Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Správa přístupových práv pomocí prostředí Windows PowerShell

Publikováno: červenec 2012

Aktualizováno: červenec 2012

Platí pro: Office 365

Službu Windows Azure AD Rights Management můžete připravit k používání klientským účtem služeb Microsoft Office 365 aktivací pomocí funkce správy přístupových práv v centru pro správu služeb Office 365 nebo si můžete volitelně stáhnout a použít modul prostředí Windows PowerShell pro službu Windows Azure AD Rights Management k přípravě účtu klienta služeb Office 365 a ke správě rozšířených možností funkcí služby Rights Management.

Ve výchozím nastavení, jakmile bude dokončena Instalace prostředí Windows PowerShell pro správu přístupových práv a aktivováno používání služby Rights Management (pomocí portálu služeb Office 365 nebo správou v prostředí PowerShell), neměly by být požadovány žádné další úlohy pro správu. U vybraných pokročilých uživatelů však mohou být požadovány některé rozšířené možnosti, jejichž správa je k dispozici pouze při použití služby Rights Management a nástrojů prostředí Windows PowerShell. Následující tabulka vám pomůže určit, zda se na vás vztahují některé z těchto typů úloh a příslušné rutiny prostředí Windows PowerShell, které vám budou užitečné, pokud hodláte používat tyto funkce služby Rights Management nebo se o ně zajímáte.

 

Pokud potřebujete... ... použijte následující rutiny

Připojit se ke službě Rights Management, nebo se od ní odpojit.

Connect-AadrmService
Disconnect-AadrmService
Další informace naleznete v tématech Připojení ke službě správy přístupových právOdpojení od služby správy přístupových práv

Zakázat službu Rights Management, nebo ji znovu povolit po zakázání.

Enable-Aadrm
Disable-Aadrm
Další informace naleznete v tématech Povolení služby správy přístupových právZakázání služby správy přístupových práv

Spravovat superuživatele v instalaci služby Rights Management.

Enable–AadrmSuperUserFeature
Add–AadrmSuperUser
Get–AadrmSuperUser
Remove–AadrmSuperUser
Další informace naleznete v části Správa obsahu spravovaného pomocí přístupových práv pro superuživatele

Spravovat uživatele a skupiny oprávněné ke správě instalace služby Rights Management.

Add–AadrmRoleBasedAdministrator
Get–AadrmRoleBasedAdministrator
Remove–AadrmRoleBasedAdministrator
Další informace naleznete v části Přidání, zobrazení nebo odstranění správců s konkrétní rolí pro správu přístupových práv

Získat protokol úloh správy, které byly vykonány v rámci instalace služby Rights Management.

Get-AadrmAdminLog
Další informace naleznete v části Stažení protokolů auditování pro službu Windows Azure AD Rights Management

Migrovat z instalace služby Rights Management na místní nasazení služby AD RMS.

Set-AadrmMigrationUrl
Get–AadrmMigrationUrl
Další informace naleznete v části Zobrazení nebo nastavení adresy URL, která má být použita při migrování obsahu se správou přístupových práv do služby AD RMS

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2014 Microsoft