Launch Printer Friendly Page Security TechCenter > Security Bulletins > Microsoft-beveiligingsbulletin MS11-043

Microsoft-beveiligingsbulletin MS11-043 - Kritiek

Een beveiligingslek in de SMB-client kan leiden tot uitvoering van externe code (2536276)

Gepubliceerd: | Bijgewerkt:

Versie: 2.1

Algemene informatie

Samenvatting

Met deze beveiligingsupdate wordt een privé gemeld beveiligingslek in Microsoft Windows opgelost. Als gevolg van het beveiligingslek kan externe code worden uitgevoerd als een aanvaller een speciaal vervaardigde SMB-reactie naar een door de client gestarte SMB-aanvraag heeft verzonden. Om misbruik te kunnen maken van het beveiligingslek moet een aanvaller een gebruiker ertoe overhalen een SMB-verbinding met een speciaal vervaardigde SMB-server tot stand te brengen.

Het prioriteitsniveau van deze beveiligingsupdate is Kritiek voor alle ondersteunde versies van Microsoft Windows. Zie de subsectie Software waarin dit probleem optreedt en software waarin dit probleem niet optreedt in deze sectie voor meer informatie.

De beveiligingsupdate lost het beveiligingslek op door de manier te verbeteren waarop de SMB-client speciaal vervaardigde SMB-reacties verwerkt. Zie de subsectie Veelgestelde vragen over het specifieke beveiligingslek in de volgende sectie, Informatie over het beveiligingslek, voor meer informatie over het beveiligingslek.

Aanbeveling. De meeste klanten hebben automatische updates ingeschakeld en hoeven geen actie te ondernemen omdat deze beveiligingsupdate automatisch wordt gedownload en geïnstalleerd. Klanten die automatische updates niet hebben ingeschakeld, moeten controleren op updates en deze update handmatig installeren. Zie Microsoft Knowledge Base-artikel 294871 voor informatie over specifieke configuratieopties voor het uitvoeren van automatische updates.

Als het gaat om beheerders en bedrijfinstallaties of eindgebruikers die deze beveiligingsupdate handmatig willen installeren, adviseert Microsoft klanten de update onmiddellijk toe te passen met behulp van de software voor updatebeheer of door op updates te controleren met de service Microsoft Update.

Zie ook de sectie Hulpmiddelen en richtlijnen voor detecteren en implementeren, verderop in dit bulletin.

Bekende problemen. In Microsoft Knowledge Base-artikel 2536276 worden bekende problemen beschreven die klanten mogelijk ondervinden bij de installatie van deze beveiligingsupdate. In het artikel worden ook de aanbevolen oplossingen voor deze problemen toegelicht.

Software waarin dit probleem optreedt en software waarin dit probleem niet optreedt

De volgende software is getest om te bepalen in welke versies of edities dit probleem optreedt. Andere versies of edities hebben het einde van hun ondersteuningscyclus bereikt of hebben geen last van dit beveiligingslek. Ga naar Microsoft Support Lifecycle om de ondersteuningscyclus voor uw product en versie te bepalen.

Software waarin dit probleem optreedt

BesturingssysteemMaximale omvang van het beveiligingslekPrioriteitsniveauBulletins die door deze update worden vervangen
Windows XP Service Pack 3Uitvoering van externe code mogelijkKritiekMS11-019
Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2Uitvoering van externe code mogelijkKritiekMS11-019
Windows Server 2003 Service Pack 2Uitvoering van externe code mogelijkKritiekMS11-019
Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2Uitvoering van externe code mogelijkKritiekMS11-019
Windows Server 2003 met SP2 voor Itanium-systemenUitvoering van externe code mogelijkKritiekMS11-019
Windows Vista Service Pack 1 en Windows Vista Service Pack 2Uitvoering van externe code mogelijkKritiekMS10-020
Windows Vista x64 Edition Service Pack 1 en Windows Vista x64 Edition Service Pack 2Uitvoering van externe code mogelijkKritiekMS10-020
Windows Server 2008 voor 32-bits systemen en Windows Server 2008 voor 32-bits systemen Service Pack 2*Uitvoering van externe code mogelijkKritiekMS10-020
Windows Server 2008 voor x64-systemen en Windows Server 2008 voor x64-systemen Service Pack 2*Uitvoering van externe code mogelijkKritiekMS10-020
Windows Server 2008 voor Itanium-systemen en Windows Server 2008 voor Itanium-systemen Service Pack 2Uitvoering van externe code mogelijkKritiekMS10-020
Windows 7 voor 32-bits systemenUitvoering van externe code mogelijkKritiekMS10-020
Windows 7 voor 32-bits systemen Service Pack 1Uitvoering van externe code mogelijkKritiekGeen
Windows 7 voor x64-systemenUitvoering van externe code mogelijkKritiekMS10-020
Windows 7 voor x64-systemen Service Pack 1Uitvoering van externe code mogelijkKritiekGeen
Windows Server 2008 R2 voor x64-systemen*Uitvoering van externe code mogelijkKritiekMS10-020
Windows Server 2008 R2 voor x64-systemen Service Pack 1*Uitvoering van externe code mogelijkKritiekGeen
Windows Server 2008 R2 voor Itanium-systemenUitvoering van externe code mogelijkKritiekMS10-020
Windows Server 2008 R2 voor Itanium-systemen Service Pack 1Uitvoering van externe code mogelijkKritiekGeen

