Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Expand Minimize
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Zmienić dzielącego używane dla nas angielski i UK angielski

SQL Server 2012

SQL Server 2012instaluje nową wersję (wersja 14.0.4999.1038) dzielącego i stemmer dla języka angielskiego, zastępując poprzednią wersję tych składników (wersja 12.0.6828.0). Aby uzyskać informacje dotyczące zmiany zachowania nowych składników, zobacz Zachowanie zmienia wyszukiwania pełnotekstowego. W tym temacie opisano sposób przejść z nowej wersji tych składników do poprzedniej wersji lub przejść wstecz z poprzedniej wersji do nowej wersji.

Poprzednie wersje SQL Serverużywany inny program word wyłączników reprezentowane przez różnych identyfikatorów klasy CLSID dla nas angielski (LCID 1033) i UK Angielski (LCID 2057). W tej wersji zarówno LCID należy te same składniki z tych samych identyfikatorów klasy CLSID, jak pokazano w poniższej tabeli:

LCID

Dzielącego zainstalowane przez poprzednie wersje

Wersja 12.0.6828.0

Stemmer zainstalowane przez poprzednie wersje

Dzielącego zainstalowane w tej wersji

Wersja 14.0.4999.1038

Stemmer zainstalowane w tej wersji

1033 (USA angielski)

188D6CC5-CB03-4C01-912E-47D21295D77E

EEED4C20-7F1B-11CE-BE57-00AA0051FE20

9faed859-0b30-4434-ae65-412e14a16fb8

e1e5ef84-c4a6-4e50-8188-99aef3de2659

2057 (UK angielski)

173C97E2-AEBE-437C-9445-01B237ABF2F6

D99F7670-7F1A-11CE-BE57-00AA0051FE20

9faed859-0b30-4434-ae65-412e14a16fb8

e1e5ef84-c4a6-4e50-8188-99aef3de2659

Składniki opisane w tym temacie są pliki DLL, które są zainstalowane w MSSQL\Binnfolder SQL Serverinstancji. Pełna ścieżka jest zwykle C:\Program Files\Microsoft SQL Server\<instance>\MSSQL\Binn.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu word wyłączników i programy szukające rdzeni, zobacz Konfigurowanie i zarządzanie modułów dzielenia wyrazów i programy szukające rdzeni dla wyszukiwania.

Aby przełączyć się z bieżącej wersji USA angielski słowo trakcyjnej do poprzedniej wersji

 1. W rejestrze, przejdź do następujących węzłów: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<InstanceRoot>\MSSearch\CLSID.

 2. Wykonaj następujące kroki, aby dodać nowe klucze COM ClassIDs dla poprzedniego angielski U.S. word trakcyjnej i stemmer interfejsów dla LCID 1033:

  1. Dodaj nowy klucz z wartością {188D6CC5-CB03-4C01-912E-47D21295D77E} do poprzedniego dzielenie wyrazów.

  2. Aktualizowanie danych (wartość domyślna) wartości klucza do langwrbk.dll.

  3. Dodaj nowy klucz z wartością {EEED4C20-7F1B-11CE-BE57-00AA0051FE20} do poprzedniego stemmer.

  4. Aktualizowanie danych (wartość domyślna) wartości klucza do infosoft.dll.

 3. W rejestrze, przejdź do następujących węzłów: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<InstanceRoot>\MSSearch\Language\enu.

 4. Aktualizacja WBreakerClass wartość do klucza {188D6CC5-CB03-4C01-912E-47D21295D77E}.

 5. Aktualizacja StemmerClass wartość do klucza {EEED4C20-7F1B-11CE-BE57-00AA0051FE20}.

 6. Uruchom ponownie SQL Server.

Aby przełączyć się z bieżącej wersji Wielkiej Brytanii angielskiego programu word trakcyjnej do poprzedniej wersji

 1. W rejestrze, przejdź do następujących węzłów: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<InstanceRoot>\MSSearch\CLSID.

 2. Wykonaj następujące kroki, aby dodać nowy klucz COM ClassIDs dla poprzedniego UK angielski word trakcyjnej i stemmer interfejsów dla LCID 2057:

  1. Dodaj nowy klucz z wartością {173C97E2-AEBE-437C-9445-01B237ABF2F6} do poprzedniego dzielenie wyrazów.

  2. Aktualizowanie danych (wartość domyślna) wartości klucza do langwrbk.dll.

  3. Dodaj nowy klucz z wartością {D99F7670-7F1A-11CE-BE57-00AA0051FE20} do poprzedniego stemmer.

  4. Aktualizowanie danych (wartość domyślna) wartości klucza do infosoft.dll.

 3. W rejestrze, przejdź do następujących węzłów: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<InstanceRoot>\MSSearch\Language\eng.

 4. Aktualizacja WBreakerClass wartość do klucza {173C97E2-AEBE-437C-9445-01B237ABF2F6}.

 5. Aktualizacja StemmerClass wartość do klucza {D99F7670-7F1A-11CE-BE57-00AA0051FE20}.

 6. Uruchom ponownie SQL Server.

Przejść wstecz z poprzedniej wersji USA angielski słowo trakcyjnej do bieżącej wersji

 1. W rejestrze, przejdź do następujących węzłów: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<InstanceRoot>\MSSearch\CLSID.

 2. Jeśli następujących kluczy nie istnieje, a następnie wykonaj poniższe czynności, aby dodać nowy klucz dla ClassIDs COM dla bieżącej, US English word trakcyjnej i stemmer interfejsów dla LCID 1033:

  1. Dodaj nowy klucz z wartością {9faed859-0b30-4434-ae65-412e14a16fb8} dla bieżącego dzielenie wyrazów.

  2. Aktualizowanie danych (wartość domyślna) wartości klucza do MsWb7.dll.

  3. Dodaj nowy klucz z wartością {e1e5ef84-c4a6-4e50-8188-99aef3de2659} dla bieżącego stemmer.

  4. Aktualizowanie danych (wartość domyślna) wartości klucza do MsWb7.dll.

 3. W rejestrze, przejdź do następujących węzłów: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<InstanceRoot>\MSSearch\Language\eng.

 4. Aktualizacja WBreakerClass wartość do klucza {9faed859-0b30-4434-ae65-412e14a16fb8}.

 5. Aktualizacja StemmerClass wartość do klucza {e1e5ef84-c4a6-4e50-8188-99aef3de2659}.

 6. Uruchom ponownie SQL Server.

Aby przełączyć ponownie z poprzedniej wersji UK angielski dzielącego do bieżącej wersji

 1. W rejestrze, przejdź do następujących węzłów: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<InstanceRoot>\MSSearch\CLSID.

 2. Jeśli następujących kluczy nie istnieje, a następnie wykonaj poniższe czynności, aby dodać nowy klucz ClassIDs COM dla bieżącej UK angielski word trakcyjnej i stemmer interfejsów dla LCID 2057:

  1. Dodaj nowy klucz z wartością {9faed859-0b30-4434-ae65-412e14a16fb8} dla bieżącego dzielenie wyrazów.

  2. Aktualizowanie danych (wartość domyślna) wartości klucza do MsWb7.dll.

  3. Dodaj nowy klucz z wartością {e1e5ef84-c4a6-4e50-8188-99aef3de2659} dla bieżącego stemmer.

  4. Aktualizowanie danych (wartość domyślna) wartości klucza do MsWb7.dll.

 3. W rejestrze, przejdź do następujących węzłów: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<InstanceRoot>\MSSearch\Language\eng.

 4. Aktualizacja WBreakerClass wartość do klucza {9faed859-0b30-4434-ae65-412e14a16fb8}.

 5. Aktualizacja StemmerClass wartość do klucza {e1e5ef84-c4a6-4e50-8188-99aef3de2659}.

 6. Uruchom ponownie SQL Server.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft