Launch Printer Friendly Page Security TechCenter > Security Bulletins > Microsoft-beveiligingsbulletin MS12-010

Microsoft-beveiligingsbulletin MS12-010 - Kritiek

Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer (2647516)

Gepubliceerd:

Versie: 1.0

Algemene informatie

Samenvatting

Met deze beveiligingsupdate worden vier privé gemelde beveiligingslekken in Internet Explorer opgelost. Door de ernstigste beveiligingslekken kan externe code worden uitgevoerd als een gebruiker een speciaal ontworpen webpagina weergeeft in Internet Explorer. Een aanvaller die erin slaagt misbruik te maken van een van deze beveiligingslekken, kan dezelfde rechten over het systeem krijgen als de aangemelde gebruiker. Gebruikers met accounts waarvoor minder gebruikersrechten op het systeem zijn ingesteld, lopen minder risico dan gebruikers die met beheerdersrechten werken.

Het prioriteitsniveau van deze beveiligingsupdate is Kritiek voor Internet Explorer 7, Internet Explorer 8 en Internet Explorer 9 op Windows-clients en Gemiddeld voor Internet Explorer 7, Internet Explorer 8 en Internet Explorer 9 op Windows-servers. Het beveiligingsniveau van deze beveiligingsupdate is ook Gemiddeld voor Internet Explorer 6 op alle ondersteunde edities van Windows XP. Zie de subsectie Software waarin dit probleem optreedt en software waarin dit probleem niet optreedt in deze sectie voor meer informatie.

De beveiligingsupdate lost de beveiligingslekken op doordat de manier wordt gewijzigd waarop Internet Explorer inhoud behandelt tijdens kopieer- en plakprocessen, objecten in het geheugen behandelt en tekenreeksen maakt en initialiseert. Zie de subsectie Veelgestelde vragen over het specifieke beveiligingslek in de volgende sectie, Informatie over het beveiligingslek, voor meer informatie over de beveiligingslekken.

Aanbeveling. De meeste klanten hebben automatische updates ingeschakeld en hoeven geen actie te ondernemen omdat deze beveiligingsupdate automatisch wordt gedownload en geïnstalleerd. Klanten die automatische updates niet hebben ingeschakeld, moeten controleren op updates en deze update handmatig installeren. Zie Microsoft Knowledge Base-artikel 294871 voor informatie over specifieke configuratieopties voor het uitvoeren van automatische updates.

Als het gaat om beheerders en bedrijfinstallaties of eindgebruikers die deze beveiligingsupdate handmatig willen installeren, adviseert Microsoft klanten de update onmiddellijk toe te passen met behulp van de software voor updatebeheer of door op updates te controleren met de service Microsoft Update.

Zie ook de sectie Hulpmiddelen en richtlijnen voor detecteren en implementeren, verderop in dit bulletin.

Bekende problemen. Geen

Software waarin dit probleem optreedt en software waarin dit probleem niet optreedt

De volgende software is getest om te bepalen in welke versies of edities dit probleem optreedt. Andere versies of edities hebben het einde van hun ondersteuningscyclus bereikt of hebben geen last van dit beveiligingslek. Ga naar Microsoft Support Lifecycle om de ondersteuningscyclus voor uw product en versie te bepalen.

Software waarin dit probleem optreedt 

BesturingssysteemOnderdeelMaximale omvang van het beveiligingslekPrioriteitsniveauBulletins die door deze update worden vervangen
Internet Explorer 6
Windows XP Service Pack 3Internet Explorer 6Vrijgeven van informatieGemiddeldMS11-099
Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2Internet Explorer 6Vrijgeven van informatieGemiddeldMS11-099
Windows Server 2003 Service Pack 2Internet Explorer 6GeenGeen prioriteitsniveau[1]MS11-099
Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2Internet Explorer 6GeenGeen prioriteitsniveau[1]MS11-099
Windows Server 2003 met SP2 voor Itanium-systemenInternet Explorer 6GeenGeen prioriteitsniveau[1]MS11-099
Internet Explorer 7
Windows XP Service Pack 3Internet Explorer 7Uitvoering van externe code mogelijkKritiekMS11-099
Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2Internet Explorer 7Uitvoering van externe code mogelijkKritiekMS11-099
Windows Server 2003 Service Pack 2Internet Explorer 7Uitvoering van externe code mogelijkGemiddeldMS11-099
Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2Internet Explorer 7Uitvoering van externe code mogelijkGemiddeldMS11-099
Windows Server 2003 met SP2 voor Itanium-systemenInternet Explorer 7Uitvoering van externe code mogelijkGemiddeldMS11-099
Windows Vista Service Pack 2Internet Explorer 7Uitvoering van externe code mogelijkKritiekMS11-099
Windows Vista x64 Edition Service Pack 2Internet Explorer 7Uitvoering van externe code mogelijkKritiekMS11-099
Windows Server 2008 voor 32-bits systemen Service Pack 2Internet Explorer 7**Uitvoering van externe code mogelijkGemiddeldMS11-099
Windows Server 2008 voor x64-systemen Service Pack 2Internet Explorer 7**Uitvoering van externe code mogelijkGemiddeldMS11-099
Windows Server 2008 voor Itanium-systemen Service Pack 2Internet Explorer 7Uitvoering van externe code mogelijkGemiddeldMS11-099
Internet Explorer 8
Windows XP Service Pack 3Internet Explorer 8Uitvoering van externe code mogelijkKritiekMS11-099
Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2Internet Explorer 8Uitvoering van externe code mogelijkKritiekMS11-099
Windows Server 2003 Service Pack 2Internet Explorer 8Uitvoering van externe code mogelijkGemiddeldMS11-099
Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2Internet Explorer 8Uitvoering van externe code mogelijkGemiddeldMS11-099
Windows Vista Service Pack 2Internet Explorer 8Uitvoering van externe code mogelijkKritiekMS11-099
Windows Vista x64 Edition Service Pack 2Internet Explorer 8Uitvoering van externe code mogelijkKritiekMS11-099
Windows Server 2008 voor 32-bits systemen Service Pack 2Internet Explorer 8**Uitvoering van externe code mogelijkGemiddeldMS11-099
Windows Server 2008 voor x64-systemen Service Pack 2Internet Explorer 8**Uitvoering van externe code mogelijkGemiddeldMS11-099
Windows 7 voor 32-bits systemen en Windows 7 voor 32-bits systemen met Service Pack 1Internet Explorer 8Uitvoering van externe code mogelijkKritiekMS11-099
Windows 7 voor x64-systemen en Windows 7 voor x64-systemen met Service Pack 1Internet Explorer 8Uitvoering van externe code mogelijkKritiekMS11-099
Windows Server 2008 R2 voor x64-systemen en Windows Server 2008 R2 voor x64-systemen met Service Pack 1Internet Explorer 8**Uitvoering van externe code mogelijkGemiddeldMS11-099
Windows Server 2008 R2 voor Itanium-systemen en Windows Server 2008 R2 voor Itanium-systemen met Service Pack 1Internet Explorer 8Uitvoering van externe code mogelijkGemiddeldMS11-099
Internet Explorer 9
Windows Vista Service Pack 2Internet Explorer 9Uitvoering van externe code mogelijkKritiekMS11-099
Windows Vista x64 Edition Service Pack 2Internet Explorer 9Uitvoering van externe code mogelijkKritiekMS11-099
Windows Server 2008 voor 32-bits systemen Service Pack 2Internet Explorer 9**Uitvoering van externe code mogelijkGemiddeldMS11-099
Windows Server 2008 voor x64-systemen Service Pack 2Internet Explorer 9**Uitvoering van externe code mogelijkGemiddeldMS11-099
Windows 7 voor 32-bits systemen en Windows 7 voor 32-bits systemen met Service Pack 1Internet Explorer 9Uitvoering van externe code mogelijkKritiekMS11-099
Windows 7 voor x64-systemen en Windows 7 voor x64-systemen met Service Pack 1Internet Explorer 9Uitvoering van externe code mogelijkKritiekMS11-099
Windows Server 2008 R2 voor x64-systemen en Windows Server 2008 R2 voor x64-systemen met Service Pack 1Internet Explorer 9**Uitvoering van externe code mogelijkGemiddeldMS11-099

**Server Core-installatie niet getroffen. De beveiligingslekken die in deze update worden beschreven, hebben geen invloed op de ondersteunde edities van Windows Server 2008 of Windows Server 2008 R2, zoals is aangegeven, als deze zijn geïnstalleerd met behulp van de Server Core-installatieoptie. Zie de TechNet-artikelen Managing a Server Core Installation en Servicing a Server Core Installation voor meer informatie over deze installatieoptie. De Server Core-installatieoptie kan niet worden toegepast op bepaalde edities van Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2. Zie hiervoor Server Core-installatieopties vergelijken.

[1]Prioriteitsniveaus zijn niet van toepassing op deze update voor de opgegeven software omdat de bekende aanvalsvectoren voor het beveiligingslek die in dit bulletin worden beschreven, in een standaardconfiguratie zijn geblokkeerd. Als een ingrijpende wijziging raadt Microsoft gebruikers van deze software echter aan deze beveiligingsupdate toe te passen.

Veelgestelde vragen met betrekking tot deze beveiligingsupdate

Informatie over het beveiligingslek

Prioriteitsniveau en identificatie van het beveiligingslek

Beveiligingslek met betrekking tot het vrijgeven van informatie bij kopiëren en plakken - CVE-2012-0010

Beveiligingslek met betrekking tot het uitvoeren van externe code via HTML-indeling - CVE-2012-0011

Beveiligingslek met betrekking tot het vrijgeven van informatie door null-bytes - CVE-2012-0012

Beveiligingslek in VML met betrekking tot het uitvoeren van externe code - CVE-2012-0155

Informatie over de update

Hulpmiddelen en richtlijnen voor detecteren en implementeren

Implementatie van de beveiligingsupdate

Overige informatie

Dankbetuiging

Microsoft bedankt de volgende partijen voor de samenwerking bij het verbeteren van de beveiliging voor klanten:

  • Jan Schejbal voor het melden van het beveiligingslek met betrekking tot het vrijgeven van informatie bij kopiëren en plakken (CVE-2012-0010)
  • Stephen Fewer van Harmony Security, in samenwerking met het Zero Day Initiative van TippingPoint, voor het melden van het HTML beveiligingslek met betrekking tot het uitvoeren van externe code via HTML-indeling (CVE-2012-0011)
  • Jason Hullinger van HP Cloud Services voor het melden van het beveiligingslek met betrekking tot het vrijgeven van informatie door null-bytes (CVE-2012-0012)
  • Stephen Fewer van Harmony Security, in samenwerking met het Zero Day Initiative van TippingPoint, voor het melden van het beveiligingslek in VML met betrekking tot het uitvoeren van externe code (CVE-2012-0155)

Microsoft Active Protections Program (MAPP)

Om de beveiliging voor klanten te verbeteren, verstrekt Microsoft bij elke maandelijkse uitgifte van beveiligingsupdates informatie over beveiligingslekken aan de grote producenten van beveiligingsprogramma's. Deze producenten kunnen dan die informatie over beveiligingslekken gebruiken om hun klanten een betere beveiliging te bieden door hun software of apparatuur aan te passen, zoals antivirusprogramma's, inbraakdetectiesystemen voor netwerken of inbraakpreventiesystemen voor hosts. Op de websites van de programmapartners (zie Microsoft Active Protections Program (MAPP)-partners) kunt u nagaan of de leveranciers van beveiligingsprogramma's hun producten steeds aanpassen.

Ondersteuning

  • Technische ondersteuning van Security Support is beschikbaar via 020-500 1005. Voor ondersteuningsverzoeken in verband met beveiligingsupdates worden geen kosten in rekening gebracht. Zie Hulp en ondersteuning van Microsoft voor meer informatie over de beschikbare ondersteuningsopties.
  • Voor internationale klanten is ondersteuning verkrijgbaar bij de Microsoft-vestiging in hun land. Voor ondersteuning in verband met beveiligingsupdates worden geen kosten in rekening gebracht. Ga naar de website voor internationale ondersteuning voor meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met Microsoft voor ondersteuning.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie die wordt geboden in de Microsoft Knowledge Base, wordt geleverd 'in de huidige staat' zonder enige garantie. Microsoft wijst hierbij alle expliciete of impliciete garanties van de hand, met inbegrip van alle garanties betreffende de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Voorzover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht zijn Microsoft Corporation en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte of incidentele schade, bijzondere schade, gevolgschade of schade ten gevolge van het verlies van winsten, zelfs als Microsoft Corporation of haar leveranciers van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld. Aangezien sommige staten/rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is de voorgaande beperking wellicht niet op u van toepassing.

Revisies

  • V1.0 (14 februari 2012): Bulletin gepubliceerd.