Microsoft-beveiligingsbulletin MS12-008 - Kritiek

Door beveiligingslekken in de Windows-stuurprogramma's voor de kernelmodus kan externe code worden uitgevoerd (2660465)

Gepubliceerd:

Versie: 1.0

Algemene informatie

Samenvatting

Deze beveiligingsupdate lost een privé gemeld beveiligingslek en een openbaar gemeld beveiligingslek in Microsoft Windows op. Het ernstigste beveiligingslek kan leiden tot uitvoering van externe code als een gebruiker een website bezoekt die speciaal vervaardigde inhoud bevat of als een speciaal vervaardigde toepassing lokaal wordt uitgevoerd. Een aanvaller kan een gebruiker er niet toe dwingen om naar de schadelijke website te gaan. De aanvaller moet een gebruiker er dus van overtuigen een bezoek te brengen aan de website. In de meeste gevallen doet de aanvaller dat door de gebruiker ertoe te bewegen op een koppeling in een e-mailbericht of een verzoek in een expresbericht te klikken waarmee de gebruiker naar de website van de aanvaller wordt omgeleid.

Het prioriteitsniveau van deze beveiligingsupdate is Kritiek voor alle ondersteunde versies van Microsoft Windows. Zie de subsectie Software waarin dit probleem optreedt en software waarin dit probleem niet optreedt in deze sectie voor meer informatie.

De beveiligingsupdate lost de beveiligingslekken op doordat de manier wordt gewijzigd waarop het Windows-stuurprogramma voor de kernelmodus GDI-oproepen vanuit de gebruikersmodus en toetsenbordindelingsfouten behandelt. Zie de subsectie Veelgestelde vragen over het specifieke beveiligingslek in de volgende sectie, Informatie over het beveiligingslek, voor meer informatie over de beveiligingslekken.

Aanbeveling. De meeste klanten hebben automatische updates ingeschakeld en hoeven geen actie te ondernemen omdat deze beveiligingsupdate automatisch wordt gedownload en geïnstalleerd. Klanten die automatische updates niet hebben ingeschakeld, moeten controleren op updates en deze update handmatig installeren. Zie Microsoft Knowledge Base-artikel 294871 voor informatie over specifieke configuratieopties voor het uitvoeren van automatische updates.

Als het gaat om beheerders en bedrijfinstallaties of eindgebruikers die deze beveiligingsupdate handmatig willen installeren, adviseert Microsoft klanten de update onmiddellijk toe te passen met behulp van de software voor updatebeheer of door op updates te controleren met de service Microsoft Update.

Zie ook de sectie Hulpmiddelen en richtlijnen voor detecteren en implementeren, verderop in dit bulletin.

Bekende problemen. Geen

Software waarin dit probleem optreedt en software waarin dit probleem niet optreedt

De volgende software is getest om te bepalen in welke versies of edities dit probleem optreedt. Andere versies of edities hebben het einde van hun ondersteuningscyclus bereikt of hebben geen last van dit beveiligingslek. Ga naar Microsoft Support Lifecycle om de ondersteuningscyclus voor uw product en versie te bepalen.

Software waarin dit probleem optreedt 

BesturingssysteemMaximale omvang van het beveiligingslekPrioriteitsniveauBulletins die door deze update worden vervangen
Windows XP Service Pack 3KritiekUitvoering van externe code mogelijkMS11-087
Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2KritiekUitvoering van externe code mogelijkMS11-087
Windows Server 2003 Service Pack 2KritiekUitvoering van externe code mogelijkMS11-087
Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2KritiekUitvoering van externe code mogelijkMS11-087
Windows Server 2003 met SP2 voor Itanium-systemenKritiekUitvoering van externe code mogelijkMS11-087
Windows Vista Service Pack 2KritiekUitvoering van externe code mogelijkMS11-087
Windows Vista x64 Edition Service Pack 2KritiekUitvoering van externe code mogelijkMS11-087
Windows Server 2008 voor 32-bits systemen Service Pack 2****KritiekUitvoering van externe code mogelijkMS11-087
Windows Server 2008 voor x64-systemen Service Pack 2****KritiekUitvoering van externe code mogelijkMS11-087
Windows Server 2008 voor Itanium-systemen Service Pack 2KritiekUitvoering van externe code mogelijkMS11-087
Windows 7 voor 32-bits systemen en Windows 7 voor 32-bits systemen met Service Pack 1KritiekUitvoering van externe code mogelijkMS11-087
Windows 7 voor x64-systemen en Windows 7 voor x64-systemen met Service Pack 1KritiekUitvoering van externe code mogelijkMS11-087
Windows Server 2008 R2 voor x64-systemen en Windows Server 2008 R2 voor x64-systemen met Service Pack 1****KritiekUitvoering van externe code mogelijkMS11-087
Windows Server 2008 R2 voor Itanium-systemen en Windows Server 2008 R2 voor Itanium-systemen met Service Pack 1KritiekUitvoering van externe code mogelijkMS11-087

