Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Expand Minimize
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

sys.dm_os_hosts (języka Transact-SQL)

Zwraca wszystkie hosty aktualnie zarejestrowane w wystąpieniu SQL Server. W tym widoku zwraca również zasoby, które są używane przez te hosty.

Nazwa kolumny

Typ danych

Opis

host_address

varbinary(8)

Adres pamięci wewnętrznej obiekt hosta.

Typ

nvarchar(60)

Typ składnika hostingowych. Na przykład:

SOSHOST_CLIENTID_SERVERSNI = SQL Server Native Interface

SOSHOST_CLIENTID_SQLOLEDB = SQL Server Native Client OLE DB Provider

SOSHOST_CLIENTID_MSDART = Uruchom czas dostępu do danych firmy Microsoft

Nazwa

nvarchar(32)

Nazwa hosta.

enqueued_tasks_count

int

Całkowita liczba zadań, które ten host został umieszczony na kolejek w SQL Server.

active_tasks_count

int

Liczba aktualnie uruchomione zadania, które ten host został umieszczony na kolejek.

completed_ios_count

int

Całkowita liczba operacji we/wy wydane i wypełnione przez tego hosta.

completed_ios_in_bytes

bigint

Bajtów Całkowita liczba operacji we/wy wypełnione przez tego hosta.

active_ios_count

int

Całkowita liczba żądań We/Wy związanych z tym hostem, który aktualnie oczekuje na zakończenie.

default_memory_clerk_address

varbinary(8)

Adres pamięci obiektu clerk pamięci skojarzonej z tym hostem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sys.dm_os_memory_clerks (języka Transact-SQL).

Wymaga WIDOKU serwera członkowskiego uprawnień na serwerze.

SQL Serverumożliwia składników, takich jak dostawcy OLE DB, które nie są częścią SQL Serverwykonywalny przydzielić pamięci i uczestniczyć w nie cenią sobie wcześniejsze planowanie. Składniki te są obsługiwane przez SQL Server, i wszystkie zasoby przydzielone przez te składniki są śledzone. Obsługa pozwala SQL ServerAby lepiej uwzględnić dla zasobów używanych przez składniki zewnętrzne do SQL Serverwykonywalnego.

Związek Cardinalities

Z

Do

Relacja

sys.dm_os_hosts. default_memory_clerk_address

sys.dm_os_memory_clerks. memory_clerk_address

jeden-do-jednego

sys.dm_os_hosts. host_address

sys.dm_os_memory_clerks. host_address

jeden-do-jednego

Poniższy przykład określa całkowitą ilość pamięci popełnione przez składnik hostingowych.

SELECT h.type, SUM(single_pages_kb + multi_pages_kb) AS commited_memory
FROM sys.dm_os_memory_clerks AS mc 
INNER JOIN sys.dm_os_hosts AS h 
    ON mc.memory_clerk_address = h.default_memory_clerk_address
GROUP BY h.type;
SELECT h.type, SUM(single_pages_kb + multi_pages_kb) AS commited_memory
FROM sys.dm_os_memory_clerks AS mc 
INNER JOIN sys.dm_os_hosts AS h 
    ON mc.memory_clerk_address = h.default_memory_clerk_address
GROUP BY h.type;
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft