Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Instalace prostředí Windows PowerShell pro správu přístupových práv

Publikováno: červenec 2012

Aktualizováno: červenec 2012

Platí pro: Office 365

Správu služby Windows Azure AD Rights Management lze provádět pomocí prostředí Windows PowerShell na všech systémech, které splňují následující požadavky:

 • Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 R2

  notePoznámka
  V nativním režimu je v systému Windows Server 2008 R2 podporována pouze platforma x64. Subsystém WOW64, který podporuje 32bitovou emulaci, není podporován na 64bitových platformách.

 • Prostředí Windows PowerShell 2.0

 • Pomocník pro přihlášení ke službám Microsoft Online Services 7.0

notePoznámka
Aby mohlo být provedeno ověření službou Rights Management, musí být instalován Pomocník pro přihlášení ke službám Microsoft Online Services. Další informace naleznete v tématu Stažení softwaru: Pomocník pro přihlášení ke službám Microsoft Online Services pro profesionály IT (RTW).

Začínáme s používáním modulu pro správu služby Rights Management

Pokud chcete povolit používání služby Rights Management pro používání s klientským účtem, bude třeba nejprve provést několik změn konfigurace.

notePoznámka
K provedení následujících kroků je nejprve požadována instalace rozhraní Microsoft .Net Framework 4.0. Další informace naleznete na webu http://www.microsoft.com/net/.

Instalace a nastavení konfigurace modulu pro správu služby Rights Management

 1. Stáhněte si na webu služby Stažení softwaru modul pro správu služby Windows Azure AD Rights Management pro prostředí Windows PowerShell.

  Stažení modulu služby Rights Management pro prostředí Windows PowerShell

 2. V místní složce, do které jste si stáhli a uložili soubor instalačního programu služby Rights Management, dvakrát klikněte na soubor WindowsAzureADRightsManagementAdministration.exe a spusťte instalaci modulu pro správu služby Rights Management.

 3. Otevřete složku %WINDIR%\System32\WindowsPowerShell\v1.0 a ujistěte se, zda soubor Powershell.exe.config obsahuje následující data XML:

  <?xml version="1.0"?> 
  <configuration> 
    <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true"> 
      <supportedRuntime version="v4.0.30319"/> 
      <supportedRuntime version="v2.0.50727"/> 
    </startup> 
  </configuration>
  
 4. Otevřete příkaz prostředí Windows PowerShell se zvýšenými oprávněními a zadejte následující příkazy k importu modulu a připojení k instalaci služby Rights Management:

  Import-Module AADRM
  Connect-AadrmService -Verbose
  

  Budete vyzváni k zadání pověření.

 5. Zadejte pověření uživatele služeb Office 365 vaší organizace s oprávněním globálního správce a vyčkejte na dokončení ověření.

  notePoznámka
  Ve výchozím nastavení mají globální správci přístup ke správě služby Rights Management.

  V okně příkazového řádku prostředí Windows PowerShell se zvýšenými oprávněními zadejte následující příkaz, pomocí kterého povolíte používání služby Rights Management se svým klientským účtem.

  Enable-Aadrm
  Disconnect-AadrmService
  
  ImportantDůležité
  Ve výchozím nastavení je služba Rights Management při přidělení k novému klientskému účtu zakázána. Funkce služby Rights Management nejsou k dispozici uživatelům klientů, dokud není služba povolena v tomto kroku.

  Po dokončení tohoto postupu by měl být klient povolen.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2014 Microsoft