*Treedt op bij Server Core-installatie. Deze update is met hetzelfde prioriteitsniveau van toepassing op ondersteunde edities van Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2, zoals is aangegeven, ongeacht of deze zijn geïnstalleerd met de optie Server Core-installatie. Zie de TechNet-artikelen Managing a Server Core Installation en Servicing a Server Core Installation voor meer informatie over deze installatieoptie. De Server Core-installatieoptie kan niet worden toegepast op bepaalde edities van Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2. Zie hiervoor Server Core-installatieopties vergelijken.

Veelgestelde vragen met betrekking tot deze beveiligingsupdate

Informatie over het beveiligingslek

Prioriteitsniveau en identificatie van het beveiligingslek

Beveiligingslek bij het parseren van SMB-reacties - CVE-2011-1268

Informatie over de update

Hulpmiddelen en richtlijnen voor detecteren en implementeren

Implementatie van de beveiligingsupdate

Overige informatie

Microsoft Active Protections Program (MAPP)

Om de beveiliging voor klanten te verbeteren, verstrekt Microsoft bij elke maandelijkse uitgifte van beveiligingsupdates informatie over beveiligingslekken aan de grote producenten van beveiligingsprogramma's. Deze producenten kunnen dan die informatie over beveiligingslekken gebruiken om hun klanten een betere beveiliging te bieden door hun software of apparatuur aan te passen, zoals antivirusprogramma's, inbraakdetectiesystemen voor netwerken of inbraakpreventiesystemen voor hosts. Op de websites van de programmapartners (zie Microsoft Active Protections Program (MAPP)-partners) kunt u nagaan of de leveranciers van beveiligingsprogramma's hun producten steeds aanpassen.

Ondersteuning

  • Technische ondersteuning van Security Support is beschikbaar via 020-500 1005. Voor ondersteuningsverzoeken in verband met beveiligingsupdates worden geen kosten in rekening gebracht. Zie Hulp en ondersteuning van Microsoft voor meer informatie over de beschikbare ondersteuningsopties.
  • Voor internationale klanten is ondersteuning verkrijgbaar bij de Microsoft-vestiging in hun land. Voor ondersteuning in verband met beveiligingsupdates worden geen kosten in rekening gebracht. Ga naar de website voor internationale ondersteuning voor meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met Microsoft voor ondersteuning.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie die wordt geboden in de Microsoft Knowledge Base, wordt geleverd 'in de huidige staat' zonder enige garantie. Microsoft wijst hierbij alle expliciete of impliciete garanties van de hand, met inbegrip van alle garanties betreffende de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Voorzover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht zijn Microsoft Corporation en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte of incidentele schade, bijzondere schade, gevolgschade of schade ten gevolge van het verlies van winsten, zelfs als Microsoft Corporation of haar leveranciers van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld. Aangezien sommige staten/rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is de voorgaande beperking wellicht niet op u van toepassing.

Revisies

  • V1.0 (14 juni 2011): Bulletin gepubliceerd.
  • V1.1 (22 juni 2011): Koppeling toegevoegd naar Microsoft Knowledge Base-artikel 2536276 onder Bekende problemen in de Samenvatting.
  • V2.0 (9 augustus 2011): Het bulletin is opnieuw gepubliceerd om de update opnieuw aan te bieden aan alle ondersteunde besturingssystemen en een stabiliteitsprobleem op te lossen. Klanten die hun systemen al hebben bijgewerkt, moeten de update opnieuw installeren.
  • V2.1 (21 september 2011): De vermeldingen over verificatie van registersleutels zijn verbeterd in het gedeelte Implementatie van de beveiligingsupdate voor Windows XP en Windows Server 2003.