Launch Printer Friendly Page Security TechCenter > Security Bulletins > Microsoft-beveiligingsbulletin MS12-004

Microsoft-beveiligingsbulletin MS12-004 - Kritiek

Door beveiligingslekken in Windows Media kan externe code worden uitgevoerd (2636391)

Gepubliceerd: | Bijgewerkt:

Versie: 1.2

Algemene informatie

Samenvatting

Met deze beveiligingsupdate worden twee privé gemelde beveiligingslekken in Microsoft Windows opgelost. Door deze beveiligingslekken kan externe code worden uitgevoerd als een gebruiker een speciaal vervaardigd mediabestand opent. Een aanvaller die misbruik weet te maken van het beveiligingslek, kan dezelfde gebruikersrechten krijgen als de lokale gebruiker. Gebruikers met accounts waarvoor minder gebruikersrechten op het systeem zijn ingesteld, lopen minder risico dan gebruikers die met beheerdersrechten werken.

Het prioriteitsniveau van deze beveiligingsupdate is Kritiek voor alle ondersteunde edities van Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista en Windows Server 2008, en Belangrijk voor alle ondersteunde edities van Windows Media Center TV Pack voor Windows Vista, Windows 7 en Windows Server 2008 R2. Zie de subsectie Software waarin dit probleem optreedt en software waarin dit probleem niet optreedt in deze sectie voor meer informatie.

De beveiligingsupdate lost de beveiligingslekken op doordat de manier wordt verbeterd waarop Windows Media Player speciaal vervaardigde MIDI-bestanden behandelt en de manier waarop DirectShow mediabestanden parseert. Zie de subsectie Veelgestelde vragen over het specifieke beveiligingslek in de volgende sectie, Informatie over het beveiligingslek, voor meer informatie over de beveiligingslekken.

Aanbeveling. De meeste klanten hebben automatische updates ingeschakeld en hoeven geen actie te ondernemen omdat deze beveiligingsupdate automatisch wordt gedownload en geïnstalleerd. Klanten die automatische updates niet hebben ingeschakeld, moeten controleren op updates en deze update handmatig installeren. Zie Microsoft Knowledge Base-artikel 294871 voor informatie over specifieke configuratieopties voor het uitvoeren van automatische updates.

Als het gaat om beheerders en bedrijfinstallaties of eindgebruikers die deze beveiligingsupdate handmatig willen installeren, adviseert Microsoft klanten de update onmiddellijk toe te passen met behulp van de software voor updatebeheer of door op updates te controleren met de service Microsoft Update.

Zie ook de sectie Hulpmiddelen en richtlijnen voor detecteren en implementeren, verderop in dit bulletin.

Bekende problemen. Geen

Software waarin dit probleem optreedt en software waarin dit probleem niet optreedt

De volgende software is getest om te bepalen in welke versies of edities dit probleem optreedt. Andere versies of edities hebben het einde van hun ondersteuningscyclus bereikt of hebben geen last van dit beveiligingslek. Ga naar Microsoft Support Lifecycle om de ondersteuningscyclus voor uw product en versie te bepalen.

Software waarin dit probleem optreedt 

BesturingssysteemOnderdeelMaximale omvang van het beveiligingslekPrioriteitsniveauBulletins die door deze update worden vervangen
Windows XP
Windows XP Service Pack 3Windows Multimedia Library
(KB2598479)

DirectShow
(KB2631813)
Uitvoering van externe code mogelijkKritiekGeen bulletin vervangen door KB2598479

KB975562 in MS10-033 is vervangen door KB2631813
Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3Windows Multimedia Library
(KB2628259)

DirectShow[1]
(KB2631813)
Uitvoering van externe code mogelijkKritiekGeen bulletin vervangen door KB2628259

Geen bulletin vervangen door KB2631813
Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2Windows Multimedia Library
(KB2598479)

DirectShow
(KB2631813)
Uitvoering van externe code mogelijkKritiekGeen bulletin vervangen door KB2598479

KB975562 in MS10-033 is vervangen door KB2631813
Windows Server 2003
Windows Server 2003 Service Pack 2Windows Multimedia Library
(KB2598479)

DirectShow
(KB2631813)
Uitvoering van externe code mogelijkKritiekGeen bulletin vervangen door KB2598479

KB975562 in MS10-033 is vervangen door KB2631813
Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2Windows Multimedia Library
(KB2598479)

DirectShow
(KB2631813)
Uitvoering van externe code mogelijkKritiekGeen bulletin vervangen door KB2598479

KB975562 in MS10-033 is vervangen door KB2631813
Windows Server 2003 met SP2 voor Itanium-systemenWindows Multimedia Library
(KB2598479)

DirectShow
(KB2631813)
Uitvoering van externe code mogelijkKritiekGeen bulletin vervangen door KB2598479

KB975562 in MS10-033 is vervangen door KB2631813
Windows Vista
Windows Vista Service Pack 2Windows Multimedia Library
(KB2598479)

DirectShow
(KB2631813)
Uitvoering van externe code mogelijkKritiekGeen bulletin vervangen door KB2598479

Geen bulletin vervangen door KB2631813
Windows Vista x64 Edition Service Pack 2Windows Multimedia Library
(KB2598479)

DirectShow
(KB2631813)
Uitvoering van externe code mogelijkKritiekGeen bulletin vervangen door KB2598479

Geen bulletin vervangen door KB2631813
Windows Server 2008
Windows Server 2008 voor 32-bits systemen Service Pack 2Windows Multimedia Library*
(KB2598479)

DirectShow**
(KB2631813)
Uitvoering van externe code mogelijkKritiekGeen bulletin vervangen door KB2598479

Geen bulletin vervangen door KB2631813
Windows Server 2008 voor x64-systemen Service Pack 2Windows Multimedia Library*
(KB2598479)

DirectShow**
(KB2631813)
Uitvoering van externe code mogelijkKritiekGeen bulletin vervangen door KB2598479

Geen bulletin vervangen door KB2631813
Windows Server 2008 voor Itanium-systemen Service Pack 2Windows Multimedia Library
(KB2598479)

DirectShow
(KB2631813)
Uitvoering van externe code mogelijkKritiekGeen bulletin vervangen door KB2598479

Geen bulletin vervangen door KB2631813
Windows 7
Windows 7 voor 32-bits systemen en Windows 7 voor 32-bits systemen met Service Pack 1DirectShow
(KB2631813)
Uitvoering van externe code mogelijkBelangrijkGeen bulletin vervangen door KB2631813
Windows 7 voor x64-systemen en Windows 7 voor x64-systemen met Service Pack 1DirectShow
(KB2631813)
Uitvoering van externe code mogelijkBelangrijkGeen bulletin vervangen door KB2631813
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2008 R2 voor x64-systemen en Windows Server 2008 R2 voor x64-systemen met Service Pack 1DirectShow**
(KB2631813)
Uitvoering van externe code mogelijkBelangrijkGeen bulletin vervangen door KB2631813
Windows Server 2008 R2 voor Itanium-systemen en Windows Server 2008 R2 voor Itanium-systemen met Service Pack 1DirectShow
(KB2631813)
Uitvoering van externe code mogelijkBelangrijkGeen bulletin vervangen door KB2631813

*Treedt op bij Server Core-installatie. Deze update is met hetzelfde prioriteitsniveau van toepassing op ondersteunde edities van Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2, zoals is aangegeven, ongeacht of deze zijn geïnstalleerd met de optie Server Core-installatie. Zie de TechNet-artikelen Managing a Server Core Installation en Servicing a Server Core Installation voor meer informatie over deze installatieoptie. De Server Core-installatieoptie kan niet worden toegepast op bepaalde edities van Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2. Zie hiervoor Server Core-installatieopties vergelijken.

**Server Core-installatie niet getroffen. De beveiligingslekken die in deze update worden beschreven, hebben geen invloed op de ondersteunde edities van Windows Server 2008 of Windows Server 2008 R2, zoals is aangegeven, als deze zijn geïnstalleerd met behulp van de Server Core-installatieoptie. Zie de TechNet-artikelen Managing a Server Core Installation en Servicing a Server Core Installation voor meer informatie over deze installatieoptie. De Server Core-installatieoptie kan niet worden toegepast op bepaalde edities van Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2. Zie hiervoor Server Core-installatieopties vergelijken.

[1]Deze update is dezelfde update als de DirectShow-update voor Windows XP Service Pack 3 (KB2631813).

Software waarin dit probleem optreedt

Overige softwareMaximale omvang van het beveiligingslekPrioriteitsniveauBulletins die door deze update worden vervangen
Windows Media Center TV Pack voor Windows Vista (32-bits edities)[2]
(KB2628642)
Uitvoering van externe code mogelijkBelangrijkGeen
Windows Media Center TV Pack voor Windows Vista (64-bits edities)[2]
(KB2628642)
Uitvoering van externe code mogelijkBelangrijkGeen

[2]Windows Media Center TV Pack voor Windows Vista is alleen als een optioneel onderdeel verkrijgbaar voor OEM-installaties (Original Equipment Manufacturer) van de Home Premium- en Ultimate-edities van Windows Vista. Klanten die dit optionele onderdeel hebben geïnstalleerd, moeten alle updates installeren die beschikbaar zijn voor hun editie van Windows Vista. Microsoft raadt u aan de toepasbare updates voor het besturingssysteem (KB2598479 en KB2631813) te installeren voordat u de update voor Windows Media Center TV Pack (KB2628642) installeert.

Software waarin dit probleem niet optreedt

BesturingssysteemOnderdeel
Windows 7 voor 32-bits systemen en Windows 7 voor 32-bits systemen met Service Pack 1Windows Multimedia Library
Windows 7 voor x64-systemen en Windows 7 voor x64-systemen met Service Pack 1Windows Multimedia Library
Windows Server 2008 R2 voor x64-systemen en Windows Server 2008 R2 voor x64-systemen met Service Pack 1Windows Multimedia Library
Windows Server 2008 R2 voor Itanium-systemen en Windows Server 2008 R2 voor Itanium-systemen met Service Pack 1Windows Multimedia Library

Veelgestelde vragen met betrekking tot deze beveiligingsupdate

Informatie over het beveiligingslek

Prioriteitsniveau en identificatie van het beveiligingslek

Beveiligingslek in MIDI met betrekking tot het uitvoeren van externe code - CVE-2012-0003

Beveiligingslek in DirectShow met betrekking tot het uitvoeren van externe code - CVE-2012-0004

Informatie over de update

Hulpmiddelen en richtlijnen voor detecteren en implementeren

Implementatie van de beveiligingsupdate

Overige informatie

Dankbetuiging

Microsoft bedankt de volgende partijen voor de samenwerking bij het verbeteren van de beveiliging voor klanten:

  • Shane Garrett van IBM Security System's X-Force Research voor het melden van het beveiligingslek in MIDI met betrekking tot het uitvoeren van externe code (CVE-2012-0003)
  • Neel Mehta van Google Inc. voor het melden van het beveiligingslek in DirectShow met betrekking tot het uitvoeren van externe code (CVE-2012-0004)

Microsoft Active Protections Program (MAPP)

Om de beveiliging voor klanten te verbeteren, verstrekt Microsoft bij elke maandelijkse uitgifte van beveiligingsupdates informatie over beveiligingslekken aan de grote producenten van beveiligingsprogramma's. Deze producenten kunnen dan die informatie over beveiligingslekken gebruiken om hun klanten een betere beveiliging te bieden door hun software of apparatuur aan te passen, zoals antivirusprogramma's, inbraakdetectiesystemen voor netwerken of inbraakpreventiesystemen voor hosts. Op de websites van de programmapartners (zie Microsoft Active Protections Program (MAPP)-partners) kunt u nagaan of de leveranciers van beveiligingsprogramma's hun producten steeds aanpassen.

Ondersteuning

  • Technische ondersteuning van Security Support is beschikbaar via 020-500 1005. Voor ondersteuningsverzoeken in verband met beveiligingsupdates worden geen kosten in rekening gebracht. Zie Hulp en ondersteuning van Microsoft voor meer informatie over de beschikbare ondersteuningsopties.
  • Voor internationale klanten is ondersteuning verkrijgbaar bij de Microsoft-vestiging in hun land. Voor ondersteuning in verband met beveiligingsupdates worden geen kosten in rekening gebracht. Ga naar de website voor internationale ondersteuning voor meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met Microsoft voor ondersteuning.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie die wordt geboden in de Microsoft Knowledge Base, wordt geleverd 'in de huidige staat' zonder enige garantie. Microsoft wijst hierbij alle expliciete of impliciete garanties van de hand, met inbegrip van alle garanties betreffende de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Voorzover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht zijn Microsoft Corporation en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte of incidentele schade, bijzondere schade, gevolgschade of schade ten gevolge van het verlies van winsten, zelfs als Microsoft Corporation of haar leveranciers van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld. Aangezien sommige staten/rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is de voorgaande beperking wellicht niet op u van toepassing.

Revisies

  • V1.0 (10 januari 2012): Bulletin gepubliceerd.
  • V1.1 (11 januari 2012): De veelgestelde vragen voor CVE-2012-0003 met betrekking tot het de omvang van het beveiligingslek en de manier waarop een aanvaller misbruik kan maken van het beveiligingslek zijn verduidelijkt. Het gaan alleen om wijzigingen in de informatie. De detectielogica en bestanden van de beveiligingsupdate zijn niet gewijzigd.
  • V1.2 (27 januari 2012): Het prioriteitsniveau voor updatepakket KB2631813 is gecorrigeerd in de tabel met software waarin dit probleem optreedt voor alle ondersteunde edities van Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista en Windows Server 2008. Dit is alleen een wijziging in het bulletin. De detectielogica en bestanden van de beveiligingsupdate zijn niet gewijzigd. Klanten moeten alle updates toepassen die worden aangeboden voor de software die op hun systemen is geïnstalleerd. Zie de veelgestelde vragen in de update voor details.