****Treedt op bij Server Core-installatie. Deze update is met een lager prioriteitsniveau van toepassing op ondersteunde edities van Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2, zoals is aangegeven, wanneer deze zijn geïnstalleerd met de optie Server Core-installatie. Zie de TechNet-artikelen Managing a Server Core Installation en Servicing a Server Core Installation voor meer informatie over deze installatieoptie. De Server Core-installatieoptie kan niet worden toegepast op bepaalde edities van Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2. Zie hiervoor Server Core-installatieopties vergelijken.

Veelgestelde vragen met betrekking tot deze beveiligingsupdate

Informatie over het beveiligingslek

Prioriteitsniveau en identificatie van het beveiligingslek

Beveiligingslek met betrekking tot toegangsschending in GDI - CVE-2011-5046

Beveiligingslek met betrekking tot toetsenbordindeling Use After Free - CVE-2012-0154

Informatie over de update

Hulpmiddelen en richtlijnen voor detecteren en implementeren

Implementatie van de beveiligingsupdate

Overige informatie

Dankbetuiging

Microsoft bedankt de volgende partijen voor de samenwerking bij het verbeteren van de beveiliging voor klanten:

  • Tarjei Mandt van Azimut Security voor het melden van het beveiligingslek met betrekking tot toetsenbordindeling Use After Free (CVE-2012-0154)

Microsoft Active Protections Program (MAPP)

Om de beveiliging voor klanten te verbeteren, verstrekt Microsoft bij elke maandelijkse uitgifte van beveiligingsupdates informatie over beveiligingslekken aan de grote producenten van beveiligingsprogramma's. Deze producenten kunnen dan die informatie over beveiligingslekken gebruiken om hun klanten een betere beveiliging te bieden door hun software of apparatuur aan te passen, zoals antivirusprogramma's, inbraakdetectiesystemen voor netwerken of inbraakpreventiesystemen voor hosts. Op de websites van de programmapartners (zie Microsoft Active Protections Program (MAPP)-partners) kunt u nagaan of de leveranciers van beveiligingsprogramma's hun producten steeds aanpassen.

Ondersteuning

  • Technische ondersteuning van Security Support is beschikbaar via 020-500 1005. Voor ondersteuningsverzoeken in verband met beveiligingsupdates worden geen kosten in rekening gebracht. Zie Hulp en ondersteuning van Microsoft voor meer informatie over de beschikbare ondersteuningsopties.
  • Voor internationale klanten is ondersteuning verkrijgbaar bij de Microsoft-vestiging in hun land. Voor ondersteuning in verband met beveiligingsupdates worden geen kosten in rekening gebracht. Ga naar de website voor internationale ondersteuning voor meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met Microsoft voor ondersteuning.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie die wordt geboden in de Microsoft Knowledge Base, wordt geleverd 'in de huidige staat' zonder enige garantie. Microsoft wijst hierbij alle expliciete of impliciete garanties van de hand, met inbegrip van alle garanties betreffende de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Voorzover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht zijn Microsoft Corporation en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte of incidentele schade, bijzondere schade, gevolgschade of schade ten gevolge van het verlies van winsten, zelfs als Microsoft Corporation of haar leveranciers van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld. Aangezien sommige staten/rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is de voorgaande beperking wellicht niet op u van toepassing.

Revisies

  • V1.0 (14 februari 2012): Bulletin gepubliceerd.