Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Správa mobilních zařízení pomocí nástroje Configuration Manager a služby Windows Intune

Aktualizováno: říjen 2014

Platí pro: System Center 2012 Configuration Manager SP1, System Center 2012 R2 Configuration Manager

notePoznámka
Informace v tomto tématu se vztahují pouze k nástroji System Center 2012 Configuration Manager SP1 a System Center 2012 R2 Configuration Manager.

Tento postup vám podrobně ukáže, jak nakonfigurovat nástroj Configuration Manager, aby bylo možné spravovat zařízení se systémem Windows Phone 8, Windows RT, iOS a Android pomocí služby Windows Intune v internetu. I když použijete službu Windows Intune, úlohy správy jsou dokončeny pomocí systémové role lokality konektoru služby Windows Intune dostupné prostřednictvím konzoly nástroje Configuration Manager. Nástroj System Center 2012 R2 Configuration Manager také poskytuje možnost správy zařízení se systémem Windows 8.1, a to stejným způsobem jako v případě zařízení, ve kterých není nainstalován klient nástroje Configuration Manager.

V nástroji Configuration Manager lze nakonfigurovat povolení správy mobilních zařízení, aby byl uživatelům umožněn zabezpečený a spravovaný přístup k prostředkům společnosti. Pomocí správy zařízení ochráníte data společnosti, přičemž umožníte uživatelům zaregistrovat osobní mobilní zařízení a zařízení ve vlastnictví společnosti a poskytnete jim přístup k datům společnosti. Když použijete nástroj Configuration Manager se službou Windows Intune, získáte následující možnosti správy:

 • Můžete vyřadit a vymazat zařízení.

 • V zařízeních můžete nakonfigurovat nastavení dodržování předpisů. Ta zahrnují nastavení hesel, zabezpečení, roamingu, šifrování a bezdrátové komunikace.

 • Můžete nasadit obchodní aplikace do zařízení.

 • Můžete nasadit aplikace z obchodu, ke kterým se zařízení připojuje, Windows Store, Windows Phone Store, App Store nebo Google Play.

 • Můžete shromáždit inventář hardwaru.

 • Můžete shromáždit inventář hardwaru pomocí předdefinovaných sestav.

Tento dokument předpokládá, že ke správě počítačů používáte nástroj Configuration Manager a že máte zájem o rozšíření konzoly nástroje Configuration Manager za účelem správy mobilních zařízení. Po dokončení tohoto postupu budou uživatelé moci zaregistrovat svá zařízení pro správu.

Ukážeme vám:

 • Jak nakonfigurovat odběr služby Windows Intune pro správu mobilních zařízení.

 • Jak nainstalovat systémovou roli lokality konektoru služby Windows Intune, která vám umožní použít službu Windows Intune v konzole nástroje Configuration Manager.

Následující části vám pomohou se správou mobilních zařízení pomocí konektoru služby Windows Intune.

Pomocí následujících informací zjistíte požadavky na správu mobilních zařízení.

Kontrolní seznam týkající se konfigurace nástroje Configuration Manager za účelem správy mobilních zařízení naleznete v tématu Kontrolní seznam správce: Konfigurace nástroje Configuration Manager pro správu mobilních zařízení pomocí služby Windows Intune.

 

Externí závislosti Další informace

Zaregistrujte si účet organizace služby Windows Intune.

Účet si můžete zaregistrovat na webu služby Windows Intune.

Další informace naleznete v tématu Účet organizace služby Windows Intune a Podmínky použití služby Windows Intune v knihovně dokumentace služby Windows Intune.

Přidejte veřejnou doménu společnosti.

Všechny uživatelské účty musí mít veřejně ověřitelný název domény, který lze ověřit pomocí služby Windows Intune.

Ověřte, zda mají uživatelé hlavní uživatelské jméno (UPN) veřejné domény.

Před synchronizací uživatelského účtu služby Active Directory je nutné ověřit, zda mají uživatelské účty hlavní uživatelské jméno (UPN) veřejné domény. Další informace naleznete v tématu Přidání přípon hlavních uživatelských jmen v knihovně dokumentace služby Active Directory.

Nasaďte a nakonfigurujte synchronizaci adresářů.

Synchronizace adresářů umožňuje naplnit službu Windows Intune synchronizovanými uživatelskými účty. Do služby Windows Intune jsou přidáni synchronizovaní uživatelé a skupiny zabezpečení. Další informace naleznete v tématu Configure directory synchronization (Konfigurace synchronizace adresářů) v knihovně dokumentace služby Active Directory.

V případě jednotného přihlašování je nutné nasadit službu AD FS. Další informace naleznete v tématu Konfigurace jednotného přihlašování v knihovně dokumentace služby Active Directory.

Vytvořte alias DNS.

Vytvořte alias DNS (typ záznamu CNAME). Ve službě DNS je nutné nakonfigurovat záznam CNAME, který přesměruje adresu EnterpriseEnrollment.<název domény společnosti>.com na adresu manage.microsoft.com. Pokud má například Markéta e-mailovou adresu Markéta@contoso.com, je nutné vytvořit ve službě DNS záznam CNAME, který přesměruje adresu EnterpriseEnrollment.contoso.com na adresu manage.microsoft.com.

Záznam CNAME se používá jako součást procesu registrace.

Získejte certifikát nebo klíče.

Další informace naleznete v části Získání certifikátů nebo klíčů pro splnění požadavků na jednotlivé platformy tohoto tématu.

Následující tabulka uvádí certifikáty nebo klíče, které je nutné mít pro registraci mobilních platforem.

 

Platforma Certifikáty nebo klíče Získání certifikátů nebo klíčů

Windows Phone 8

Certifikát pro podpis kódu: Všechny zkušebně načtené aplikace musí mít podepsaný kód.

Zakupte certifikát pro podpis kódu od společnosti Symantec.

Zařízení se systémem Windows RT, Windows RT 8.1 nebo Windows 8.1, která nejsou připojena k doméně.

Klíče pro zkušební načtení: Zařízení musí být opatřena klíči pro zkušební načtení, což umožní instalaci zkušebně načtených aplikací.

Všechny zkušebně načtené aplikace musí mít podepsaný kód.

Zakupte klíče pro zkušební načtení od společnosti Microsoft.

Všechny aplikace musí mít podepsaný kód pomocí certifikační autority společnosti nebo externí certifikační autority.

iOS

Certifikát APNs (Apple Push Notification Service).

Zažádejte o certifikát APNs (Apple Push Notification Service) od společnosti Apple. Další informace naleznete v části Požadavky pro zaregistrování zařízení se systémem iOS tohoto tématu.

Android

Žádné.

Nelze použít.

Chcete-li spravovat zařízení se systémem Windows Phone 8, je nutné nasadit portálovou aplikaci společnosti se systémem Windows Phone 8. Portálová aplikace společnosti musí mít podepsaný kód certifikátem společnosti Symantec, který zařízení se systémem Windows Phone 8 považují za důvěryhodný.

 1. Navštivte web Windows Phone Dev Center a připojte se ke službě Windows Phone Dev Center. Je nutné použít podnikový účet.

 2. Kliknutím na položku Řídicí panel ve službě Windows Phone Dev Center vyhledejte své ID společnosti Symantec a v části ID společnosti Symantec vyhledejte číselné ID.

 3. Pomocí ID společnosti Symantec zakupte certifikát z webu společnosti Symantec.

 4. Po zakoupení certifikátu obdrží schvalovatel, kterého jste uvedli v účtu služby Windows Phone Developer, e-mail požadující schválení žádosti o certifikát. Jakmile je žádost schválena, obdržíte e-mail obsahující pokyny k importu certifikátů.

 5. Pečlivě si přečtěte pokyny v emailu a naimportujte certifikáty.

 6. Chcete-li ověřit, zda byly certifikáty správně naimportovány, přejděte k modulu snap-in Certifikáty, klikněte pravým tlačítkem na položku Certifikáty a vyberte možnost Hledat certifikáty. Do pole Obsahuje zadejte „Symantec“ a klikněte na tlačítko Najít. Naimportované certifikáty by měly být uvedeny jako součást výsledků.

  Hledání certifikátu

 7. Když jste nyní ověřili, zda byly certifikáty naimportovány, můžete exportovat soubor .pfx, abyste mohli podepsat portál společnosti. Na základě výsledků z předchozího kroku je nutné vybrat certifikát společnosti Symantec se zamýšleným účelem „podepsání kódu“. Poté klikněte pravým tlačítkem na certifikát pro podpis kódu a vyberte možnost Exportovat.

  Export certifikátu

  Průvodci exportem certifikátu vyberte možnost Ano, exportovat soukromý klíč a klikněte na tlačítko Další. Vyberte možnost Personal Information Exchange –PKCS #12 (.PFX) a zaškrtněte políčko Zahrnout všechny certifikáty do cesty certifikátu (je-li to možné). Dokončete průvodce. Další informace naleznete v tématu Exportování certifikátu se soukromým klíčem.

 8. Stáhněte aplikaci firemního portálu se systémem Windows Phone 8.

 9. Portálová aplikace společnosti musí být před nasazením podepsána certifikační autoritou, kterou zařízení se systémem Windows Phone 8 považují za důvěryhodnou. Pomocí aplikace XAPSignTool, která je dodávána se sadou Windows Phone 8 SDK, podepište portál společnosti souborem .pfx, který jste vytvořili z certifikátu společnosti Symantec. Další informace naleznete v tématu Podepsání aplikace společnosti pomocí aplikace XapSignTool.

Chcete-li nakonfigurovat správu aplikací v mobilním zařízení, které používá systém Windows RT, nebo v zařízení se systémem Windows 8.1, je nutné postupovat podle těchto kroků.

 1. Získejte klíče pro zkušební načtení. Před spuštěním zkušebně načtených obchodních aplikací v systému Windows RT je nutné získat a aktivovat klíče pro zkušební načtení od společnosti Microsoft. Další informace o klíčích aktivace produktů pro zkušební načtení naleznete v tématu Multilicence společnosti Microsoft.

 2. Podepište všechny aplikace. Chcete-li, aby bylo možné spustit zkušebně načtené aplikace v systému Windows RT, je nutné podepsat všechny aplikace certifikátem.

Chcete-li zaregistrovat zařízení se systémem iOS, je nutné postupovat podle těchto kroků.

 1. Stáhněte žádost o podepsání certifikátu ze služby Windows Intune. Tato žádost o podepsání certifikátu umožňuje zažádat o certifikát APNs (Apple Push Notification Service) od certifikační autority společnosti Apple.

 2. Na webu společnosti Apple zažádejte o certifikát APNs (Apple Push Notification Service).

 1. V konzole aplikace Configuration Manager klikněte na položku Správa.

 2. V pracovním prostoru Správa rozbalte nabídku Konfigurace hierarchie a klikněte na položku Odběry služby Windows Intune.

 3. Na kartě Domů ve skupině Vytvořit klikněte na možnost Vytvořit žádost o certifikát APNs.

 4. V dialogovém okně Podat žádost o podepsání certifikátu APNs klikněte na tlačítko Procházet, čímž zadáte umístění, do kterého se stáhne žádost o podepsání certifikátu. Zadejte název souboru a poté klikněte na tlačítko Stáhnout.

 5. Na stránce přihlášení ke službě Windows Intune zadejte účet organizace a heslo. Žádost o podepsání certifikátu se po přihlášení stáhne do zadaného umístění.

 1. Připojte se k portálu Apple Push Certificates.

 2. Přihlaste se a dokončete průvodce.

  notePoznámka
  Ověřte, zda jste k získání certifikátu APNs (Apple Push Notification Service) použili účet společnosti. Při návratu na web společnosti Apple za účelem obnovení certifikátu ověřte, zda jste použili stejný účet.

 3. Odešlete žádost o podepsání certifikátu, kterou jste stáhli ze služby Windows Intune.

V případě nástroje System Center 2012 R2 Configuration Manager mohou uživatelé stáhnout portálovou aplikaci společnosti se systémem Android, která jim umožní zaregistrovat zařízení se systémem Android, z webu Google Play. Pomocí portálové aplikace společnosti se systémem Android můžete spravovat nastavení dodržování předpisů, vymazat zařízení se systémem Android, nasadit aplikace a shromáždit inventář softwaru a hardwaru. Pokud není portálová aplikace společnosti se systémem Android nainstalována v zařízeních se systémem Android nebo pokud používáte nástroj Configuration Manager SP1, nebudete mít k dispozici všechny možnosti správy, například inventář a nastavení dodržování předpisů, přesto však můžete nasadit aplikace do zařízení se systémem Android.

 

Závislosti v nástroji Configuration Manager Další informace

Vytvořte odběr služby Windows Intune.

Další informace naleznete v části Konfigurace odběru služby Windows Intune tohoto tématu.

Přidejte konektor služby Windows Intune.

Další informace naleznete v části Systémová role lokality konektoru služby Windows Intune tohoto tématu.

Odběr služby Windows Intune umožňuje určit nastavení konfigurace služby Windows Intune. To zahrnuje určení uživatelů, kteří mohou zaregistrovat svá zařízení, a definování platforem mobilních zařízení, které budou spravovány. Pokud vytvoříte odběr, můžete nainstalovat systémovou roli lokality konektoru služby Windows Intune, která vám umožní připojit se ke službě Windows Intune. Tato systémová role lokality konektoru předá nastavení a aplikace do služby Windows Intune. Odběr služby Windows Intune provádí následující činnosti:

 • Načte certifikát, který požaduje konektor služby Windows Intune za účelem připojení ke službě Windows Intune.

 • Definuje kolekci uživatelů, která umožní uživatelům zaregistrovat mobilní zařízení.

 • Definuje a nakonfiguruje mobilní platformy, které chcete podporovat.

 1. V konzole aplikace Configuration Manager klikněte na položku Správa.

 2. Pro System Center 2012 Configuration Manager SP1: V pracovním prostoru Správa rozbalte nabídku Konfigurace hierarchie a klikněte na položku Odběry služby Windows Intune.

  V případě nástroje System Center 2012 R2 Configuration Manager: V pracovním prostoru Správa rozbalte nabídku Cloudové služby a klikněte na položku Odběry služby Windows Intune.

 3. Pro System Center 2012 Configuration Manager SP1: Na kartě Domů ve skupině Vytvořit klikněte na možnost Vytvořit odběr služby Windows Intune.

  System Center 2012 R2 Configuration Manager: Na kartě Domů klikněte na možnost Přidat odběr služby Windows Intune.

 4. Na stránce Úvod v Průvodci vytvořením odběru služby Windows Intune zkontrolujte text a klikněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Odběr klikněte na tlačítko Přihlášení a přihlaste se pomocí účtu organizace služby Windows Intune. Zaškrtněte políčko Povolit konzolu nástroje Configuration Manager ke správě tohoto odběru. Pokud vyberete toto nastavení, budete moci spravovat mobilní zařízení pouze pomocí konzoly nástroje Configuration Manager. Chcete-li pokračovat v odběru, tuto možnost je nutné vybrat.

  ImportantDůležité informace
  Jakmile vyberete nástroj Configuration Manager jako autoritu správy, nelze v budoucnu změnit autoritu zprávy na službu Windows Intune.

 6. Kliknutím na odkazy zkontrolujte zásady ochrany osobních údajů a klikněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Obecné určete následující možnosti klikněte na tlačítko Další.

  • Kolekce: Zadejte kolekci uživatelů obsahující uživatele, kteří si zaregistrují mobilní zařízení.

   notePoznámka
   Pokud je z kolekce odebrán uživatel, zařízení uživatele bude po odebrání záznamu uživatele z databáze uživatelů nadále spravováno až po dobu 24 hodin.

  • Název společnosti: Zadejte název společnosti.

  • Adresa URL pro dokumentaci o ochraně osobních údajů společnosti: Pokud publikujete informace o ochraně osobních údajů společnosti na odkaz, ke kterému lze získat přístup v internetu, poskytněte odkaz, ke kterému mohou uživatelé získat přístup z portálu společnosti. Informace o ochraně osobních údajů mohou objasnit, jaké informace sdílejí uživatelé se společností.

  • Barevné schéma portálu společnosti: Volitelně můžete změnit výchozí modrou barvu portálů společností.

  • Kód lokality nástroje Configuration Manager: Zadejte kód primární lokality za účelem správy mobilních zařízení.

   notePoznámka
   Změna kódu lokality ovlivní pouze nové registrace a neovlivní existující zaregistrovaná zařízení.

 8. Na stránce Platformy vyberte typ zařízení, který chcete spravovat, zkontrolujte požadavky na platformu a poté klikněte na tlačítko Další.

Pro každý vybraný typ zařízení musíte nakonfigurovat další možnosti. Následující postupy obsahují další informace o těchto možnostech. Po nakonfigurování těchto dodatečných možností klikněte na tlačítko Další a dokončete průvodce.

 • Na stránce iOS klikněte na tlačítko Procházet a určete certifikát služby APN (Apple Push Notification), který obdržíte od společnosti Apple. Další informace o získání certifikátu služby APN (Apple Push Notification) naleznete v části Požadavky pro zaregistrování zařízení se systémem iOS v tomto tématu.

 • Na stránce Konfigurace systému Windows Phone 8 určete soubor .pfx nebo token registrace aplikace, který jste obdrželi po splnění předpokladů systému Windows Phone 8 v části požadavků tohoto průvodce.

 • Určete umístění podepsané portálové aplikace společnosti Windows Phone 8, kterou jste vytvořili v části požadavků tohoto průvodce.

Další informace o získání certifikátu naleznete v části Požadavky pro zaregistrování zařízení se systémem Windows Phone 8 v tomto tématu.

Zařízení se systémy Windows RT, Windows RT 8.1 a Windows 8.1 vyžadují, aby všechny zkušebně načítané aplikace před prodejem byly podepsány důvěryhodným certifikátem podepisování kódu.

 1. Máte-li certifikát od certifikační autority společnosti, na stránce Konfigurace Windows RT klikněte na tlačítko Procházet a určete certifikát podepisování kódu pro všechny aplikace systému Windows 8.

  notePoznámka
  Všechny aplikace musí mít podepsaný kód. Pole certifikátu je určeno pro certifikát vaší společnosti. Pokud jste zakoupili certifikát od externí certifikační autority, můžete to pole ponechat prázdné.

 2. Klikněte na tlačítko Přidat a zadejte klíče zkušebního načtení. Další informace o získání certifikátu naleznete v části Požadavky pro zaregistrování zařízení se systémem Windows RT, Windows RT 8.1 nebo Windows 8.1 v tomto tématu.

Zařízení se systémem Android nemají žádné předpoklady. V případě aplikace System Center 2012 R2 Configuration Manager mohou uživatelé systému Android stáhnout portálovou aplikaci společnosti se systémem Android, která jim umožní zaregistrovat zařízení se systémem Android, z webu Google Play.

Konektor Windows Intune odesílá nastavení a informace o nasazení aplikace do Windows Intune a načítá zprávy stavu a inventáře z mobilních zařízení. Služba Windows Intune plní funkci brány komunikující s mobilními zařízeními, která také ukládá nastavení.

notePoznámka
Konektor Windows Intune role systému lokality může být nainstalována pouze na lokalitě centrální správy nebo na samostatné primární lokalitě.

 1. V konzole aplikace Configuration Manager klikněte na položku Správa.

 2. V pracovním prostoru Správa rozbalte nabídku Konfigurace lokality a klikněte na možnost Servery a role serveru.

 3. Přidejte roli konektoru Windows Intune do nového nebo stávajícího serveru systému lokality pomocí souvisejícího kroku:

  • Nový server systému lokalit: Kliknutím na možnost Přidat server systému lokality na kartě Domů ve skupině Vytvořit spusťte Průvodce vytvořením serveru systému lokality.

  • Stávající server systému lokality: Klikněte na server, na který chcete nainstalovat roli konektoru Windows Intune. Pak kliknutím na možnost Přidat role systému lokality na kartě Domů ve skupině Vytvořit spusťte Průvodce přidáním rolí systému lokality.

 4. Na stránce Výběr role systému vyberte možnost Konektor služby Windows Intune Connector a klikněte na tlačítko Další.

 5. Dokončete průvodce.

Registrace vytváří vztah mezi uživatelem, zařízením a službou Windows Intune. Uživatelé registrují svá vlastní mobilní zařízení. Zařízení se systémem Android nejsou registrovaná, ale mohou být spravována pomocí konektoru serveru Exchange. Následující části popisují registraci pro systémy Windows Phone 8, Windows RT a iOS.

notePoznámka
Pokud se blíží uplynutí platnosti odběru Windows Intune, musíte ještě před tímto uplynutím platnosti zrušit registraci všech zařízení a zajistit tak, aby obsah společnosti byl ze zařízení odstraněn.

Pro Windows Phone 8 mohou uživatelé začít registraci ze zařízení Windows Phone 8 tak, že se přesunou do nabídky Nastavení systému a vyberou položku Aplikace společnosti. Následující postup je pak realizován v případě, že uživatelé registrují vlastní mobilní zařízení.

 1. Uživatelé jsou požádáni o poskytnutí svých pověření. Když je ověření úspěšné, vytvoří Windows Intune vztah mezi uživatelem a zařízením se systémem Windows Phone 8.

 2. Na zařízení je nainstalován certifikát, který slouží pro ověření mezi zařízením a službou Windows Intune.

 3. Uživatelé musí zvolit položku Nainstalovat aplikace společnosti nebo rozbočovač a umožnit tak správu svých zařízení.

  ImportantDůležité informace
  Pokud uživatelé tuto možnost pro nainstalování aplikací společnosti nebo rozbočovače nevyberou, nemohou stáhnou portál společnosti. Pokud portál společnosti Windows Phone 8 není nainstalován během registrace, nebo pokud uživatelé portál společnosti odinstalují, musí pak vyřadit své mobilní zařízení a zaregistrovat je znovu. Nebo můžete zpřístupnit soubor portálu společnosti zasláním odkazu uživatelům v e-mailové zprávě.

 4. Portál společnosti je nainstalován do zařízení. Inventář je shromážděn; nastavení pro správu jsou použita a uživatelé mají nyní přístup k obchodním aplikacím, které jste jim zpřístupnili.

V případě systému Windows RT uživatelé spustí registraci ze zařízení Windows RT. Uživatelé musí dokončit následující úkoly:

 1. Na zařízení Windows RT uživatelé vyberou tlačítko Start a zadají „Konfigurace systému“, pak kliknou na dialogové okno a otevřou nabídku Aplikace společnosti.

 2. Uživatelé pak zadají pověření své společnosti a jsou ověřeni. To vytváří vztah mezi uživatelem, zařízením Windows RT a službou Windows Intune.

 3. Windows Intune shromažďuje inventář a aplikuje nastavení pro správu. Uživatelé nyní mají přístup k obchodním aplikacím a přímé odkazy na obchod s aplikacemi prostřednictvím portálu společnosti.

Pro systémy Windows 8.1 a Windows RT 8.1 se uživatel registruje prostřednictvím zařízení.

 1. V zařízení se systémem Windows 8.1 uživatel volí Nastavení, pak klikne na položku Nastavení počítače, možnost Síť a nakonec klikne na položku Pracovní plocha.

 2. Uživatel zadá své ID uživatele do pole (ID).

 3. Uživatel klikne na možnost Zapnout a poskytne své heslo.

 4. Uživatel souhlasí s výzvou dialogového okna Povolit aplikace a služby od správce IT a klikne na tlačítko Zapnout.

V případě systému iOS musí uživatelé dokončit následující úkoly:

 1. Uživatel začne registraci otevřením webu m.manage.microsoft.com.

 2. Poté je uživatel vyzván, aby zadal pověření své společnosti a začal tak proces registrace.

 3. Jakmile je ověření úspěšné, je vytvořen vztah mezi uživatelem, zařízením se systémem iOS a službou Windows Intune.

 4. Windows Intune shromažďuje inventář a aplikuje nastavení pro správu. Uživatel nyní má přístup k obchodním aplikacím a přímé odkazy na obchod s aplikacemi prostřednictvím portálu společnosti.

Pouze pro nástroj System Center 2012 R2 Configuration Manager: Uživatelé mohou zapsat zařízení se systémem iOS pomocí portálové aplikace společnosti, jež bude k dispozici na webu App Store. Portálová aplikace společnosti může být nainstalována na zařízeních se systémem iOS 6 nebo novějším.

Pouze pro nástroj System Center 2012 R2 Configuration Manager: Zařízení se systémem Android mohou být zaregistrována pomocí portálové aplikace společnosti, jež bude k dispozici na webu Google Play.

Můžete provést úplné vymazání zařízení se systémem Windows Phone 8, iOS a Android, na kterých je nainstalována portálová aplikace společnosti pro systém Android. Úplné vymazání obnoví tovární nastavení zařízení.

Pouze pro nástroj System Center 2012 R2 Configuration Manager: Máte možnost provést selektivní vymazání, které odstraní pouze obsah společnosti. V případě selektivního vymazání můžete použít možnost Vyřadit/vymazat, vybrat možnost Vymazat obsah společnosti a vyřadit mobilní zařízení ze Správce konfigurace a odebrat tak obsah společnosti ze zařízení. Následující tabulka uvádí seznam obsahu, který je ze zařízení vymazán.

 

Obsah odstraněný při vyřazení zařízení Windows 8.1 a Windows RT 8.1 Windows RT Windows Phone 8 iOS Aplikace firemního portálu se systémem Android

Aplikace společnosti a související data nainstalovaná pomocí aplikace Configuration Manager a Windows Intune.

Aplikace jsou odinstalovány a jsou odebrány klíče zkušebního načtení. Aplikace používající selektivní vymazání systému Windows budou mít odvolaný šifrovací klíč a data již nebudou dostupná.

Klíče zkušebního načtení jsou odebrány, ale aplikace zůstanou nainstalovány.

Aplikace jsou odinstalovány. Data aplikací společnosti jsou odebrána.

Aplikace jsou odinstalovány. Data aplikací společnosti jsou odebrána.

Aplikace a data zůstanou nainstalována.

Profily VPN a Wi-Fi

Odebrány.

Nelze použít.

Nelze použít.

Odebrány.

VPN: Nelze použít.

Wi-Fi: Neodebrána

Certifikáty

Odebrány a odvolány.

Nelze použít.

Nelze použít.

Odebrány a odvolány.

Odvolány.

Nastavení

Požadavky odebrány.

Požadavky odebrány.

Požadavky odebrány.

Požadavky odebrány.

Požadavky odebrány.

Agent pro správu

Nelze použít. Agent správy je integrován.

Nelze použít. Agent správy je integrován.

Nelze použít. Agent správy je integrován.

Profil pro správu je odebrán.

Oprávnění správce zařízení je odvoláno.

E-mail

E-mail serveru Exchange je ze zařízení odebrán.

E-mail serveru Exchange je ze zařízení odebrán.

Nelze použít.

Nelze použít.

Nelze použít.

 1. V konzole Configuration Manager klikněte na položku Prostředky a kompatibilita a vyberte možnost Zařízení.

 2. Vyberte zařízení a pak akci, kterou chcete podniknout.

-----
Informace o dalších materiálech a zdrojích informací jsou k dispozici v tématu Information and Support for Configuration Manager (Informace a podpora pro nástroj Configuration Manager).

Tip: Pomocí tohoto dotazu můžete v knihovně TechNet vyhledat online dokumentaci pro nástroj System Center 2012 Configuration Manager. Pokyny a příklady naleznete v následujícím tématu v části Search the Configuration Manager Documentation Library (Prohledání knihovny dokumentace k nástroji Configuration Manager).
-----
Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.
Zobrazit:
© 2014 Microsoft