Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Gebruik de opdrachtprompt om Microsoft Dynamics CRM 2011 te installeren

U kunt Microsoft Dynamics CRM Server, Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions, Microsoft Dynamics CRM voor Microsoft Office Outlook en de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router installeren vanaf hun respectieve installatie-cd's of bestandsdownloadlocatie met behulp van de opdrachtprompt. De vereiste setupgegevens vindt u in het Setup-programma als opdrachtregelparameters en als een XML-configuratiebestand waarnaar door Setup wordt verwezen.

Een voordeel van het gebruik van de opdrachtprompt voor de installatie van Microsoft Dynamics CRM is dat u niet bij de installatie aanwezig hoeft te zijn. Bij een installatie onder toezicht moet u beslissingen nemen en informatie verstrekken om de installatie goed uit te voeren. Bij installatie zonder toezicht met de opdrachtprompt moet u de installatiegegevens opgeven als opdrachtregelparameter en een XML-configuratiebestand. Er is geen andere actie vereist totdat het Setup-programma is voltooid. Waarschuwingen en de voortgang van de installatie kunnen worden geregistreerd in een bestand dat u later kunt weergeven en analyseren.

TipTip
Als u problemen wilt oplossen met ongeldige XML-foutberichten, opent u het XML-configuratiebestand met Internet Explorer om aan te geven waar het probleem in het bestand optreedt.

Algemene procedures

De procedures voor toegang tot het Setup-programma op de afzonderlijke installatieschijf of bestandsdownloadlocatie zijn in principe hetzelfde. De vereisten voor elk van de Microsoft Dynamics CRM-systeemonderdelen die in de vorige hoofdstukken zijn beschreven, zijn ook van toepassing.

Volg deze stappen voor toegang tot het Setup-programma:

 1. Meld u aan bij de computer als lid van de Active Directory-directoryservicegroep Domeingebruikers en Administrators op de lokale computer. Als u Microsoft Dynamics CRM Server 2011 installeert met een Volledige serverfunctie, moet de gebruiker die Setup uitvoert, lid zijn van de groep Administrators op de lokale computer waarop Microsoft SQL Server is geïnstalleerd, en machtigingen hebben op de organisatie-eenheid voor het maken of wijzigen van Active Directory-groepen in het domein waar Microsoft Dynamics CRM Server 2011 is geïnstalleerd. Als u vooraf gemaakte groepen gebruikt, hebt u een lees- en schrijfmachtiging nodig voor elke groep.

 2. Als u installeert vanaf een installatieschijf, plaatst u de installatieschijf voor Microsoft Dynamics CRM Server 2011 of Microsoft Dynamics CRM voor Microsoft Office Outlook in het cd/dvd-station. Het scherm Automatisch uitvoeren wordt weergegeven. Sluit het scherm Automatisch uitvoeren.

 3. Open een opdrachtpromptvenster.

 4. Wijzig bij de opdrachtprompt het cd/dvd-station of ga naar de locatie waar de Microsoft Dynamics CRM-installatiebestanden zich bevinden:

  • SetupServer.exe voor Microsoft Dynamics CRM Server 2011 bevindt zich in de map Server van de Microsoft Dynamics CRM Server 2011-installatieschijf of bestandsdownloadlocatie.

  • SetupSrsDataConnector.exe voor Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions bevindt zich in de map \SrsDataConnector op de Microsoft Dynamics CRM Server 2011-installatieschijf of de bestandsdownloadlocatie.

  • Setupclient.exe voor Microsoft Dynamics CRM voor Outlook bevindt zich in de map Client van de Microsoft Dynamics CRM voor Outlook-installatieschijf of de bestandsdownloadlocatie.

  • SetupEmailRouter.exe voor Microsoft Dynamics CRM E-mail Router bevindt zich in de map \EmailRouter op de Microsoft Dynamics CRM Server 2011-installatieschijf of de bestandsdownloadlocatie.

In deze sectie

Zie ook

Verzend opmerkingen over dit artikel naar Microsoft.

© 2012 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback
Weergeven:
© 2014 Microsoft