Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Uw bedrijf opbouwen

Gepubliceerd: juni 2012

Bijgewerkt: juni 2012

Van toepassing op: Office 365, Windows Intune

noteOpmerking
Dit onderwerp biedt online hulpinhoud die toepasselijk is op vele Microsoft cloud services, inclusief Windows Intune en Office 365.

Meer en meer bedrijven kiezen voor Microsoft-cloudservices om gegevensback-ups, serverhardware en serverupdates te beheren. Klanten zijn bereid om maandelijks of jaarlijks een tarief te betalen voor de gemoedsrust waarvoor deze en andere services zorgen. Als erkende Microsoft-partner krijgt u de kans om uw klantenbestand uit te breiden en langdurige relaties aan te gaan met deze klanten.

De accountportal die wordt gebruikt door de cloudservice, biedt verschillende pagina's en onderdelen voor verschillende gebruikers. Als partner meldt u zich aan bij de portal en klikt u vervolgens in de kop op de koppeling Partner om naar de pagina Partneroverzicht te gaan. Gebruik de koppelingen op de pagina Partneroverzicht om klanten te zoeken en te ondersteunen en uitnodigingen voor proefabonnementen en aanbiedingen te maken.

Wat wilt u doen?

Bedrijfsgegevens verifiëren

U wordt aanbevolen uw bedrijfsgegevens te verifiëren voordat u de eerste keer met uw klanten communiceert. Uw bedrijfsgegevens, zoals het telefoonnummer en het e-mailadres, zijn op meerdere locaties op de portal zichtbaar voor uw klanten.

Uw bedrijfsnaam wordt als koppeling weergegeven in het linkerdeelvenster van de pagina Partneroverzicht. Klik op deze koppeling om uw bedrijfsgegevens weer te geven. Als u hoofdbeheerdersmachtigingen hebt, kunt u deze gegevens zo nodig bewerken.

Klanten zoeken en ondersteunen

U kunt uw klanten ondersteunen door beheertaken uit te voeren, serviceaanvragen te maken en wachtwoorden opnieuw in te stellen. Zie Klanten zoeken en ondersteunen voor meer informatie over deze en andere taken.

Uitnodigingen voor proefabonnementen verzenden

U kunt uitnodigingen voor uw klanten maken zodat zij onze services kunnen uitproberen. Een uitnodiging kan slechts één proefabonnement bevatten. In de uitnodiging kunt u een optie toevoegen die u machtigt om het account namens uw klant te beheren. Wanneer u het account beheert, wordt het makkelijker voor uw klant om de services als gebruiker uit te proberen.

Wanneer u een uitnodiging voor een proefabonnement maakt, wordt een aangepaste URL voor u gemaakt. De URL is niet uniek voor de klant. In de URL is code ingesloten die u identificeert als abonnementsadviseur voor de services die u opgeeft. U kunt deze URL voor een of meerdere klanten gebruiken. U kunt de URL in een e-mailbericht verzenden of op uw website plaatsen.

Als u een uitnodiging voor een proefabonnement wilt maken, klikt u op de pagina Partneroverzicht op Uitnodigingen voor proefabonnement verzenden. Zie Uitnodigingen voor proefabonnementen en aanbiedingen maken voor meer informatie over uitnodigingen voor proefabonnementen.

Aanbiedingen maken

Nadat u een uitnodiging voor een proefabonnement naar klanten hebt verzonden, neemt u opnieuw contact met hen op met een aanbieding. U kunt een aanbieding op maat maken, zodat deze precies de services bevat die zij nodig hebben, evenals het juiste aantal gebruikerslicenties. U kunt ook gedelegeerd beheer toevoegen aan de aanbieding. Wanneer u een aanbieding maakt, wordt een aangepaste URL voor u gemaakt waarin code is ingesloten die u identificeert als abonnementsadviseur.

Als klanten een ander aantal licenties willen, kunt u nieuwe aanbiedingen verzenden of gewoon het aantal licenties aanpassen wanneer zij het abonnement aanschaffen.

Als u een aanbieding wilt maken, klikt u op de pagina Partneroverzicht op Aanbiedingen maken. Zie Uitnodigingen voor proefabonnementen en aanbiedingen maken voor meer informatie over aanbiedingen.

Gedelegeerd beheer aanbieden

Als u klanten hebt die al zijn geabonneerd op een Microsoft-cloudservice, kunt u hun ondersteuning uitbreiden met gedelegeerd beheer. Als gedelegeerde beheerder beheert u het account namens uw klant. Dit houdt in dat u de meeste beheertaken voor het account van uw klant kunt uitvoeren.

Wanneer u uitnodigingen voor proefabonnementen of aanbiedingen verzendt, kunt u uw klanten gedelegeerd beheer aanbieden. Ook nadat de klant een abonnement heeft aangeschaft, kunt u nog een aanbieding voor gedelegeerd beheer verzenden.

Als u services wilt beheren namens een klant, moet de klant u hiervoor eerst machtigen. Zie Gedelegeerd beheer aanbieden voor meer informatie.

Bedrijfsaccount beheren

Als partner hebt u uw eigen bedrijfsaccount bij Microsoft Online Services dat ook uw gebruikersaccounts bevat. Als u instellingen voor gebruikers en beheerders wilt beheren, gaat u naar de pagina Beheerderstaken en klikt u in het linkerdeelvenster op Gebruikers. Zie Gebruikers maken of bewerken voor meer informatie. Zie Beheerdersrollen toewijzen voor meer informatie over rollen en machtigingen voor beheerders.

Wanneer u een nieuwe gebruiker maakt of een bestaande gebruiker bewerkt, kiest u op het tabblad Instellingen welke machtigingen u wilt toewijzen aan de gebruiker:

  • Beheerderstoegang tot uw bedrijf toewijzen: u geeft de gebruiker toegang tot de pagina Beheerderstaken door Ja te selecteren. Afhankelijk van de rol die u kiest, heeft de gebruiker verschillende beheerdersmachtigingen voor uw eigen bedrijf.

  • Beheerderstoegang toewijzen aan bedrijven die u ondersteunt: u geeft de gebruiker toegang tot de pagina Beheerderstaken en biedt de gebruiker de mogelijkheid om uitnodigingen voor proefabonnementen en aanbiedingen te maken door Ja te selecteren.

    • Met de rol Volledig beheer wijst u aan de gebruiker machtigingen toe die overeenkomen met de rol van hoofdbeheerder voor de bedrijven die u ondersteunt.

    • Met de rol Beperkt beheer wijst u aan de gebruiker machtigingen toe die overeenkomen met de rol van wachtwoordbeheerder voor de bedrijven die u ondersteunt.

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft