Skip to main content

HYÖDYNNÄ PILVIPALVELUA VIISAASTI

Pilvipalvelut edustavat seuraavaa muutosta tavassa, jolla tietoteknisiä palveluita tuotetaan kaikenkokoisille yrityksille. Sovelluspalveluissa et tarvitse investointeja laitteisiin etkä aikaa palveluiden ylläpitoon. Tästä huolimatta pilvipalvelu on usein edullisempi kuin itse tuotettu.

Edullisuus perustuu siihen, että kun palvelua tuotetaan 50 miljoonalle käyttäjälle, on kustannus käyttäjää kohden edullisempi kuin ympäristössä jossa käyttäjiä on 50 tai 500.

Toinen merkittävä tekijä niiden käytölle on omien resurssien järkevämpi käyttö. Useille IT-osaajille tilanne on jo pitkään ollut se, että tuettavana on enemmän järjestelmiä ja palveluita, kuin mihin resurssit riittävät. Tällöin usein harkitaan ratkaisujen ostamista palveluna, etenkin jos se on edullisempaa ja mahdollistaa omien resurssien käytön niihin asioihin joita ei voi hankkia muualta.

Pilvipalveluissa on monia etuja, mutta myös asioita jotka tulee ottaa huomioon. Ympäristössäsi voi olla myös vaatimuksia, joka tekee niiden käyttämisestä mahdotonta. On myös tärkeää pohtia mitkä ovat syyt niitä käyttää.

IT-asiantuntijana sinun on toimittava tärkeässä roolissa, kun näitä sitä pohditaan. Pilvipalveluun ja sen tarjontaan liittyy useita väärinkäsityksiä. Lisäämällä tietojasi voit löytää uusia mahdollisuuksia toteuttaa asiat fiksummin ja hyödyntää myös organisaatiotasi samalla.

#1. MITÄ PILVIPALVELUT OVAT?

Pilvipalveluita on useaa eri tyyppiä, mikä usein sekoittaa asiaa. Pilven eri tyypit ovat IaaS (Infrasructure as a Services), PaaS (Platform as a Service) ja SaaS (Software as a Service). IaaS palvelu tarjoaa suoritusympäristön käyttöjärjestelmälle, kuten esimeriksi virtuaalikoneelle. PaaS tarjoaa ympäristön jossa suorittaa pilvialustalle laadittuja ohjelmistoja. SaaS tarkoittaa että käytössäsi on kaikkialta täydellinen palvelu pilvestä, jossa kaikki palvelun osat hoitaa palveluntarjoaja. Tarvitset vain asiakasohjelman (selain tai sovellus).

Microsoftin tarjonnasta esimerkkejä näistä ovat esimerkiksi Windows Azure Virtual Machine, Windows Azure ja Microsoft Business Productivity Suite tai sen uudempi versio Office 365. Näistä ensimmäisen avulla voidaan suorittaa pilvialustalle tehtyjä sovelluksia tai sovellusten edustapalveluita virtuaalikoneina. Jälkimmäinen tarjoaa Exchange 2010:n, Sharepoint 2010:n ja Lync 2010:n valmiina palveluna selaimella tai asiakasohjelmilla käytettäväksi. Asiakasohjelman (Office 2010 Pro Plus) voi myös hankkia pilvestä valinnaisena palveluna.

Eräs sovelluspalvelu on myös tuleva Windows Intune joka tarjoaa edullisen tavan hallita työasemia pilvestä. Palveluun sisältyy myös aina uusin versio käyttöjärjestelmästä.

Eräs kaikkien näiden eri tyyppien etu on että palvelu on käytettävissä kaikkialta internetistä. Useissa tapauksissa on asiakasohjelman avulla jatkaa työskentelyä myös ilman verkkoyhteyttä..

Pilvitekniikan edut koskevat kaikkia yrityksiä yhtä paljon. Monet yritykset luottavat pilvitekniikkaan paljon. Microsoftin Online Services -palveluiden käyttäjiä on 40 miljoonaa, ja niihin kuuluu sekä suuria että pieniä organisaatioita. Lisäksi Windows Azurella on 10 000 yritysasiakasta, mukaan lukien 3M, Siemens ja T-Systems.

Lisätietoja

Siirry seuraavaan pilvipalvelumyyttiin

^ Takaisin alkuun

#2. MISSÄ PILVIPALVELUITA TUOTETAAN?

Useilla pilvipalvelun tarjoajilla vaihtoehtoina on vain palvelun tuottajan palvelukeskus. Microsoftin osalta käyttäjä voi valita eri vaihtoehtoja, mikä tarjoaa joustavuutta palvelujen käyttöön.

Microsoftin suurten palvelukeskuksen lisäksi, palvelut voidaan tuottaa myös paikallisen kumppanin palvelukeskuksesta tai entiseen tapaan myös omasta palvelukeskuksesta. Suuren palvelukeskuksen palvelut ovat vakioitua palvelua, jonka tavoite on korkea käytettävyys ja edullinen kustannus. Palveluun kuuluu 99,9% palvelutaso ja tuki IT-asiantuntijoille.  Microsoftilla on useita suuria palvelukeskuksia EU –alueella sekä eri mantereilla.

Paikallisen kumppanin tarjoamassa palvelussa on laajemmat mahdollisuudet räätälöidä palvelua ja liittää siihen lisää palveluita, kuten esimeriksi loppukäyttäjätuki suomeksi.  Kun pilvipalvelut rakennetaan omaan konehuoneeseen, on räätälöitävyys monipuolisinta ja voidaan hyödyntää tuotteisiin sisältyviä pilviominaisuuksia. Vastuu järjestelmän ylläpidosta ja vikatilanteisen hoidosta on itsellä. Tämä vaihtoehto on lähinnä perinteistä palvelutuotantomallia.

Nämä vaihtoehdot mahdollistavat myös palveluiden yhdistämisen eri paikoista. On mahdollista hankkia vaikkapa Exchange suuresta pilvestä, tuottaa Sharepoint – intranet palvelut itse ja pikaviesti-, neuvottelu ja puhelupalvelut paikalliselta kumppanilta. Pilvipalvelut luovat myös uudentyyppisiä palveluyrityksiä, jotka tarjoavat edullisen suuresta pilvestä tuotetun pilvipalvelun lisäksi esimeriksi käyttöönottopalveluita, koulutusta ja loppukäyttäjätuen suomenkielellä.

Lisätietoja

Siirry seuraavaan pilvipalvelumyyttiin

^ Takaisin alkuun

#3. MITEN TUNNISTAA POTENTIAALISET PILVIPALVELUT?

Useimmissa tapauksissa IT-asiantuntijoilla on enemmän tehtävää ja töitä jonossa kuin mihin aikaa riittää. Tällöin on järkevää priorisoida palveluita eri tavoin. Osa palveluista voi olla vakiopalveluita, kuten sähköposti, joka usein on varsin liiketoimintakriittinen palvelu, jonka tulee toimia, mutta ei sisällä erityisiä räätälöintejä. Toisaalta tuotannossa voi olla jokin liiketoimintajärjestelmä, joka on mukautettu asiakaskohtaiseksi jota ei ole helposti ostettavissa valmispalveluna. Myös palvelun hinta käyttäjää kohden voi olla yksi kriteereistä.

Tällöin on mahdollista luokitella palvelut ja niihin käytettävä aika eri tavoin. Sähköposti voidaan hankkia esimerkiksi pilvipalveluna, joka vapauttaa ylläpitotyötä järjestelmän hoidosta sekä poistaa tarpeen investoida omaan laitteistokantaan. Pilvestä hankittu palvelu on myös todennäköisesti edullisempi kuin itse tuotettu. Vastaavasti räätälöityä järjestelmää ei välttämättä ole tarjolla valmispalveluna ja omat resurssit kannattaa keskittää tämän järjestelmän hoitamiseen. Työaikaa voidaan samalla vapauttaa palveluiden hoitamisesta ympäristön kehittämiseen.

Lisätietoja

Siirry seuraavaan pilvipalvelumyyttiin

^ Takaisin alkuun

#4. VAIKUTTAVATKO PILVIPALVELUT TYÖHÖNI?

Pilvipalvelut voivat vaikuttaa työnkuvaasi IT-asiantuntijana, etenkin mikäli työsi on operatiivista toimintaa, kuten järjestelmän hoitamista ja toiminnan varmistamista. Usein tämä työ koetaan kuitenkin siksi josta usein halutaan kehittyä eteenpäin suunnittelemaan ja vastaamaan kokonaisuuksista. Monille tämän esteenä on se että suuri osa työtä menee siihen että järjestelmät toimivat, mikä vie aikaa tehtävässä kehittymistä, koska jonkun ne ylläpidon perustehtävät pitää kuitenkin hoitaa.

