Launch Printer Friendly Page Security TechCenter > Security Bulletins > Microsoft-beveiligingsbulletin MS12-006

Microsoft-beveiligingsbulletin MS12-006 - Belangrijk

Beveiligingslek in SSL/TLS kan leiden tot het vrijgeven van informatie (2643584)

Gepubliceerd: | Bijgewerkt:

Versie: 1.1

Algemene informatie

Samenvatting

Dit beveiligingsupdate lost een openbaar gemeld beveiligingslek in SSL 3.0 en TLS 1.0 op. Dit beveiligingslek treft het protocol zelf en is niet specifiek voor het Windows-besturingssysteem. Door het beveiligingslek kan informatie worden vrijgegeven als een aanvaller gecodeerd webverkeer onderschept dat afkomstig is van een getroffen systeem. TLS 1.1, TLS 1.2 en alle coderingssuites die geen gebruik maken van de CBC-modus, worden niet getroffen.

Het prioriteitsniveau van deze beveiligingsupdate is Belangrijk voor alle ondersteunde versies van Microsoft Windows. Zie de subsectie Software waarin dit probleem optreedt en software waarin dit probleem niet optreedt in deze sectie voor meer informatie.

De beveiligingsupdate lost het beveiligingslek op doordat de manier wordt gewijzigd waarop het Windows Secure Channel (SChannel) gecodeerde netwerkpakketten verzendt en ontvangt. Zie de subsectie Veelgestelde vragen over het specifieke beveiligingslek in de volgende sectie, Informatie over het beveiligingslek, voor meer informatie over het beveiligingslek.

Deze beveiligingsupdate verwijdert ook het beveiligingslek dat voor het eerst werd beschreven in Microsoft-beveiligingsadvies 2588513.

Aanbeveling. De meeste klanten hebben automatische updates ingeschakeld en hoeven geen actie te ondernemen omdat deze beveiligingsupdate automatisch wordt gedownload en geïnstalleerd. Klanten die automatische updates niet hebben ingeschakeld, moeten controleren op updates en deze update handmatig installeren. Zie Microsoft Knowledge Base-artikel 294871 voor informatie over specifieke configuratieopties voor het uitvoeren van automatische updates.

Als het gaat om beheerders en bedrijfinstallaties of eindgebruikers die deze beveiligingsupdate handmatig willen installeren, adviseert Microsoft klanten de update zo snel mogelijk toe te passen met behulp van de software voor updatebeheer of door op updates te controleren met de service Microsoft Update.

Zie ook de sectie Hulpmiddelen en richtlijnen voor detecteren en implementeren, verderop in dit bulletin.

Bekende problemen. In Microsoft Knowledge Base-artikel 2643584 worden bekende problemen beschreven die klanten mogelijk ondervinden bij de installatie van deze beveiligingsupdate. In het artikel worden ook de aanbevolen oplossingen voor deze problemen toegelicht.

Software waarin dit probleem optreedt en software waarin dit probleem niet optreedt

De volgende software is getest om te bepalen in welke versies of edities dit probleem optreedt. Andere versies of edities hebben het einde van hun ondersteuningscyclus bereikt of hebben geen last van dit beveiligingslek. Ga naar Microsoft Support Lifecycle om de ondersteuningscyclus voor uw product en versie te bepalen.

Software waarin dit probleem optreedt

BesturingssysteemMaximale omvang van het beveiligingslekPrioriteitsniveauBulletins die door deze update worden vervangen
Windows XP Service Pack 3
(KB2585542)
Vrijgeven van informatieBelangrijkKB980436 in MS10-049 vervangen door KB2585542
Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
(KB2585542)

Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
(KB2638806)
Vrijgeven van informatieBelangrijkKB980436 in MS10-049 vervangen door KB2585542

Geen bulletin vervangen door KB2638806
Windows Server 2003 Service Pack 2
(KB2585542)

Windows Server 2003 Service Pack 2
(KB2638806)
Vrijgeven van informatieBelangrijkKB980436 in MS10-049 vervangen door KB2585542

Geen bulletin vervangen door KB2638806
Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
(KB2585542)

Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
(KB2638806)
Vrijgeven van informatieBelangrijkKB980436 in MS10-049 vervangen door KB2585542

Geen bulletin vervangen door KB2638806
Windows Server 2003 met SP2 voor Itanium-systemen
(KB2585542)

Windows Server 2003 met SP2 voor Itanium-systemen
(KB2638806)
Vrijgeven van informatieBelangrijkKB980436 in MS10-049 vervangen door KB2585542

