Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Toto téma nebylo dosud ohodnoceno - Ohodnotit toto téma

Integrace služby Rights Management do systému Office

Publikováno: červenec 2012

Aktualizováno: březen 2013

Platí pro: Office 365

Pokud vytváříte nebo používáte obsah chráněný technologií IRM (Správa přístupových práv k informacím), budou podporovány pouze následující verze systému Microsoft Office.

 

Pro následující řadu produktů systému Office... ... jsou uplatněna následující omezení při používání služby Rights Management

Microsoft Office Professional Plus 2013 Preview

Podporováno v této verzi.

Microsoft Office 2010

Podporováno v této verzi.

Pokud chcete publikovat obsah chráněný správou přístupových práv, je vyžadován systém Office Professional Plus. Pokud chcete používat obsah chráněný správou přístupových práv, je vyžadován systém Office Standard.

Microsoft Office 2007

Není podporováno pro tuto verzi.

Konfigurace klienta systému Office 2013

Pokud chcete použít službu Rights Management k používání podporovaných funkcí technologie IRM v rámci systému Office Professional Plus 2013 Preview, je třeba provést následující kroky.

Instalace a nastavení systému Office 2013 pro používání služby Rights Management s funkcemi technologie IRM systému Office

 1. Nainstalujte systém Office Professional Plus 2013 Preview ze serveru pro stahování.

 2. Z příkazového řádku se zvýšenými oprávněními spusťte následující příkaz pro aktualizaci hodnoty registru:

  reg add "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Common\DRM" /t REG_DWORD /v "UseRMSOnline" /d 1 /f
  
 3. Přihlaste se k aplikacím systému Office pomocí svých pověření služeb Microsoft Office 365.

Konfigurace klienta systému Office 2010

Pokud chcete použít službu Rights Management k používání podporovaných funkcí technologie IRM v rámci systému Office 2010, je třeba provést následující kroky.

notePoznámka
Vzhledem k tomu, že tato akce je nevratná, doporučujeme vám provést tyto kroky v prostředí testovací podsítě.

Instalace a nastavení systému Office 2010 pro používání služby Rights Management s funkcemi technologie IRM systému Office

 1. Vytvořte uživatelský účet klienta služeb Office 365.

  Takto získáte platné uživatelské jméno a e-mailovou adresu (například user@mytestdomain.onmicrosoft.com) služeb O365, které můžete použít pro přihlášení k portálu služeb Office 365 a také později pro použití systému Exchange Online jako svého hostovaného poskytovatele e-mailu.

  Další informace naleznete v tématu Přihlášení ke službám Office 365.

 2. Nainstalujte kompatibilní verzi operačního systému Windows, který zahrnuje potřebného klienta technologie RMS.

  Služba Rights Management vyžaduje klienta technologie RMS, který je dodáván jako součást systémů Windows Vista, Windows 7 SP1, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 SP1 a Office 2010. Může byt také požadována instalace následujících oprav hotfix, pokud vámi používaný cluster AD RMS byl aktualizován pro používání Kryptografického režimu 2 a používá klíče RSA, jejichž délka klíče je zvýšena na hodnotu 2 048 bitů. Do počítačů se systémy Windows Vista a Windows Server 2008 nainstalujte opravu hotfix přidruženou k ID článku 2627272. Do počítačů se systémy Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 nainstalujte opravu hotfix přidruženou k ID článku 2627273. Pokud máte také potíže s aplikacemi systému Office 2010, ověřte, zda jste nainstalovali opravu hotfix pro systém Office 2010 v následujícím ID článku: 2596501, aby byla zajištěna oprava těchto potíží. Další informace ohledně Kryptografického režimu 2 naleznete v tématu Kryptografické režimy služby AD RMS.

  Služba Rights Management podporuje instalace architektury x86 (32bitové verze) nebo architektury x64 (64bitové verze).

 3. Nainstalujte systém Office 2010 buď z instalačního média, nebo pomocí 60denní zkušební verze systému Office 2010, která je k dispozici ke stažení ze serveru společnosti Microsoft zde.

 4. Přihlaste se k portálu služeb Office 365 a nastavte konfiguraci místní verze systému Office 2010 pro používání ve službách Office 365.

  Jakmile se přihlásíte k webu služeb Office 365, nainstalujte Pomocníka pro přihlášení ke službám Office 365 následujícím postupem:

  1. Klikněte na položku Domů v horní části stránky.

  2. Klikněte na domovské stránce na dlaždici Software a poté klikněte na možnost Zajistit, aby desktopové aplikace systému Office fungovaly se službami Office 365 Technical Preview.

  3. Po spuštění průvodce aktualizací služeb Office 365 postupujte podle pokynů pro instalaci Pomocníka pro přihlášení ke službám Microsoft a další požadované aktualizace služeb Office. Po dokončení postupu restartujte počítač.

 5. Stáhněte si a spusťte nástroj Service Location Registry Script Generator ze serveru pro stahování.

  Jakmile bude nástroj stažen, rozbalte ho do libovolné složky a ověřte, zda jsou všechny aplikace systému Office ukončeny. Poté spusťte nástroj podle instrukcí, abyste vygenerovali soubor skriptu pro systém Windows. Bude vytvořen spustitelný soubor s následujícím názvem: Microsoft.AADRM.ServiceLocationRegScriptTool.exe.

  Další informace ohledně spuštění tohoto nástroje naleznete v následujícím oddílu.

 6. Dokončete konfiguraci klienta pro používání služby Rights Management spuštěním vygenerovaného souboru skriptu pro systém Windows.

  notePoznámka
  Nástroj pro vytvoření skriptu nepotřebuje ke správné funkci zvýšená oprávnění (správce), k jeho správné funkci se však požaduje, aby uživatel, který nástroj spustil, měl oprávnění ke složce, v níž se nástroj nachází.

 7. Otevřete aplikaci Outlook 2010 a nastavte konfiguraci pro poštu systému Exchange Online.

  Pokud spouštíte aplikaci Outlook v počítači poprvé, budete vyzvání k nastavení e-mailového účtu. Můžete pokračovat nastavením konfigurace pro poštu systému Exchange, aby bylo možné používat systém Exchange Online a uživatelský účet klienta.

  Další informace naleznete v tématu Přidání nebo odebrání e-mailového účtu.

Nástroj Service Location Registry Script Generator

Pokud chcete nastavit konfiguraci počítače pro používání systému Office 2010 se službou Rights Management, je třeba použít další nástroj pro příkazový řádek, nástroj Service Location Registry Script Generator. Tento nástroj může být spuštěn uživatelem bez oprávnění správce v běžném příkazovém řádku, ale je třeba ho spustit ze složky, ke které má uživatel oprávnění k zápisu, protože do ní bude vygenerován soubor skriptu určený k nastavení konfigurace systému Office 2010 pro použití se službou Rights Management. Po spuštění vyzve nástroj uživatele k zadání pověření ke službám Office 365 do dialogového okna pověření a použije tato pověření k vytvoření souboru skriptu a ke konfiguraci počítače.

Po spuštění nástroje je třeba spustit vygenerovaný soubor skriptu uživatelem s oprávněním správce z příkazového řádku se zvýšenými oprávněními, protože nastavuje správné klíče registru systému Windows, které jsou požadovány ke konfiguraci systému Office 2010 pro spolupráci se službou Rights Management.

Následující syntaxe zobrazuje nápovědu a příklad práce s tímto nástrojem.

C:\>Microsoft.AADRM.ServiceLocationRegScriptTool.exe /?
=======================================================================
            Service Location Registry Script Generator
=======================================================================
Microsoft.AADRM.ServiceLocationRegScriptTool.exe -r:<AADRM URL> -s:<STS Site ID> -u:<O365 Authentication System user name> -p:<User password>

   -r: The Uniform Resource Locator (URL) that is the base address for your Windows Azure Active Directory Rights Management (AADRM) server
   -s: The host name identifier for the Secure Token Service (STS) site
   -u: The O365 Authentication System user name, typically provided in e-mail format (for example, "user@contoso.com")
   -p: The password for the O365 Authentication System user.

---------
EXAMPLES
---------

-------------------------------EXAMPLE 1-------------------------------
C:\>Microsoft.AADRM.ServiceLocationRegScriptTool.exe

Description
-----------
Runs the Service Location Registry Script Generator tool using default settings and prompts you to enter credentials.

-------------------------------EXAMPLE 2-------------------------------
C:\>Microsoft.AADRM.ServiceLocationRegScriptTool.exe -r:https://AadrmUrl.com -s:StsName

Description
-----------
Runs the Service Location Registry Script Generator tool using non-default values and prompts you to enter credentials.

-------------------------------EXAMPLE 3-------------------------------
C:\>Microsoft.AADRM.ServiceLocationRegScriptTool.exe -r:https://AadrmUrl.com -s:StsName -u:user@contoso.com -p:password

Description
-----------
Runs the Service Location Registry Script Generator tool using non-default values.

notePoznámka
Po spuštění tohoto nástroje budou v případě nepřítomnosti klíčů v registru zobrazeny chybové zprávy. Tyto chybové zprávy neovlivní funkčnost nástroje a nemusíte jim věnovat pozornost.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2014 Microsoft. Všechna práva vyhrazena.