Valmispalvelun hankkiminen voi olla mahdollisuus kehittyä eteenpäin, koska niiden avulla voi siirtyä operatiivisesta työstä enemmän asiantuntijarooliin. Usein tämä on myös helposti perusteltavissa, koska palvelut voidaan tuottaa edullisemmin ja ilman laitteistoinvestointeja.  Työn kuva kehittyy palvelun operoinnista hankittavien palveluiden integrointiin.

Vuosikymmen sitten pilvipalveluilla olisi voinut olla suurempi vaikutus työnkuviin, mutta tänä päivänä kun IT-osastot ovat kevyesti miehitettyjä, valmispalveluiden hankkiminen useimmiten helpottaa työkuormaa ja vapauttaa aikaa ympäristön ja palveluiden kehittämiseen.

Erityisen suuri vaikutus valmispalveluilla on pienissä yrityksissä, joissa ympäristöjä on hoidettu oman työn ohella. Tällöin palvelun käytöllä voi olla suurikin vaikutus siihen että aikaa vapautuu enemmän oman työn hoitamiseen. Pienimmille yrityksille valmispalvelu voi myös mahdollistaa palveluiden käytön, koska palvelimen hankkiminen ja hoitaminen olisi ollut liian työlästä ja kallista.

Lisätietoja

Siirry seuraavaan pilvipalvelumyyttiin

^ Takaisin alkuun

#5. TIETOJEN HALLINTA

Myytti:

Organisaationi lukitaan käyttämään vain yhtä toimittajaa ja menettää tietojensa hallinnan, jos se siirtyy käyttämään pilvipalvelua.

Fakta:

Joustavuus on pilvipalveluiden olennainen ominaisuus. Yksi sovellus pystyy kutsumaan toista, eri pilvipalvelussa olevaa sovellusta, ja tiedot voidaan tallentaa minne tahansa, mukaan lukien omaan verkkoosi, mutta pilvipalvelut pystyvät edelleen käyttämään niitä. Mikään pilvipalveluntarjoaja ei tarjoa palvelua, joka ottaa itselleen ympäristösi hallinnan täysin. Parhaat pilvipalveluratkaisut ovat paikallisten ja pilvipalvelussa sijaitsevien palveluiden yhdistelmiä. Valitsitpa minkä pilvipalveluntarjoajan tahansa, tietojesi turvallisuuden on oltava heille tärkeintä. Älä valitse mitään toimittajaa, joka kohtelee organisaatiosi tietoja omana omaisuutenaan.

Koska on mahdollista yhdistellä pilvipalveluita omasta palvelukeskuksesta, kumppanin palvelusta tai ns. suuresta pilvestä, voidaan tietoja siirtää eri palvelusta toiseen ja eri toimittajien ja oman palvelukeskuksen välillä. Esimeriksi Exchange 2010:n sähköpostilaatikoita voidaan siirtää palvelukeskusten välillä katkotta, ilman että käyttäjä edes huomaa asiaa.

Tiedot voidaan siirtää myös eri järjestelmien välillä samaan tapaan migraatiotyökalujen avulla kuin jos järjestelmät olisivat omassa palvelukeskuksessa. Palveluissa on jonkin verran eroja sen välillä mitkä vaihtoehdot ovat käytettävissä.  On myös muita pilvipalvelutarjoajia kuin Microsoft, jotka eivät tarjoa palvelua kuin suuresta pilvestä.

Joissain tapauksissa tiedot ovat myös varmemmassa turvassa suuressa palvelukeskuksessa kuin pienyrityksen ainoassa palvelimessa, jota ei kenties ole varmennettu ja varmistettu kyllin hyvin. Palvelimen rikkoutuminen voi tällöin johtaa helposti tiedon katoamiseen tai pitkään käyttökatkokseen, ennen kuin laitteisto on korvattu ja tiedot palautettu.

Lisätietoja

Siirry seuraavaan pilvipalvelumyyttiin

^ Takaisin alkuun

#6. INTEGROIMINEN

Integrointiongelmat poistuvat, kun sovellukset ulkoistetaan pilvipalveluun.

