(0) экспорттау Басып шығару
Барлығын кеңейту
Бұл материал қолмен аударылған. Бастапқы мәтінді қарау үшін мақала сөйлемдеріне тінтуір көрсеткісін апарыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін.
Аударма
Түпнұсқа тіліндегі мәтін
EN
Осы мазмұн сіздің тіліңізде қол жетімсіз, орыс тіліндегі нұсқасын пайдаланыңыз.

Заявление о конфиденциальности Microsoft SQL Server

Дополнительные сведения о компонентах сбора пользовательских данных в SQL Server 2012 см. в разделе Заявление о конфиденциальности в SQL Server.

Осы ақпарат сізге пайдалы болды ма?
(1500 Қалған нышандар)
Кері байланыс жасағаныңызға алғыс білдіреміз

Содержимое сообщества

Add («Добавить»)
Көрсету:
© 2014 Microsoft