Εξαγωγή (0) Εκτύπωση
Ανάπτυξη όλων
EN
Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας, αλλά εδώ μπορείτε να το βρείτε στα Αγγλικά.

Lesson 2: Evaluate Best Practices Policies on a Scheduled Basis

You can configure scheduled evaluations of best practices policies on one or more instances of SQL Server. To configure best practices policies to run on a scheduled basis, you must import the policies into the target instance.

To deploy scheduled policies to multiple servers, you can import the policies to one instance, configure the schedules for each policy, export the scheduled policies to a folder, and then deploy the scheduled policies to target instances through Registered Servers.

Important note Important

The target instances must be running SQL Server 2008 or a later version. Automation requires the policies to be stored locally on the instance, which is not supported by versions of SQL Server that are earlier than SQL Server 2008.

In this lesson, you will do the following:

  • Import the best practices policies into an instance of SQL Server.

  • Configure the policies to run on a schedule.

  • Deploy the scheduled best practices policies to multiple instances through Registered Servers.

This lesson contains the following topics:

Σας φάνηκε χρήσιμο;
(Χαρακτήρες που απομένουν: 1500)
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας.

Περιεχόμενο κοινότητας

Προσθήκη
Εμφάνιση:
© 2014 Microsoft