Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Uzyskać konfigurowalnych parametrów Argument docelowa Dodaj

Wykonasz to zadanie polega na użyciu Edytor kwerend w SQL Server Management Studio.

Po instrukcji w tej procedurze zakończenia, wyniki kartę Edytor kwerend wyświetla następujące kolumny:

 • package_name

 • target_name

 • parameter_name

 • parameter_type

 • required

Przed utworzeniem SQL ServerExtended zdarzenia sesji, to warto dowiedzieć się, jakie parametry można ustawić podczas korzystania z argumentu dodać docelową w przypadku tworzenia sesji lub zmieniać zdarzenia sesji.

Aby uzyskać konfigurowalnych parametrów dla argumentu dodać docelowych przy użyciu Edytora kwerend

 • W edytorze kwerendy wydać następujące instrukcje.

  SELECT p.name package_name, o.name target_name, c.name parameter_name, 
  c.type_name parameter_type, CASE c.capabilities_desc WHEN 'mandatory' THEN 'yes' ELSE 'no' END 
  required 
  FROM sys.dm_xe_objects o JOIN sys.dm_xe_packages p ON o.package_guid = p.guid 
  JOIN sys.dm_xe_object_columns c ON o.name = c.object_name AND c.column_type = 'customizable'
  WHERE o.object_type = 'target' 
  ORDER BY package_name, target_name, required DESC
  
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft