlv / Slmgr.vbs dlv lze také spustit z příkazového řádku s vyššími oprávněními zobrazit zbývající čas.

JJ574204.collapse(cs-cz,WS.11).gif Kde najdete zkušební verze

Zkušební verze můžete získat následujícími metodami:

JJ574204.collapse(cs-cz,WS.11).gif Omezení zkušební verze

Všechny zkušební verze jsou plně funkční během zkušební doby, i když spuštění systému v nouzovém režimu není k dispozici. Edice systému Windows Server 2012 Standard a Windows Server 2012 Datacenter přicházejí s aktivačním klíčem předinstalována. Po uplynutí 180denní zkušební doby, server vás upozorní různými způsoby v závislosti na vydání:

Windows Server 2012 Standard;Windows Datacenter Server 2012:

 • Na ploše se zobrazí následující upozornění: Windows licence vypršela

 • Po přihlášení k systému Windows, zobrazí se výzva s následujícími možnostmi:

  • Nyní aktivovat

  • Zeptejte se mě později

 • Systém vypne každou hodinu.

 • Pouze aktualizace, které mohou být instalovány jsou aktualizace zabezpečení.

 • ID události 100 ze zdroj WLMS "období licence pro tuto instalaci systému Windows vypršela. Operační systém bude vypnut každou hodinu."se zobrazí v protokolu aplikace.

Windows Server 2012 základy: zobrazí upozornění na ploše a na řídícím panelu, ale server není vypnut.

JJ574204.collapse(cs-cz,WS.11).gif Zkušební verze systému Windows Server 2012 převod na plnou prodejní verzi

Většina zkušební verze lze převést na úplnou prodejní verze, ale metoda se mírně liší podle vydání. Dříve než se pokusíte převést verzi, zkontrolujte, že váš server je ve skutečnosti spuštěn zkušební verzi. Chcete-li to provést, proveďte některou z následujících akcí:

 1. Z příkazového řádku se zvýšenými oprávněními spusťte /dlv/slmgr.vbs dlv;zkušební verze bude zahrnovat "EVAL" ve výstupu.

 2. Z obrazovky Start otevřete Ovládací panely. Spusťte systém a zabezpečenía poté systém. V oblasti Windows aktivace systému stránky zobrazte stav aktivace systému Windows. Další informace o stav aktivace systému Windows klepněte na tlačítko Zobrazit podrobnosti v aktivace systému Windows .

Pokud jste již aktivovali Windows, plochy ukazuje čas zbývající do zkušební doby.

Pokud je server spuštěn prodejní verzi namísto zkušební verzi, naleznete v části "Aktualizace předchozí licencované verze" tohoto dokumentu pokyny pro upgrade na systém Windows Server 2012.

Pro Windows Server 2012 základy: Můžete převést na úplnou prodejní verzi zadáním maloobchodní, hromadné licence nebo OEM klíč v příkaz slmgr.vbs.

Pokud je server spuštěn zkušební verze systému Windows Server 2012 Standard Edition nebo Windows Server 2012 Datacenter, můžete ji převést na maloobchodní verzi následovně:

 1. Pokud je server řadičem domény, nelze jej převést na prodejní verzi. V tomto případě instalaci dalšího řadiče domény na server, který provozuje prodejní verzi a službu AD DS odebrat z řadiče domény, který běží na zkušební verzi. Další informace naleznete v tématu http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh994618.aspx.

 2. Přečtěte si licenční podmínky.

 3. Z příkazového řádku se zvýšenými oprávněními určení názvu aktuálního vydání s příkazem DISM / online/Get-CurrentEdition. Poznamenejte si ID edice, zkrácený tvar názvu edice. Spusťte DISM / online/Set-Edition: < ID edice >/ProductKey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX /AcceptEula, ID edice a kód product key. Server bude dvakrát restartován.

Pro zkušební verzi systému Windows Server 2012 Standard můžete převést na maloobchodní verzi systému Windows Server 2012 Datacenter v jednom kroku pomocí stejný příkaz a odpovídající kód product key.

JJ574204.Tip(cs-cz,WS.11).gif Tip
Další informace o Dism.exe naleznete v tématu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=192466.

Následující tabulka stručně shrnuje, který již licenci (tzn. ne Hodnocení) Windows operační systémy lze inovovat na které edice systému Windows Server 2012.

Všimněte si následující obecné pokyny pro podporované cesty:

 • Upgradování ze 32-bit na 64bitové architektury nejsou podporovány. Všechny edice systému Windows Server 2012 jsou pouze 64-bit.

 • Nejsou podporovány v místní upgrade z jednoho jazyka do druhého.

 • Při místním upgradu z jednoho sestavení typu (fre chk, například) nejsou podporovány.

 • Pokud je server řadičem domény, naleznete v http://technet.microsoft.com/en-US/library/hh994618.aspx důležité informace.

 • Upgrade z předprodejní verze systému Windows Server 2012 (například Release Candidate) nejsou podporovány. Proveďte čistou instalaci systému Windows Server 2012.

 • Nejsou podporovány upgrady, které přechod z instalace jádra serveru na server s režimem GUI Windows Server 2012 v jednom kroku (a naopak). Však po dokončení inovace Windows Server 2012 vám umožní volně přepínat mezi jádro serveru a serveru s režimy GUI. Další informace o těchto možnostech instalace převod mezi nimi a jak se používají nové funkce na požádání a minimální rozhraní serveru naleznete v tématu http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831786.

 • Pokud se nezobrazí aktuální verzi v levém sloupci, upgrade na tuto verzi systému Windows Server 2012 není podporován.

  Pokud více než jedno vydání v pravém sloupci, inovujte na obou vydání ze stejné počáteční verze je podporována.

Pokud spustíte:

Můžete upgradovat na těchto edicích:

Windows Server 2008 Standard s aktualizací SP2 nebo Windows Server 2008 Enterprise s aktualizací SP2

Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Datacenter

Windows Server 2008 Datacenter s aktualizací SP2

Windows Datacenter Server 2012

Windows Web Server 2008

Windows Server 2012 Standard

Windows Server 2008 R2 Standard s aktualizací SP1 nebo Windows Server 2008 R2 Enterprise s aktualizací SP1

Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Datacenter

Windows Server 2008 R2 Datacenter s aktualizací SP1

Windows Datacenter Server 2012

Windows Web Server 2008 R2

Windows Server 2012 Standard

JJ574204.collapse(cs-cz,WS.11).gif Na serveru roli doporučení pro inovace

I v podporované možnosti upgradu z předchozích verzí maloobchodní na Windows Server 2012 mohou vyžadovat určité role serveru, které jsou již nainstalovány další přípravy či akce, za roli nadále fungovat po upgradu. Následující tabulka shrnuje Tyto úvahy.

Role serveru Informace o inovaci

Active Directory

 • Služby active Directory Domain Services (AD DS): Domény služby Active Directory lze inovovat upgradu stávajících řadičů domény operačního systému nebo nahrazení existující řadiče domény řadiče domény se systémem Windows Server 2012. Další informace naleznete v tématu nasazení Active Directory Domain Services (AD DS) v Your Enterprise (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=262195).

 • Lehké active Directory Directory Services (AD LDS): Další informace naleznete v tématu inovace od ADAMA do služby AD LDS (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=186351).

Služby Active Directory Federation Services (AD FS)

Další informace o inovaci AD FS systému Windows Server 2008 R2 na Windows Server 2012 naleznete v tématu "AD FS Migration Guide."

Active Directory Rights Management Services (AD RMS)

In-place upgrade ze systému Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2 můžete provést na Windows Server 2012. Po dokončení inovace operačního systému pro všechny servery se službou role serveru služby AD RMS, budete muset spustit Průvodce AD RMS inovace inovace clusteru služby AD RMS a zajistit konzistenci. Jinak nemusí být váš cluster služby AD RMS v konzistentním stavu. Jedinou další uvažování při inovaci, že byste měli být vědomi při upgradu z těchto verzí operačního systému Windows Server je, že pokud Windows interní databáze (WID) byl již dříve vybrán pro použití na podporu databáze služby AD RMS potřebuje, že konfigurace bude blokovat upgradu na Windows Server 2012 a vyžadují, aby další kroky. Odblokovat upgradu na Windows Server 2012 je třeba nejprve odinstalovat role serveru služby AD RMS a přenést existující instanci WID k instanci serveru SQL Server. Další informace naleznete v tématu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=229299.

Faxový Server

Viz http://technet.microsoft.com/library/jj134193.aspx.

Souborů a skladovací služby

Po upgradu serveru se systémem Windows Server 2008 R2 DFS Management nainstalována, je třeba znovu nainstalovat nástroje pro správu systému souborů DFS na serveru. Chcete-li nainstalovat nástroje pro správu systému souborů DFS, spusťte jako správce následující rutiny prostředí Windows PowerShell: Install-WindowsFeature RSAT-DFS-Mgmt-Con

Můžete použít také vlastnosti průvodce a přidání rolí ve Správci serveru. Na stránce funkce průvodce rozbalte Nástroje pro vzdálenou správu serveru, rozbalte položku Nástroje pro správu rolí, rozbalte Soubor služby nástrojea potom zaškrtněte políčko Nástroje pro správu systému souborů DFS .

Hyper-V

Viz http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831531

Tiskové a dokumentové služby

Viz http://technet.microsoft.com/library/jj134150.

Vzdálený přístup

Služba Směrování a vzdálený přístup (RRAS) byla služba role v operačních systémech Windows Server před 2012 Windows Server, které umožňují používat počítač jako směrovač IPv4 nebo IPv6, jako směrovač IPv4 sítě adresu překlad (NAT) nebo jako server pro vzdálený přístup, který hostil nebo prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN) připojení vzdálených klientů. Nyní tato funkce byla kombinována s DirectAccess tvoří role serveru vzdáleného přístupu v systému Windows Server 2012. Informace o migraci z jiné verze před Windows Server 2012 a Windows Server 2008 R2 naleznete v tématu http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831423.aspx

Služby vzdálené plochy

Windows Server ® 2008 R2 Remote Desktop Services role služby nelze přenést do Windows Server 2012, ale existující nasazení serveru Windows Server 2008 R2 RD Session Host může být integrován do Windows Server 2012 RDS nasazení. Windows Server 2012 RD Web Access lze nakonfigurovat tak, aby odkazovaly do existující farmy serveru Windows Server 2008 R2 RD Session Host. Stolní a aplikace RemoteApp na serverové farmě Windows Server ® 2008 R2 RD Session Host lze přistupovat ze serveru Windows Server 2012 RD Web Access.Následující kroky je třeba provést přidat existující serverové farmě Windows Server ® 2008 R2 RD Session Host na nasazení Windows Server 2012 služby Vzdálená plocha:

 • Naplnění skupiny zabezpečení TS Web Access Computers.

 • Konfigurujte Windows Server 2008 R2 hostitelských serverů relací se správným certifikátem podepsat soubory RDP.

 • Ukazující Windows Server 2012 RD Web Access server na Windows Server ® 2008 R2 RD Session Host serverovou farmu.

Objem Aktivace služby

Aktivace založené na službě Active Directory není nutné další hostitele serveru;existující řadiče domény může podporovat aktivace klientů, s následujícími omezeními:

 • Active Directory aktivaci nelze konfigurovat na řadiči domény jen pro čtení.

 • Active Directory aktivaci nelze použít s-Microsoft adresářové služby.

 • AD DS musí být na úrovni schématu systému Windows Server 2012 pro uložení objektů, aktivace. Řadiče domény používají starší verze systému Windows Server může aktivovat klienti po jejich schémata aktualizaci Windows Server 2012 verzi programu Adprep.exe. Další informace naleznete v tématu Co je nového ve službě Active Directory Domain Services instalaci a odebrání .

Webový Server (IIS)

Žádné funkce byla odstraněna nebo změněna. Webové aplikace, které pracují v IIS 7.0 normálně fungovat v IIS 8.0.

JJ574204.collapse(cs-cz,WS.11).gif Převod stávající verze systému Windows Server 2012

Vždy po instalaci Windows Server 2012 můžete spustit instalační program k opravě instalace (někdy se nazývá "opravit na místě"), nebo v některých případech, převést na jinou verzi.

Můžete spustit instalační program k provedení "opravy na místě" v jakékoli verzi systému Windows Server 2012;Výsledkem bude stejné edice, na kterou jste začínali.

Pro Windows Server 2012 Standard, můžete systém Windows Server 2012 Datacenter následovně: Z příkazového řádku se zvýšenými oprávněními určení názvu aktuálního vydání s příkazem DISM / online/Get-CurrentEdition. Poznamenejte si ID edice, zkrácený tvar názvu edice. Spusťte DISM / online/Set-Edition: < ID edice >/ProductKey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX /AcceptEula, ID edice a kód product key. Server bude dvakrát restartován.

Pro Windows Server 2012 základy můžete spustit instalaci a převést na Windows Server 2012 Standard tím, že poskytuje příslušnou maloobchodní licenční klíč.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2014 Microsoft