Fakta:

Eivät poistu. Sovellusten yhteensopivuuteen ja integroimiseen erikoistuneet IT-tiimit ovat tärkeässä asemassa organisaatioissaan, aivan kuten ennen pilvipalveluakin. Vaikka jotkin erilliset sovellukset voidaan siirtää muista olemassa olevista järjestelmistä erillisinä, monet edellyttävät integroimista paikallisten sovellusten ja muiden pilvipalvelusovellusten kanssa.

Sovelluspalveluiden osalta integraatiossa on tärkeää muistaa myös se että käyttäjähakemisto voidaan synkronoida pilvipalvelun kanssa. Tällöin kertakirjautuminen toimii kuten oman palvelun kanssa.

Pienemmissä yrityksissä ja organisaatioissa, joissa ei tällä hetkellä ole omaa hakemistopalvelua, voidaan asia hoitaa asentamalla palveluun sisältyä kirjausapuohjelma koneisiin. Tällöin yhteisenä hakemistona toimii pilvipalvelun hakemisto ja käyttäjän näkökulmasta palvelu toimii siten kuin oma yhteinen hakemisto olisi käytössä.

Lisätietoja

Siirry seuraavaan pilvipalvelumyyttiin

^ Takaisin alkuun

#7. TIETOLIIKENNE

Myytti:

Tietoliikenne on riski pilvipalveluissa.

Fakta:

Tietoliikenne on tärkeä huomioitava asia, ei vain pilvipalveluissa, vaan myös omassa palvelutuotannossa. Mitä suurempi joukko käyttäjistä on liikkuvia ja ”tulee internetistä” sitä suuremmassa merkityksessä on tietoliikenneyhteyden toimivuus. Myös osa palveluista saattaa olla riippuvaisia sen toiminnasta, vaikka palvelu olisikin omassa palvelukeskuksessa. Esimeriksi sähköposti ei toimi ilman tietoliikenneyhteyttä, vaikka käyttäjä saisikin yhteyden palvelimeen.

Kannettavien tietokoneiden yleistyminen on lisännyt myös tarvetta työskennellä yrityksen tilojen ulkopuolella. Mitä suurempi osuus käyttäjistä on liikkuvia, sitä lähempänä ovat omat ja pilvipalvelut tietoliikenteeseen liittyvien riskien osalta. Joissain tapauksissa pilvipalvelu voi olla jopa varmempi vaihtoehto, koska internetin keskeiset yhteydet ovat usein varmistettuja ja niiden katkokset korjataan nopeammin kuin yksittäinen yritysliittymä.

Tietoliikenteellä on myös selkeä vaikutus palvelun laatuun. Joissain tapauksissa se on vähäinen, kuten esimeriksi kun käytetään sähköpostia Outlook –asiakasohjelmalla. Sähköpostit saapuvat ja lähtevät taustalla ja yhteyden puuttuessa voidaan työskentelyä jatkaa offline –tilassa. Toisaalta selainsovellusten osalta pätee sama kuin muihinkin selainpohjaisiin palveluihin. Yhteyden nopeus vaikuttaa suoraan käytettävyyteen. Vaativimpia  palveluita ovat videoneuvottelut ja puhelin, mutta näidenkin osalta usein vastapuoli on muualla verkossa kuin lähiverkossa.

Pilvipalveluihin siirtyminen voikin vaatia käytössä olevan tietoliikenneyhteyden parantamista, joka vie osan säästyneistä laiteinvestoinneista. Toisaalta nopeampi yhteys parantaa samalla kaiken muunkin verkon käytön laatua ja voi näin olla kokonaisuutena järkevä investointi.

Lisätietoja

Siirry seuraavaan pilvipalvelumyyttiin

^ Takaisin alkuun

#8. YKSITYINEN PILVIPALVELU

Myytti:

Yritykseni voi saada kaikki pilvitekniikan edut käyttämällä yksityistä pilvipalvelua, jota suoritetaan omassa laitteistossamme.