Geen bulletin vervangen door KB2638806
Windows Vista Service Pack 2
(KB2585542)
Vrijgeven van informatieBelangrijkKB2207566 in MS10-085 vervangen door KB2585542
Windows Vista x64 Edition Service Pack 2
(KB2585542)
Vrijgeven van informatieBelangrijkKB2207566 in MS10-085 vervangen door KB2585542
Windows Server 2008 voor 32-bits systemen Service Pack 2*
(KB2585542)
Vrijgeven van informatieBelangrijkKB2207566 in MS10-085 vervangen door KB2585542
Windows Server 2008 voor x64-systemen Service Pack 2*
(KB2585542)
Vrijgeven van informatieBelangrijkKB2207566 in MS10-085 vervangen door KB2585542
Windows Server 2008 voor Itanium-systemen Service Pack 2
(KB2585542)
Vrijgeven van informatieBelangrijkKB2207566 in MS10-085 vervangen door KB2585542
Windows 7 voor 32-bits systemen
(KB2585542)
Vrijgeven van informatieBelangrijkKB2207566 in MS10-085 en KB2385678 in MS10-095 zijn vervangen door KB2585542
Windows 7 voor 32-bits systemen Service Pack 1
(KB2585542)
Vrijgeven van informatieBelangrijkGeen bulletin vervangen door KB2585542
Windows 7 voor x64-systemen
(KB2585542)
Vrijgeven van informatieBelangrijkKB2207566 in MS10-085 en KB2385678 in MS10-095 zijn vervangen door KB2585542
Windows 7 voor x64-systemen Service Pack 1
(KB2585542)
Vrijgeven van informatieBelangrijkGeen bulletin vervangen door KB2585542
Windows Server 2008 R2 voor x64-systemen*
(KB2585542)
Vrijgeven van informatieBelangrijkKB2207566 in MS10-085 en KB2385678 in MS10-095 zijn vervangen door KB2585542
Windows Server 2008 R2 voor x64-systemen Service Pack 1*
(KB2585542)
Vrijgeven van informatieBelangrijkGeen bulletin vervangen door KB2585542
Windows Server 2008 R2 voor Itanium-systemen
(KB2585542)
Vrijgeven van informatieBelangrijkKB2207566 in MS10-085 en KB2385678 in MS10-095 zijn vervangen door KB2585542
Windows Server 2008 R2 voor Itanium-systemen Service Pack 1
(KB2585542)
Vrijgeven van informatieBelangrijkGeen bulletin vervangen door KB2585542

*Treedt op bij Server Core-installatie. Deze update is met hetzelfde prioriteitsniveau van toepassing op ondersteunde edities van Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2, zoals is aangegeven, ongeacht of deze zijn geïnstalleerd met de optie Server Core-installatie. Zie de TechNet-artikelen Managing a Server Core Installation en Servicing a Server Core Installation voor meer informatie over deze installatieoptie. De Server Core-installatieoptie kan niet worden toegepast op bepaalde edities van Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2. Zie hiervoor Server Core-installatieopties vergelijken.

Veelgestelde vragen met betrekking tot deze beveiligingsupdate

Informatie over het beveiligingslek

Prioriteitsniveau en identificatie van het beveiligingslek

Beveiligingslek in SSL- en TLS-protocollen - CVE-2011-3389

Informatie over de update

Hulpmiddelen en richtlijnen voor detecteren en implementeren

Implementatie van de beveiligingsupdate

Overige informatie

Microsoft Active Protections Program (MAPP)

Om de beveiliging voor klanten te verbeteren, verstrekt Microsoft bij elke maandelijkse uitgifte van beveiligingsupdates informatie over beveiligingslekken aan de grote producenten van beveiligingsprogramma's. Deze producenten kunnen dan die informatie over beveiligingslekken gebruiken om hun klanten een betere beveiliging te bieden door hun software of apparatuur aan te passen, zoals antivirusprogramma's, inbraakdetectiesystemen voor netwerken of inbraakpreventiesystemen voor hosts. Op de websites van de programmapartners (zie Microsoft Active Protections Program (MAPP)-partners) kunt u nagaan of de leveranciers van beveiligingsprogramma's hun producten steeds aanpassen.

Ondersteuning

  • Technische ondersteuning van Security Support is beschikbaar via 020-500 1005. Voor ondersteuningsverzoeken in verband met beveiligingsupdates worden geen kosten in rekening gebracht. Zie Hulp en ondersteuning van Microsoft voor meer informatie over de beschikbare ondersteuningsopties.
  • Voor internationale klanten is ondersteuning verkrijgbaar bij de Microsoft-vestiging in hun land. Voor ondersteuning in verband met beveiligingsupdates worden geen kosten in rekening gebracht. Ga naar de website voor internationale ondersteuning voor meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met Microsoft voor ondersteuning.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie die wordt geboden in de Microsoft Knowledge Base, wordt geleverd 'in de huidige staat' zonder enige garantie. Microsoft wijst hierbij alle expliciete of impliciete garanties van de hand, met inbegrip van alle garanties betreffende de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Voorzover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht zijn Microsoft Corporation en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte of incidentele schade, bijzondere schade, gevolgschade of schade ten gevolge van het verlies van winsten, zelfs als Microsoft Corporation of haar leveranciers van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld. Aangezien sommige staten/rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is de voorgaande beperking wellicht niet op u van toepassing.

Revisies

  • V1.0 (10 januari 2012): Bulletin gepubliceerd.
  • V1.1 (18 januari 2012): MS10-085 is toegevoegd als een bulletin dat is vervangen door update KB2585542 voor Windows 7 voor 32-bits systemen, Windows 7 voor x64-systemen, Windows Server 2008 R2 voor x64-systemen en Windows Server 2008 R2 voor Itanium-systemen. Het gaat alleen om een wijziging in de informatie. Er waren geen veranderingen in de detectielogica of de updatebestanden.