Skip to main content

Contractul Microsoft pentru Servicii de dezvoltare

Acest contract se încheie între dvs., partea care acceptă contractul şi noi, entitatea Microsoft menţionată în Anexa A privind locaţia sediului dvs. central şi se aplică utilizării Serviciilor de către dvs. Acest contract este alcătuit din termenii de mai jos, Anexa A, Anexa B, termenii incluşi prin referinţă, termenii aplicabili altor site-uri web şi servicii Microsoft necesare pentru utilizarea Serviciilor (de exemplu, Contul Microsoft) şi Angajamentul de respectare a confidenţialităţii ( http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246330). Termenii principali sunt definiţi la Secţiunea 11. În plus, dacă sunteţi client Windows Azure, acest contract completează contractul dvs. Windows Azure existent şi, cu excepţia termenilor referitori la facturare, guvernează în cazul unui conflict cu termenii din contractul Windows Azure.

 1. Servicii.

  1. Dreptul de utilizare. Vă acordăm dreptul de a accesa şi de a utiliza Serviciile conform descrierii din prezentul contract şi doar în conformitate cu prevederile acestuia.
  2. Modul de utilizare. Nu aveţi dreptul: să refaceţi programul sursă, să decompilaţi, să dezasamblaţi sau să evitaţi limitările de natură tehnică ale Serviciilor, cu excepţia cazului în care legea aplicabilă permite acest lucru, în ciuda acestei limitări; să dezactivaţi, să modificaţi sau să încercaţi în orice alt mod să evitaţi orice mecanism care limitează utilizarea Serviciilor de către dvs.; să închiriaţi, să daţi în leasing, să daţi cu împrumut, să revindeţi, să transferaţi sau să sublicenţiaţi Serviciile către sau pentru terţe părţi, cu excepţia cazului în care aceste acţiuni sunt permise în mod explicit în prezentul document sau în termenii licenţei care însoţesc componenta de Servicii; să utilizaţi Serviciile într-un scop ilegal sau interzis prin prezentul contract; să utilizaţi Serviciile într-un mod care ar putea avaria, dezactiva, supraîncărca sau deteriora un serviciu Microsoft sau reţelele conectate la un serviciu Microsoft sau care ar putea influenţa utilizarea Serviciilor de către orice altă parte.
  3. Actualizările. Din timp în timp, este posibil să modificăm Serviciile, inclusiv: disponibilitatea caracteristicilor; durata, cantitatea sau frecvenţa utilizării unei anumite caracteristici şi dependenţa caracteristicii faţă de alte servicii sau produse software. Vă vom transmite o notificare înainte de a elimina o caracteristică sau o funcţie importantă a Serviciilor de dezvoltare (în afara Versiunilor de examinare), cu excepţia cazului în care anumite considerente juridice, legate de securitate sau de performanţa sistemului, impun eliminarea rapidă.
  4. Caracteristicile Versiunii de examinare. Putem să vă punem la dispoziţie caracteristici în cadrul Versiunii de examinare. Versiunile de examinare pot fi reglementate prin angajamente cu prevederi reduse sau diferite privind securitatea şi asistenţa, aşa cum sunt explicate în detaliu în notificările suplimentare furnizate odată cu Versiunea de examinare. Avem dreptul să modificăm sau să întrerupem Versiunile de examinare în orice moment, fără notificare. De asemenea, putem să optăm să nu lansăm o Versiune de examinare în regim de „Disponibilitate generală”, iar dacă lansăm totuşi Versiuni de examinare în regim de „Disponibilitate generală”, putem să aplicăm taxe pentru astfel de caracteristici.

  Începutul paginii

 2. Produsul software.

  1. Produsele software Microsoft. Toate Produsele software Microsoft sunt lucrări cu drept de autor ale Microsoft sau ale furnizorilor săi. Drepturile de a accesa Produsul software Microsoft pe orice dispozitiv nu vă conferă niciun drept de a implementa brevete Microsoft sau alte proprietăţi intelectuale Microsoft în produsele software sau în dispozitivele care accesează dispozitivul respectiv. Dacă Produsul software vă este distribuit împreună cu termeni de licenţă proprii, atunci prevalează termenii respectivi, cu excepţia modificărilor prevăzute în această Secţiune 2.a. Dacă vă oferim opţiunea de a executa Produsul software Microsoft în cadrul Serviciilor de dezvoltare (de exemplu, în cadrul unei versiuni) care se supun termenilor licenţei Microsoft, termenii respectivi sunt modificaţi prin prevederile următoare:
   1. Aveţi dreptul să utilizaţi Produsul software Microsoft doar în cadrul Serviciilor de dezvoltare şi numai împreună cu utilizarea permisă a oricărui rol aplicabil în cadrul Serviciilor de dezvoltare. În cazul unui conflict între acest paragraf şi termenii de licenţă pentru Produsul software, prevalează prevederile din acest paragraf.
   2. Acest contract nu vă oferă niciun alt drept de a executa produsul software în afara Serviciilor de dezvoltare (de exemplu, nu aveţi dreptul să executaţi copii pe serverele locale sau pe alte dispozitive, decât dacă obţineţi separat licenţa pentru acest lucru).
   3. În cazul în care acest contract încetează, trebuie să ştergeţi toate exemplarele Produselor software Microsoft licenţiate în baza prezentului contract şi să distrugeţi toate suporturile fizice aferente.
  2. Produsele software de la terţe părţi. Vă revine în exclusivitate responsabilitatea faţă de orice produse software de la terţe părţi pe care le instalaţi sau le conectaţi la Servicii. Aveţi dreptul să instalaţi sau să utilizaţi orice produse software de la terţe părţi cu orice Serviciu, doar într-un mod care nu ar supune proprietatea noastră intelectuală sau tehnologia noastră unor termeni care guvernează astfel de produse software. Nu suntem parte la şi nu avem obligaţia de a respecta termenii care guvernează utilizarea de către dvs. a produselor software de la terţe părţi. Nu acordăm licenţe sau drepturi, exprese sau implicite, pentru astfel de produse software de la terţe părţi. Cu condiţia respectării prevederilor de mai sus:
   1. Produsele software particulare. Dacă Serviciul vă permite să accesaţi un produs software de la o terţă parte, furnizat împreună cu termeni de licenţă particulari, atunci prevalează termenii respectivi.
   2. Produsele software Open source. Dacă Serviciul vă permite să accesaţi un produs software de la o terţă parte, furnizat împreună cu termeni de licenţă pentru produse software open source („Open Source”), atunci se aplică următoarele prevederi:
    1. Relicenţiere prin Serviciu. Produsul Open Source accesibil prin intermediul Serviciului vă este licenţiat de Microsoft doar pentru a vă permite să interacţionaţi cu Serviciul în baza acestui contract. Copiile după licenţele Open Source aplicabile şi toate celelalte notificări, dacă există, sunt incluse doar cu titlu informativ. Însă, produsele software Open Source accesibile prin Portalurile de documentaţie care sunt clar marcate pentru descărcare în baza unei licenţe open source vă sunt furnizate pentru utilizare conform termenilor respectivi.
    2. Referire de către o terţă parte. Serviciul se poate conecta la sau poate face referire la scripturi sau cod Open Source. Scripturile sau codul provenind de la o terţă parte vă sunt acordate prin licenţă de furnizorii de licenţe terţă parte, nu de Microsoft.
  3. Produsele software fără termeni de licenţă. Puteţi să utilizaţi alte produse software pe care le punem la dispoziţie în Portalurile de documentaţie fără termeni de licenţă, doar în scopuri de proiectare, dezvoltare şi testare a programelor dvs. în vederea executării pe produsele şi cu serviciile Microsoft, cu condiţia ca, aceste produse software disponibile prin Portalurile de documentaţie, marcate ca „eşantion” sau „exemplu” şi fără termeni de licenţă, să vă fie licenţiate conform termenilor Licenţei publice limitate Microsoft.
 3. Începutul paginii

 4. Conţinutul Microsoft.

  Tot Conţinutul Microsoft reprezintă lucrări cu drept de autor ale companiei Microsoft sau furnizorilor săi şi este guvernat de termenii contractului de licenţă care însoţeşte sau este inclus în Conţinutul Microsoft.

  1. Drepturile de reutilizare a Conţinutului Microsoft. Puteţi să efectuaţi un număr rezonabil de copii ale Conţinutului Microsoft pentru utilizare internă în scopul proiectării, dezvoltării şi testării produselor software, produselor şi serviciilor disponibile în Portalurile de documentaţie fără contract de licenţă. Este necesar să păstraţi notificarea privind dreptul de autor pe toate copiile efectuate după Conţinutul Microsoft şi să vă asiguraţi că atât notificarea privind dreptul de autor, cât şi această notificare de permisiune apar pe copiile respective. Instituţiile de învăţământ acreditate, cum ar fi unităţile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal, universităţile şi colegiile particulare sau publice au dreptul să descarce şi să reproducă Conţinutul Microsoft pentru a fi distribuit în sălile de clasă în scopuri educative.
  2. Interfeţele de programare a aplicaţiilor. Microsoft nu îşi va afirma drepturile de brevet pentru produsele dvs. care apelează interfeţele de programare a aplicaţiilor pe care le publică în Portalurile de documentaţie („API-uri”) cu scopul de a primi servicii de la produsul Microsoft care expune API-urile.
 5. Începutul paginii

 6. Securitatea, confidenţialitatea şi Datele clienţilor.

  1. Securitatea. Menţinem măsuri tehnice şi organizatorice adecvate menite să protejeze Datele clienţilor faţă de pierderea sau modificarea accidentală, divulgarea sau accesul neautorizat ori distrugerea ilegală.
  2. Confidenţialitatea şi locaţia datelor. Vom trata Datele clienţilor în conformitate cu Angajamentul nostru de respectare a confidenţialităţii. Avem dreptul să transferăm, să stocăm şi să prelucrăm Datele clienţilor în orice ţară în care noi sau Afiliaţii ori subcontractorii noştri deţin birouri pentru Serviciile de dezvoltare. Suntem un procesator de date (sau sub-procesator) care acţionează în numele dvs., iar dvs. ne desemnaţi pentru a face aceste lucruri cu Datele clienţilor în scopul furnizării Serviciilor de dezvoltare către dvs.
  3. Drepturile de furnizare a Datelor clienţilor. Responsabilitatea pentru Datele clienţilor vă aparţine în exclusivitate. Trebuie să deţineţi şi să ne acordaţi prin prezentul document drepturi suficiente pentru a utiliza şi a distribui Datele clienţilor (inclusiv Datele clienţilor provenite de la terţe părţi) de care avem nevoie pentru a vă furniza Serviciile de dezvoltare fără a încălca drepturile niciunei terţe părţi şi fără a supune compania Microsoft unor obligaţii faţă de dvs. sau orice altă terţă parte. Nu acceptăm alte obligaţii suplimentare care se pot aplica Datelor clienţillor.
  4. Proprietatea Datelor clienţilor. Cu excepţia produselor software şi Conţinutului pentru care vă acordăm licenţă, între părţi, veţi păstra toate drepturile, titlurile de proprietate şi interesele faţă de Datele clienţilor. Nu dobândim alte drepturi asupra Datelor clienţilor în afara celor descrise la Secţiunea 4.
  5. Utilizarea Datelor clienţilor. Vom utiliza Datele clienţilor doar pentru a vă furniza Serviciile de dezvoltare. Această utilizare poate să includă depanarea pentru a preveni, a identifica şi a remedia problemele legate de funcţionarea Serviciilor de dezvoltare şi asigurarea conformităţii cu prevederile acestui contract. De asemenea, poate să includă îmbunătăţirea caracteristicilor de identificare şi protejare faţă de ameninţările la adresa utilizatorilor. Putem să utilizăm modelele şi tendinţele de utilizare, precum şi alte date statistice obţinute prin intermediul Datelor clienţilor în vederea furnizării, funcţionării, întreţinerii şi îmbunătăţirii produselor şi serviciilor noastre.
  6. Returnarea şi ştergerea Datelor clienţilor. Aveţi dreptul să ştergeţi Datele clienţilor în orice moment. Dacă încetaţi funcţionarea contului dvs., putem să ştergem Datele dvs. de client imediat, fără nicio perioadă de retenţie. Nu avem nicio altă obligaţie de a păstra în continuare, de a exporta sau de a returna Datele clienţilor şi nu ne revine niciun fel de răspundere faţă de ştergerea Datelor clienţilor în conformitate cu acest contract.
  7. Solicitările de Date ale clienţilor din partea terţilor. Nu vom divulga Datele clienţilor către o terţă parte (organe de aplicare a legii, alte entităţi guvernamentale sau o parte litigantă civilă, cu excepţia subcontractorilor noştri), decât conform instrucţiunilor dvs. sau dacă ni se impune prin lege. Vom solicita oricărei terţe părţi care doreşte să acceseze Datele clienţilor să vă contacteze direct, utilizând informaţiile de bază privind persoana de contact. Vom depune eforturile rezonabile din punct de vedere comercial pentru a vă notifica dinainte în cazul în care suntem obligaţi să divulgăm datele, exceptând situaţiile în care legea nu ne permite acest lucru. Vă revine responsabilitatea de a da curs solicitărilor făcute de o terţă parte cu privire la utilizarea de către dvs. a Serviciilor, cum ar fi o solicitare de eliminare a conţinutului conform Legii privind dreptul de autor Digital Millennium Copyright Act.
  8. Subcontractorii. Avem dreptul să angajăm alte firme pentru a presta servicii limitate în numele nostru, cum ar fi serviciul de asistenţă pentru clienţi. Tuturor acestor subcontractori li se va permite să obţină Datele clienţilor doar în scopul furnizării serviciilor pentru care au fost contractaţi. Ne asumăm răspunderea pentru respectarea de către subcontractorii noştri a obligaţiilor prevăzute în cadrul prezentului contract.
  9. Respectarea legii. Vom respecta toate legile care se aplică în cazul furnizării Serviciilor, inclusiv legile aplicabile privind notificarea încălcărilor de securitate, dar nu şi legile care vi se aplică dvs. sau industriei dvs. şi care nu se aplică în general furnizorilor de servicii de tehnologie a informaţiei. Veţi respecta toate legile aplicabile cu privire la Datele clienţilor şi utilizarea Serviciilor, inclusiv legile care vi se aplică dvs. sau industriei dvs.
  10. Certificările şi conformitatea. Serviciile de dezvoltare se vor supune practicilor de asigurare a securităţii, confidenţialităţii şi conformităţii prevăzute special pentru ele la Centrul de autorizare Windows Azure ( http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=303817). Aceste obligaţii nu se aplică altor elemente ale Serviciilor.
 7. Începutul paginii

 8. Conturile clienţilor, comportamentul clienţilor, serviciile de protejare a identităţii şi feedbackul.

  1. Crearea unui cont. În cazul în care oricare dintre Servicii necesită deschiderea unui cont, trebuie să parcurgeţi procesul de înregistrare, oferindu-ne informaţii actuale, complete şi exacte. Nu aveţi dreptul să selectaţi un nume de utilizator sau un număr de identificare al unui cont care aparţine altei persoane, care este sau poate fi ilegal ori protejat prin drepturile privind marca comercială sau prin alte drepturi de proprietate, care este vulgar, ofensator ori poate cauza confuzii. Ne rezervăm dreptul de a respinge şi/sau de a realoca aceste nume de utilizator şi numere de identificare ale Serviciului la libera noastră alegere.
  2. Dreptul de proprietate asupra contului. Dacă aţi creat un cont în scopul angajării sau în alte scopuri, ca agent al altei părţi, atunci partea respectivă este titularul contului şi are obligaţia să respecte prevederile acestui contract.
  3. Răspunderea pentru conturile dvs. Dvs. sunteţi responsabil pentru: toate activităţile care se desfăşoară în cadrul contului dvs.; păstrarea confidenţialităţii asupra acreditărilor personale de autentificare aferente utilizării Serviciilor şi notificarea promptă a echipei de asistenţă pentru clienţi cu privire la posibila utilizare incorectă a conturilor sau acreditărilor dvs. de autentificare sau cu privire la orice incident de securitate asociat cu Serviciile.
  4. Comportamentul dvs., disponibilitatea conţinutului furnizat de terţi şi linkurile către acesta. Pentru orice interacţiune publică, cu comunitatea pe care o desfăşuraţi în cadrul Serviciilor, trebuie să respectaţi normele de conduită aferente Serviciilor ( http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=303819). Nu avem obligaţia să monitorizăm conţinutul şi comunicările provenite de la terţi în cadrul Serviciilor, însă ne rezervăm dreptul să analizăm şi să eliminăm astfel de materiale publicate în Portalurile de documentaţie, la libera noastră alegere. Terţii care sunt implicaţi în Servicii nu sunt purtători de cuvânt autorizaţi ai Microsoft, iar părerile lor nu le reflectă în mod necesar pe cele ale companiei Microsoft.
  5. Utilizarea datelor de identitate în cadrul Serviciilor. Este posibil să furnizăm Servicii care completează Produsele software Microsoft şi care se bazează pe contul dvs. de utilizator sau pe alt mecanism de identificare. Putem să utilizăm aceste informaţii pentru a vă identifica şi pentru a autoriza accesul la Conţinutul Microsoft, Produsele software Microsoft şi la alte resurse din cadrul Serviciilor.
  6. Remiterile şi feedbackul. Nu pretindem drept de proprietate asupra unei Remiteri, decât dacă părţile au convenit altfel asupra acestui lucru. Însă, printr-o Remitere, acordaţi companiei Microsoft şi companiilor sale afiliate dreptul de a produce, a utiliza, a modifica, a distribui şi a comercializa Remiterea în orice mod şi pentru orice scop (inclusiv prin acordarea dreptului ca Remiterea dvs. să fie utilizată de publicul larg în conformitate cu acest contract, care se poate modifica în timp). În cazul Remiterilor furnizate în Portalurile de documentaţie, acordaţi dreptul de a publica informaţii specifice de identificare, prezentate în detaliu în Angajamentul de respectare a confidenţialităţii, în legătură cu Remiterea dvs. Aceste drepturi sunt acordate conform tuturor drepturilor aplicabile privind proprietatea intelectuală pe care le deţineţi sau le controlaţi. Nu se vor plăti despăgubiri pentru utilizarea Remiterilor dvs. Microsoft nu are obligaţia de a publica sau de a utiliza Remiterile şi are dreptul de a elimina orice Remitere, în orice moment. Prin furnizarea unui Remiteri, garantaţi că deţineţi sau controlaţi în alt mod toate drepturile asupra Remiterii dvs. şi că aceasta nu intră sub incidenţa drepturilor unei terţe părţi (inclusiv a drepturilor unei persoane privind datele personale sau publicitatea).
  7. Servicii accesibile doar pentru clienţii invitaţi. Este posibil să puteţi accesa anumite elemente ale Serviciului doar pe bază de invitaţie, de exemplu, în cadrul unui program de utilizare a versiunii preliminare a Serviciilor şi de furnizare de feedback (adică prin portalul Conectare). Serviciile respective sunt informaţii confidenţiale ale companiei Microsoft. Nu putem să dezvăluim aceste informaţii confidenţiale niciunei terţe părţi pentru o perioadă de cinci ani. Această restricţie nu se aplică următoarelor tipuri de informaţii: care sunt sau devin disponibile pentru publicul larg fără încălcarea acestei restricţii; pe care partea receptoare le cunoştea în mod legal, fără obligaţia de a păstra confidenţialitatea acestora; care sunt primite din altă sursă care le poate divulga în mod legal fără obligaţia de a păstra confidenţialitatea acestora sau care sunt dezvoltate în mod independent. Puteţi să dezvăluiţi aceste informaţii confidenţiale dacă vi se solicită să respectaţi un ordin judecătoresc sau o altă solicitare guvernamentală cu putere legală. Înainte de a proceda astfel, trebuie să încercaţi să asiguraţi cel mai înalt nivel de protecţie disponibil şi, când este posibil, să ne transmiteţi o notificare prealabilă pentru a ne oferi ocazia rezonabilă de a solicita un ordin de protecţie.
 9. Începutul paginii