Fakta:

Yrityksesi voi hyötyä yksityisestä pilvipalvelusta. Yritysjohdon kanssa yksityisestä pilvipalvelusta keskusteltaessa kannattaa muistaa, että yritys omistaa yhä kaiken: laitteiston, ohjelmiston ja jopa vastuun käytettävyysajan hallinnasta. Tämä tarkoittaa sitä, että joudut hallitsemaan infrastruktuuria ja kapasiteettivaatimuksia, jotta voit täyttää sisäiset palvelutasosopimukset, aivan kuten nykyäänkin. Lisäksi paikallinen yksityinen pilvipalvelu on edelleen yrityksen sijoituskustannus, toisin kuin pilvipalvelun osat, joista palveluntarjoaja (kuten Microsoft) huolehtii. Jotta yksityisestä pilvipalvelusta voi saada hyötyä, nykyisen infrastruktuurin lisääntyneestä hyödyntämisestä seuraavien ennustettujen säästöjen on oltava suuremmat kuin kyseisen pilvipalvelun muodostamisen lisäkustannukset. Vaihtoehto on valita isännöity yksityinen pilvipalvelu, jossa isännöintipalvelun tarjoaja ylläpitää laitteistoa, jolloin voit vähentää ostamista ja sijoittaa sen sijaan käyttökustannuksiin. Yksityinen pilvipalvelu on yksinomaan sinun käytössäsi, ja huolehdit kaikista käytettävissä olevien laskentaresurssien ylläpitämisen kustannuksista itse sen sijaan, että jakaisit ne muiden kanssa silloin, kun et käytä niitä, mutta niiden käyttö saattaa olla edullisempaa kuin nykyisten järjestelmiesi.

Lisätietoja

Siirry seuraavaan pilvipalvelumyyttiin

^ Takaisin alkuun

#9. SÄÄSTÄMINEN KUSTANNUKSISSA

Myytti:

Yritykseni on siirrettävä kaikki sovelluksensa pilvipalveluun, jotta se pystyy hyötymään pilvitekniikasta täysin.

Fakta:

Tällä hetkellä koko palvelinkeskuksen siirtäminen pilvipalveluun on lähes mahdotonta. Lisäksi mikään pilvipalveluntarjoaja ei suosittele sen tekemistä. Aloita tunnistamalla sovelluksesi, jotka voivat hyödyttää organisaatiosi sijaitsemalla pilvipalvelussa. Etsi sovelluksia, joissa resursseja käytetään runsaasti lyhyen ajan kunakin kuukautena, minkä jälkeen ne ovat käyttämättöminä loppuajan, tai sovelluksia, joissa käytetään jatkuvasti kohtuullista määrää resursseja ja ajoittain runsaasti resursseja. Nämä sovellukset ovat hyviä ehdokkaita pilvipalveluihin siirrettäviksi, koska pilvipalvelu voi skaalata resurssit suuremmiksi tai pienemmiksi tarpeen mukaan. Pilvipalvelu on rakennettu käyttämään joustavasti resursseja, jotka voidaan varata muille sovelluksille tai jopa muille asiakkaille, kun niitä ei käytetä.

Käytettäessä suuresta palvelukeskuksesta hankittavia palveluita, kuten BPOS tai Office 365, voidaan käyttäjäkustannus jakaa miljoonien käyttäjien kesken ja tuottaa palvelu edullisemmin kuin omana tuotantona.

Lisätietoja

Siirry seuraavaan pilvipalvelumyyttiin

^ Takaisin alkuun

#10. PILVIPALVELUN KÄYTÖN ALOITTAMINEN

Myytti:

Tarvitset ainoastaan luottokortin, jotta voit aloittaa pilvitekniikan käyttämisen.

Fakta:

Pystyt todellakin aloittamaan pilvitekniikkapalveluiden käyttämisen pelkän luottokortin avulla. Tämä on hyvä tapa saada kokemusta uusista palveluista. Useimmat pilvipalvelut tarjoavat ympäristön, joka on suunniteltu käytön aloittamiseen ja sovellusten kehittämiseen. Useimmissa tapauksissa pilvipalveluntarjoajat antavat käyttöön resurssin käytön aloittamisen tason ilmaiseksi. Esimerkiksi Microsoft tekee näin. Kokeile Windows Azurea tai Business Productivity Online Suitea (Exchange, Sharepoint, Office Communications Server, Live Meeting)

Lisätietoja

Siirry seuraavaan pilvipalvelumyyttiin

^ Takaisin alkuun

^ Takaisin alkuun