Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Office-integratie met rechtenbeheer

Gepubliceerd: juli 2012

Bijgewerkt: maart 2013

Van toepassing op: Office 365

Voor het maken of gebruiken van inhoud met IRM-toegangsbeheer (Information Rights Management) worden alleen de volgende Microsoft Office-versies ondersteund.

 

Office-productgroep Beperkingen voor rechtenbeheer

Microsoft Office Professional Plus 2013 voorbeeld

Ondersteund voor deze release.

Microsoft Office 2010

Ondersteund voor deze release.

Voor het publiceren van inhoud met IRM-toegangsbeheer is Office Professional Plus vereist. Voor het gebruiken van inhoud met IRM-toegangsbeheer is Office Standard vereist.

Microsoft Office 2007

Niet ondersteund voor deze release.

Office 2013-clientconfiguratie

Als u Rights Management wilt gebruiken voor IRM-toegangsbeheer in Office Professional Plus 2013 voorbeeld, moet u de volgende stappen uitvoeren.

Office 2013 installeren en configureren voor rechtenbeheer met Office IRM

 1. Installeer Office Professional Plus 2013 voorbeeld van de downloadsite.

 2. Voer in een prompt met verhoogde bevoegdheid de volgende opdracht uit om het register bij te werken:

  reg add "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Common\DRM" /t REG_DWORD /v "UseRMSOnline" /d 1 /f
  
 3. Meld u aan bij uw Office-toepassingen met uw Microsoft Office 365-referenties.

Office 2010-clientconfiguratie

Als u Rights Management wilt gebruiken voor IRM-toegangsbeheer in Office 2010, moet u de volgende stappen uitvoeren.

noteOpmerking
Deze procedure kan niet worden teruggedraaid en daarom raden wij u aan deze stappen uit te voeren in een testomgeving.

Office 2010 installeren en configureren voor rechtenbeheer met Office IRM

 1. Maak een Office 365-tenantgebruikersaccount.

  Hierdoor worden referenties en een e-mailgebruikersaccount (zoals gebruiker@mijntestdomein.onmicrosoft.com) gemaakt voor O365, waarmee u zich kunt aanmelden bij de Office 365-portalsite en waarmee u later Exchange Online ook als uw provider voor hosted e-mail kunt gebruiken.

  Zie Aanmelden bij Office 365 voor meer informatie.

 2. Installeer een compatibele Windows-besturingssysteemversie die de vereiste RMS-client bevat.

  Voor Rights Management is de RMS-client vereist, die deel uitmaakt van Windows Vista, Windows 7 SP1, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 SP1 en Office 2010. U moet mogelijk ook de volgende hotfixes installeren als het AD RMS-cluster is bijgewerkt voor cryptografiemodus 2, waarbij RSA-sleutels worden gebruikt die een maximumlengte van 2048 bits kunnen hebben. Op computers met Windows Vista of Windows Server 2008 installeert u de hotfix die wordt beschreven in artikel-id 2627272. Op computers met Windows 7 of Windows Server 2008 R2 installeert u het hotfixpakket dat wordt beschreven in artikel-id 2627273. Als u ook fouten met Office 2010-toepassingen ondervindt, moet u controleren of het Office 2010-hotfixpakket uit artikel-id: 2596501 is geïnstalleerd om de fouten op te lossen. Zie AD RMS Cryptographic Modes (Cryptografiemodi van AD RMS) voor meer informatie over cryptografiemodus 2.

  Rights Management wordt ondersteund in zowel 32-bits (x86) als 64-bits (x64) installaties.

 3. Installeer Office 2010 vanaf het installatiemedium of door de Office 2010-evaluatieversie voor 60 dagen te installeren, die u hier kunt downloaden van de Microsoft-website.

 4. Meld u aan bij de Office 365-portalsite en configureer de Office 2010-desktop voor Office 365.

  Wanneer u bent aangemeld bij de Office 365-site, voert u de volgende handelingen uit om de Office 365-aanmeldhulp te installeren.

  1. Klik bovenaan op Startpagina.

  2. Klik op de startpagina op de tegel Software en klik vervolgens op Laat Office-bureaubladtoepassingen werken met Office 365 Technical Preview.

  3. Als de Office 365-updatewizard wordt gestart, volgt u de aanwijzingen om de Microsoft Online Services-aanmeldhulp en andere vereiste Office-updates te installeren, en uw computer opnieuw op te starten.

 5. Download Service Location Registry Script Tool van de downloadsite en voer het hulpprogramma uit.

  Nadat het hulpprogramma is gedownload, pakt u dit uit in een map, controleert u of alle Office-toepassingen zijn gesloten en voert u het hulpprogramma volgens de aanwijzingen uit om een Windows-scriptbestand te genereren. De naam van het uitvoerbaar bestand is als volgt: Microsoft.AADRM.ServiceLocationRegScriptTool.exe.

  Zie het volgende gedeelte voor meer informatie over het uitvoeren van dit hulpprogramma.

 6. Voer het gegenereerde Windows-scriptbestand uit om de clientconfiguratie voor Rights Management te voltooien.

  noteOpmerking
  U hoeft niet over verhoogde (beheerders)bevoegdheden te beschikken om het script uit te voeren. De gebruiker van het script moet wel schrijfmachtigingen hebben tot de map waarin het hulpprogramma zich bevindt.

 7. Open Outlook 2010 en configureer de e-mailinstellingen voor Exchange Online.

  Als u Outlook voor het eerst op deze computer opent, wordt u gevraagd een e-mailaccount in te stellen. U kunt doorgaan met de configuratie van uw e-mailinstellingen voor Exchange om met Exchange Online en uw tenantgebruikersaccount te werken.

  Zie Een e-mailaccount toevoegen of verwijderen voor meer informatie.

Service Location Registry Script Generator Tool

Als u uw computer wilt configureren voor Office 2010 met Rights Management, hebt u een extra opdrachtregelprogramma, Service Location Registry Script Generator Tool, nodig. Dit hulpprogramma hoeft niet per se door een beheerder te worden uitgevoerd en kan vanuit een standaardopdrachtprompt worden gestart. Het moet wel worden uitgevoerd vanuit een map waartoe de gebruiker schrijfmachtigingen heeft. Er wordt namelijk een scriptbestand gegenereerd waarmee Office 2010 kan worden geconfigureerd voor rechtenbeheer. Als het hulpprogramma wordt uitgevoerd, wordt de gebruiker in een dialoogvenster om Office 365-referenties gevraagd. Met behulp van deze referenties wordt een scriptbestand gegenereerd waarmee de computer kan worden geconfigureerd.

Nadat het hulpprogramma is uitgevoerd, moet het gegenereerde scriptbestand door een beheerder worden uitgevoerd vanaf een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheid, omdat de juiste Windows-registersleutels worden ingesteld om Office 2010 te configureren voor Rights Management.

Hier vindt u de hulpsyntaxis en voorbeelden van het gebruik van dit hulpprogramma:

C:\>Microsoft.AADRM.ServiceLocationRegScriptTool.exe /?
=======================================================================
            Service Location Registry Script Generator
=======================================================================
Microsoft.AADRM.ServiceLocationRegScriptTool.exe -r:<AADRM URL> -s:<STS Site ID> -u:<O365 Authentication System user name> -p:<User password>

   -r: The Uniform Resource Locator (URL) that is the base address for your Windows Azure Active Directory Rights Management (AADRM) server
   -s: The host name identifier for the Secure Token Service (STS) site
   -u: The O365 Authentication System user name, typically provided in e-mail format (for example, "user@contoso.com")
   -p: The password for the O365 Authentication System user.

---------
EXAMPLES
---------

-------------------------------EXAMPLE 1-------------------------------
C:\>Microsoft.AADRM.ServiceLocationRegScriptTool.exe

Description
-----------
Runs the Service Location Registry Script Generator tool using default settings and prompts you to enter credentials.

-------------------------------EXAMPLE 2-------------------------------
C:\>Microsoft.AADRM.ServiceLocationRegScriptTool.exe -r:https://AadrmUrl.com -s:StsName

Description
-----------
Runs the Service Location Registry Script Generator tool using non-default values and prompts you to enter credentials.

-------------------------------EXAMPLE 3-------------------------------
C:\>Microsoft.AADRM.ServiceLocationRegScriptTool.exe -r:https://AadrmUrl.com -s:StsName -u:user@contoso.com -p:password

Description
-----------
Runs the Service Location Registry Script Generator tool using non-default values.

noteOpmerking
Tijdens de uitvoering van het hulpprogramma worden fouten geregistreerd wanneer registersleutels niet zijn gevonden. Deze fouten zijn niet van invloed op de werking van het programma en kunnen worden genegeerd.

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft