Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Rechtenbeheer instellen met behulp van Windows PowerShell

Gepubliceerd: juli 2012

Bijgewerkt: juli 2012

Van toepassing op: Office 365

U kunt Windows Azure AD Rights Management klaar voor gebruik in uw Microsoft Office 365-tenantaccount maken met behulp van het Office 365-beheercentrum, waar u rechtenbeheer kunt activeren. U kunt ook de Windows PowerShell-module voor Windows Azure AD Rights Management downloaden en gebruiken om uw Office 365-tenant voor te bereiden en daarnaast geavanceerde aspecten van Rights Management te beheren.

Standaard hoeft u na het uitvoeren van de stap Windows PowerShell voor rechtenbeheer installeren en na de activering van Rights Management (via de Office 365-portaloptie of het PowerShell-beheer) geen beheerinstellingen meer te configureren. In bepaalde geavanceerde gebruiksscenario's hebt u mogelijk wel uitgebreidere mogelijkheden nodig, die alleen beschikbaar zijn wanneer u Rights Management beheert met de Windows PowerShell-hulpprogramma's. Aan de hand van de volgende tabel kunt u bepalen welke van deze soorten taken bij uw behoeften passen en welke Windows PowerShell-cmdlet u kunt overwegen als u deze mogelijkheden van Rights Management wilt gebruiken.

 

Taak Geschikte cmdlets

Verbinding maken met de Rights Management-service of de verbinding verbreken.

Connect-AadrmService
Disconnect-AadrmService
Zie Verbinding met de rechtenbeheerservice maken en De verbinding met de rechtenbeheerservice verbreken voor meer informatie.

De Rights Management-service uitschakelen (of opnieuw inschakelen na uitschakelen).

Enable-Aadrm
Disable-Aadrm
Zie De rechtenbeheerservice inschakelen en De rechtenbeheerservice uitschakelen voor meer informatie.

Supergebruikers beheren in een Rights Management-installatie.

Enable–AadrmSuperUserFeature
Add–AadrmSuperUser
Get–AadrmSuperUser
Remove–AadrmSuperUser
Zie voor meer informatie Supergebruikers beheren voor inhoud met IRM-toegangsbeheer

Gebruikers en groepen beheren die zijn geautoriseerd om de Rights Management-installatie te beheren.

Add–AadrmRoleBasedAdministrator
Get–AadrmRoleBasedAdministrator
Remove–AadrmRoleBasedAdministrator
Zie voor meer informatie Rolgebaseerde beheers toevoegen, retourneren of verwijderen voor rechtenbeheer

Een logboek genereren van beheertaken die zijn uitgevoerd voor de Rights Management-installatie.

Get-AadrmAdminLog
Zie voor meer informatie Auditlogboeken downloaden voor Windows Azure AD-rechtenbeheer

Van een Rights Management-installatie naar een on-premises AD RMS-implementatie migreren.

Set-AadrmMigrationUrl
Get–AadrmMigrationUrl
Zie voor meer informatie De URL retourneren of instellen voor de migratie van inhoud met IRM-toegangsbeheer naar AD RMS

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft