Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.
23 av 33 vurderte dette som nyttig - Vurder dette emnet

What's New in Security in Windows Server 2008 R2

Updated: March 9, 2009

Applies To: Windows Server 2008 R2

These product evaluation topics provide IT professionals with an overview of new and changed security-related features in Windows Server 2008 R2.

The following groups might be interested in these changes:

  • IT managers

  • System architects

  • Security architects

  • System administrators

  • Desktop administrators

  • IT generalists

Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft. Med enerett.