 10. Durata, suspendarea şi încetarea.

  1. Durata şi încetarea contractului. Aveţi dreptul să încetaţi prezentul contract în orice moment. Dacă aţi achiziţionat accesul la Serviciile de dezvoltare prin Windows Azure, trebuie să achitaţi toate sumele scadente şi restante înainte ca încetarea să intre în vigoare.
  2. Reglementarea. În orice ţară în care există o reglementare sau o cerinţă guvernamentală, actuală sau viitoare, care se aplică în cazul nostru, dar nu se aplică în general firmelor care îşi desfăşoară activitatea acolo, şi care îngreunează funcţionarea Serviciilor fără modificări şi/sau ne face să credem că prezentul contract ori Serviciile pot intra în conflict cu această reglementare sau cerinţă, avem dreptul să modificăm Serviciile ori să încetăm contractul. În cazul unor astfel de modificări ale Serviciilor, singura măsură reparatorie conform prevederilor acestei Secţiuni constă în încetarea prezentului contract.
  3. Suspendarea. Avem dreptul să suspendăm utilizarea de către dvs. a Serviciilor, dacă: (1) acest lucru este necesar în mod rezonabil pentru a preveni accesul neautorizat la Datele clienţilor; (2) nu aţi reuşit să răspundeţi la o pretenţie de presupusă încălcare a prevederilor contractuale în baza Secţiunii 8 într-un interval de timp rezonabil sau (3) încălcaţi prevederile acestui contract. Vom încerca să suspendăm accesul la partea minimă necesară din Servicii, atât timp cât există condiţia sau necesitatea. Vom trimite o notificare înainte de a realiza suspendarea, cu excepţia cazului în care considerăm în mod rezonabil că este necesar să suspendăm imediat. Dacă nu remediaţi în întregime motivele suspendării în decurs de 60 de zile de la suspendare, avem dreptul să încetăm prezentul contract şi să ştergem Datele clienţilor fără nicio perioadă de retenţie.
  4. Încetarea pe motiv de neutilizare. După o perioadă de inactivitate prelungită, putem să suspendăm sau să încetăm conturile aferente unui Serviciu. În cazul Serviciilor de dezvoltare, dacă aveţi un cont gratuit, putem să încetăm prezentul contract şi/sau să ştergem Datele clienţilor generate automat în timpul procesului de înregistrare la Serviciile de dezvoltare, dacă nu încărcaţi sau nu creaţi Date ale clienţilor în decurs de 90 de zile de la asigurarea pentru prima dată a accesului la Serviciul de dezvoltare. Vă vom notifica înainte de a suspenda ori de a înceta un cont sau de a şterge Datele clienţilor.
  5. Încetarea accesului la Portalurile de documentaţie. Ne rezervăm dreptul de a înceta furnizarea accesului dvs. la Portalurile de documentaţie în orice moment, fără notificare şi din orice motiv.
 11. Începutul paginii

 12. Garanţii.

  1. Garanţia pentru Serviciile Microsoft. Dacă sunteţi un client Windows Azure care a achiziţionat acces la Serviciile de dezvoltare, atunci garantăm că acestea vor îndeplini prevederile din Acordul privind nivelul serviciului pe Durata acestuia, pentru porţiunea plătită din Serviciile de dezvoltare. Singurele măsuri reparatorii în caz de încălcare a acestei garanţii limitate sunt cele din Acordul privind nivelul serviciului. Această garanţie este supusă următoarelor limitări:
   1. orice garanţii sau condiţii implicite a căror derogare nu este posibilă conform legii vor fi valabile timp de un an de la începutul garanţiei limitate;
   2. această garanţie limitată nu acoperă problemele cauzate de accidente, de abuzuri sau de utilizarea Serviciilor de dezvoltare într-un mod care nu respectă prevederile prezentului contract sau care rezultă din evenimente în afara controlului nostru rezonabil;
   3. garanţia limitată nu este valabilă în cazul problemelor cauzate de neîndeplinirea cerinţelor minime de sistem; şi
   4. această garanţie limitată nu se aplică Versiunilor de examinare sau ofertelor gratuite.
   PE LÂNGĂ ACEASTĂ GARANŢIE SAU CU EXCEPŢIA GARANŢIILOR DINTR-UN CONTRACT SEPARAT, MICROSOFT ŞI FURNIZORII SĂI FURNIZEAZĂ SERVICIILE (INCLUSIV CONŢINUTUL ŞI API-URILE) „CA ATARE”, „CU TOATE ERORILE” ŞI „ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE”. VĂ ASUMAŢI RISCUL UTILIZĂRII LOR. NU ACORDĂM NICIO ALTĂ GARANŢIE SAU CONDIŢIE SPECIALĂ, IMPLICITĂ, STATUTARĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ, INCLUSIV GARANŢII DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ŞI NEÎNCĂLCARE A PREVEDERILOR LEGALE. ESTE POSIBIL CA LEGILE LOCALE SĂ VĂ ACORDE DREPTURI DE CONSUMATOR SUPLIMENTARE, PE CARE PREZENTUL ACORD NU LE POATE MODIFICA. ACESTE DECLINĂRI DE RĂSPUNDERE SE VOR APLICA ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, INCLUSIV PENTRU GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ŞI NEÎNCĂLCARE A PREVEDERILOR LEGALE.
  2. Conţinutul şi materialele furnizate de terţe părţi. MICROSOFT NU CONTROLEAZĂ, NU EXAMINEAZĂ, NU REVIZUIEŞTE, NU APROBĂ ŞI NU ACCEPTĂ RĂSPUNDEREA PENTRU CONŢINUTUL, INFORMAŢIILE, MESAJELE, MATERIALELE, PROIECTELE CARE POT FI ACCESATE SAU CU CARE SE POATE STABILI LEGĂTURA PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR ŞI, CU EXCEPŢIA GARANŢIILOR PREVĂZUTE ÎNTR-UN CONTRACT SEPARAT, COMPANIA MICROSOFT NU DECLARĂ, NU GARANTEAZĂ ŞI NU VA FI RESPONSABILĂ ÎN NICIUN FEL PENTRU CELE DE MAI SUS. TOATE ÎNŢELEGERILE DINTRE DVS. ŞI ACESTE TERŢE PĂRŢI SE VOR FACE PE RISCUL DVS.
 13. Începutul paginii

 14. Asigurarea apărării faţă de pretenţii.

  1. Apărarea. Vă vom apăra faţă de orice pretenţii formulate de o terţă parte neafiliată, conform cărora Serviciile de dezvoltare sau Produsele software aferente acestora încalcă brevetul, dreptul de autor sau marca sa comercială ori utilizează ilegal secretul său comercial. Ne veţi apăra faţă de orice pretenţii formulate de o terţă parte neafiliată, conform cărora (1) orice Produs care nu aparţine companiei Microsoft şi care nu este disponibil prin intermediul Serviciilor de dezvoltare sau prin Produsele software aferente acestora sau (2) orice Date ale clienţilor pe care le furnizaţi direct ori indirect în cursul utilizării Serviciilor încalcă brevetul, dreptul de autor sau marca comercială a terţei părţi ori utilizează ilegal secretul său comercial.
  2. Limitări. Obligaţiile noastre de la Secţiunea 8.a nu se vor aplica în cazul unei pretenţii sau decizii bazate pe: (1) Datele clienţilor, Produsele care nu aparţin companiei Microsoft, modificările pe care le aduceţi Serviciilor sau materialele pe care le furnizaţi sau le puneţi la dispoziţie în cadrul utilizării Serviciilor; (2) combinaţia între Servicii şi un produs, unele Date ale clienţilor sau o procedură comercială care nu aparţin companiei Microsoft sau daunele bazate pe valoarea acestora; (3) utilizarea de către dvs. a unei mărci comerciale Microsoft fără consimţământul nostru special în scris sau utilizarea de către dvs. a Serviciilor după ce v-am notificat să întrerupeţi utilizarea din cauza unei pretenţii formulate de o terţă parte, sau (4) redistribuirea Serviciilor ori utilizarea acestora în beneficiul oricărei terţe părţi neafiliate.
  3. Măsurile reparatorii. Dacă vom considera în mod rezonabil că o pretenţie formulată în baza Secţiunii 8.a poate interzice utilizarea de către dvs. a Serviciilor de dezvoltare sau a Produselor software aferente acestora, vom încerca următoarele: (1) să obţinem pentru dvs. dreptul de a continua utilizarea acestuia sau (2) să îl modificăm ori să îl înlocuim cu un echivalent operaţional. Dacă aceste opţiuni nu sunt rezonabile din punct de vedere comercial, putem să încetăm drepturile dvs. de a utiliza Serviciile de dezvoltare sau Produsele software aferente acestora.
  4. Obligaţiile. Fiecare parte trebuie să notifice cealaltă parte imediat în legătură cu orice pretenţie formulată în baza Secţiunii 8. Partea care solicită protecţie trebuie (1) să acorde celeilalte părţi control unic asupra apărării şi în vederea obţinerii unei înţelegeri cu privire la pretenţie şi (2) să acorde asistenţa rezonabilă în cursul apărării faţă de pretenţia adusă. Partea care asigură protecţia (1) va rambursa celeilalte părţi cheltuielile rezonabile pe care aceasta le suportă pentru furnizarea asistenţei şi (2) va plăti suma stabilită prin orice hotărâre judecătorească definitivă defavorabilă (sau printr-o înţelegere consimţită de cealaltă parte). Drepturile părţilor privind apărarea şi plăţile aferente proceselor sau înţelegerilor în baza acestei Secţiuni înlocuiesc orice drepturi la despăgubiri legale sau în baza dreptului comun ori alte drepturi analoage, iar fiecare parte renunţă la aceste drepturi care îi revin conform dreptului comun.
 15. Începutul paginii

 16. Limitarea răspunderii.

  1. Limitările. Răspunderea cumulată a fiecărei părţi în baza prezentului contract se limitează la daune directe până la valoarea sumei pe care aţi plătit-o în baza prezentului contract în schimbul Serviciilor de dezvoltare care au determinat acea răspundere în cursul celor 12 luni anterioare sau, în cazul Serviciilor furnizate gratuit, până la valoarea sumei de cinci dolari americani (5 USD).
  2. EXCLUDERILE. NICIUNA DINTRE PĂRŢI, NICI FURNIZORII ACESTORA NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU PIERDERILE DE VENITURI ŞI PROFITURI SAU PENTRU DAUNELE INDIRECTE, SPECIALE, SUBSECVENTE, INCIDENTE, PUNITIVE SAU EXEMPLARE, CHIAR DACĂ PARTEA A ŞTIUT CĂ ACESTEA ERAU POSIBILE.
  3. Excepţiile de la limitări. Limitele răspunderii în baza acestei Secţiuni se aplică în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, dar nu se aplică: (1) obligaţiilor părţilor în baza Secţiunii 8 sau Anexei A ori (2) încălcării obligaţiei de păstrare a confidenţialităţii sau a drepturilor de proprietate intelectuală ale celeilalte părţi.
 17. Începutul paginii

 18. Diverse.

  1. Nu oferim drepturi suplimentare. Ne rezervăm toate drepturile care nu v-au fost acordate în mod expres prin prezentul contract şi nu acordăm alte drepturi în baza acestui contract nici în mod implicit, nici ca autoritate de lucru judecat sau în alt mod.
  2. Notificările.
   Veţi trimite notificări prin poştă la adresa indicată pentru entitatea contractantă Microsoft în Anexa A, valabilă pentru sediul dvs. central, cu copie către:
                   Microsoft Legal and Corporate Affairs (Developer Division)
                   One Microsoft Way
                   Redmond, WA 98052 S.U.A.
   Sunteţi de acord să primiţi notificări electronice din partea noastră, care vor fi trimise prin e-mail administratorului contului indicat pentru Serviciile de dezvoltare, la adresa de e-mail de evidenţă pentru Portalurile de documentaţie sau persoanei dvs. de contact pentru evidenţa informaţiilor pentru toate celelalte Servicii. Notificările vor intra în vigoare la data afişată pe biletul de confirmare a primirii sau, în cazul e-mailurilor, la data trimiterii.
  3. Cesiunea. Nu aveţi dreptul să cesionaţi prezentul acord nici în întregime, nici parţial.
  4. Nulităţile parţiale. În cazul în care orice parte din prezentul acord va fi considerată inaplicabilă, restul documentului va rămâne valabil şi în vigoare.
  5. Renunţare. Imposibilitatea de a aplica o prevedere din prezentul acord nu va constitui o renunţare la aceasta.
  6. Fără agenţii. Suntem contractori independenţi. Prezentul acord nu creează o agenţie, un parteneriat sau o asociere.
  7. Lipsa beneficiarilor terţă parte. Nu există beneficiari terţă parte în cadrul prezentului acord.
  8. Legea aplicabilă şi locul de judecată. În Anexa A se indică legea şi locul de judecată valabile pentru regiunea geografică în care se află sediul dvs. central.
  9. Întregul contract. Prezentul document reprezintă întregul acord privind obiectul stipulat şi prevalează faţă de toate comunicările anterioare sau actuale. În Anexa A se specifică termenii suplimentari valabili pentru acest contract, pe baza regiunii geografice în care se află sediul dvs. central.
  10. Menţinerea valabilităţii. Prevederile următoare vor rămâne valabile după încetarea prezentului contract: 1.b, 2.a-b, 4, 5.a-d, 5.f-g, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Anexa A şi toate celelalte definiţii.
  11. Jurisdicţia S.U.A. privind exportul. Serviciile se supun jurisdicţiei S.U.A. privind exportul. Trebuie să respectaţi toate legile aplicabile, inclusiv U.S. Export Administration Regulations (Reglementările S.U.A. de administrare a exporturilor), International Traffic in Arms Regulations (Reglementările privind transportul internaţional de arme), precum şi restricţiile privind utilizatorul final, utilizarea finală şi destinaţia, stabilite de S.U.A. şi de alte guverne. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi http://www.microsoft.com/exporting/.
  12. Disponibilitatea pe plan internaţional. Disponibilitatea Serviciilor, inclusiv a caracteristicilor şi a versiunilor de limbă, diferă în funcţie de ţară.
  13. Forţa majoră. Niciuna dintre părţi nu va fi răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligaţiilor din cauze pe care nu le poate controla în mod rezonabil (cum ar fi incendiile, exploziile, penele de curent, cutremurele, inundaţiile, furtunile puternice, grevele, embargourile, conflictele de muncă, acţiunile autorităţilor civile sau militare, războaiele, atacurile teroriste (inclusiv terorismul informatic), calamităţile naturale, acţiunile sau omisiunile furnizorilor de servicii de internet, acţiunile sau omisiunile instituţiilor de reglementare ori guvernamentale (inclusiv promulgarea legilor, a reglementărilor ori a altor hotărâri guvernamentale care afectează furnizarea Serviciilor).
  14. Modificările. Avem dreptul să modificăm acest contract în orice moment cu sau fără notificare, postând o versiune revizuită la secţiunea de informaţii legale din Serviciile de dezvoltare şi Portalurile de documentaţie (sau de pe un site alternativ desemnat de noi) sau notificându-vă în conformitate cu prevederile Secţiunii 10.b. Notificările vor intra în vigoare prin utilizarea în continuare a unui Serviciu.
  15. Notificările şi procedurile de formulare a pretenţiilor de încălcare a dreptului de autor. Conform Titlului 17 din Codul Statelor Unite, Secţiunea 512(c)(2), notificările privind formularea unei pretenţii de încălcare a dreptului de autor trebuie trimise către agentul desemnat de noi. TOATE ÎNTREBĂRILE CARE NU AU RELEVANŢĂ PENTRU PROCEDURA URMĂTOARE NU VOR PRIMI RĂSPUNS. Consultaţi secţiunea „Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement” (Notificările şi procedurile de formulare a pretenţiilor de încălcare a dreptului de autor) la ( http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm).
 19. Începutul paginii

 20. Definiţii.

  Toate referirile la „zi” din acest contract se referă la o zi calendaristică.

  „Afiliat” înseamnă orice entitate juridică aflată în proprietatea unei părţi sau care deţine proprietatea asupra unei părţi prin acţiuni în proporţie de 50% sau mai mare.

  „Conţinut” înseamnă documentele, fotografiile, fişierele video şi alt conţinut grafic, textual sau audio-vizual care poate fi protejat prin dreptul de autor.

  „Datele clienţilor” înseamnă Conţinutul şi alte date, inclusiv toate fişierele text, audio, software sau imagini, care ne sunt furnizate de dvs. sau în numele dvs. prin utilizarea de către dvs. a Serviciilor de dezvoltare puse la dispoziţie pentru a fi utilizate de dvs. sau utilizatorii dvs. autorizaţi. Datele clienţilor nu includ Remiterile sau alte tipuri de Conţinut ori date pe care le trimiteţi către Portalurile de documentaţie sau le furnizaţi în alt mod prin Serviciile de dezvoltare pentru accesul publicului larg.

  „Servicii de dezvoltare” înseamnă Serviciul Team Foundation, Portalul de servicii, serviciile de profil Visual Studio şi alte servicii pe care le desemnăm ca fiind guvernate prin acest contract.

  „Produse software aferente Serviciilor de dezvoltare” înseamnă produsele software Microsoft pe care vi le furnizăm în cadrul Serviciilor de dezvoltare pentru utilizare împreună cu acestea.

  „Portaluri de documentaţie” înseamnă conţinutul reţelei de dezvoltare Microsoft şi site-ul de marketing disponibil la adresa http://msdn.microsoft.com şi conţinutul pentru specialişti în tehnologia informaţiei, site-ul de marketing disponibil la adresa http://technet.microsoft.com sau pe alte site-uri alternative pe care le desemnăm.

  „Conţinut Microsoft” înseamnă Conţinutul Serviciilor oferite de Microsoft şi furnizorii săi.

  „Licenţă publică limitată Microsoft” înseamnă licenţa pentru produsul software cu Licenţă publică limitată Microsoft; un exemplar al acesteia se află la Anexa B.

  „Produs software Microsoft” înseamnă produsul software şi codul de computer Microsoft, inclusiv codul eşantion şi Produsele software aferente Serviciilor de dezvoltare.

  „Produs care nu aparţine companiei Microsoft” înseamnă orice produs software, date, serviciu, site web sau alt produs care vă este licenţiat, vândut sau furnizat în alt mod de o altă entitate decât noi, indiferent dacă l-aţi obţinut prin Serviciile noastre ori în alt fel.

  „Versiune de examinare” înseamnă versiunile de examinare, versiunile beta sau alte versiuni pre-lansare ale Serviciilor de dezvoltare sau ale Produselor software aferente Serviciilor de dezvoltare, oferite de Microsoft.

  „Angajament de respectare a confidenţialităţii” înseamnă angajamentul de respectare a confidenţialităţii aferent Serviciilor, disponibil la adresa ( http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246330).

  „Servicii” înseamnă Serviciile de dezvoltare, Portalurile de documentaţie, site-ul partenerilor Microsoft disponibil la adresa http://connect.microsoft.com şi Produsele software Microsoft pe care vi le punem la dispoziţie în baza acestui contract.

  „Acord privind nivelul serviciului” înseamnă angajamentele pe care ni le luăm cu privire la furnizarea sau performanţa Serviciilor de dezvoltare ( http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=309360).

  „Remiteri” înseamnă Conţinutul, codul, comentariile, feedbackul, sugestiile, informaţiile sau materialele pe care le furnizaţi prin Portalurile de documentaţie sau prin alte Servicii pentru accesul publicului larg (şi nu pentru utilizarea dvs. personală sau de către utilizatorii autorizaţi). Remiterile nu includ Datele clienţilor.

  „noi” şi „pe noi” înseamnă entitatea Microsoft indicată în Anexa A privind locaţia dvs. şi Afiliaţii săi, după caz.

  „dvs.” şi „al dvs.” înseamnă persoana sau entitatea care acceptă prezentul contract de utilizare a Serviciilor.

Începutul paginii

NOTIFICARE PRIVIND DREPTUL DE AUTOR

© 2013 Microsoft Corporation. Toate drepturile rezervate.

Începutul paginii

Anexa A

Actul adiţional la contract privind locaţia clientului

Entitatea Microsoft care încheie acest contract, informaţiile privind persoana de contact pentru entitatea Microsoft aplicabilă, legea care prevalează şi locul de judecată, precum şi termenii suplimentari care guvernează acest contract sunt indicaţi în tabelul de mai jos pentru ţara sau regiunea în care se află sediul dvs. central.

Dacă sediul dvs. central se află în Africa, Europa sau Orientul Mijlociu, atunci aceşti termeni sunt valabili pentru contractul nostru.
Entitatea Microsoft şi informaţiile privind persoana de contactLegea aplicabilă şi locul de judecatătermeni suplimentari
Microsoft Ireland Operations Limited
The Atrium, Block B, Carmenhall Road
Sandyford Industrial Estate,
Dublin 18
Irlanda
Prezentul contract se supune legilor Irlandei, indiferent de principiile sale cu privire la conflictul între principii juridice, cu excepţia faptului că, (1) în cazul în care sunteţi o entitate guvernamentală din S.U.A., prezentul contract se supune legilor Statelor Unite şi, (2) dacă sunteţi o entitate guvernamentală de stat sau locală din Statele Unite, prezentul contract se supune legilor statului respectiv. În cazul în care noi înaintăm o acţiune în justiţie având drept scop executarea prezentului acord, vom înainta acţiunea respectivă în jurisdicţia în care se află sediul dvs. În cazul în care înaintaţi o acţiune în justiţie în vederea punerii în executare a prezentului acord, veţi deschide acţiunea respectivă în Irlanda. Această alegere a jurisdicţiei nu împiedică pe niciuna dintre părţi să solicite, în orice jurisdicţie competentă, obţinerea unei hotărâri judecătoreşti cu privire la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.Ne veţi apăra faţă de orice pretenţii survenite din (1) orice aspect al relaţiei de angajare actuale sau anterioare dintre dvs. şi orice membru al personalului dvs. ori contractor actual sau anterior ori în baza oricărui contract colectiv, inclusiv, fără limitare, pretenţii cu privire la concedierea nejustificată, încălcarea contractelor de angajare exprese ori implicite sau plata beneficiilor ori a salariilor, costurile pentru concedierea abuzivă sau costurile pentru concedierea din motive economice; sau (2) orice obligaţii ori răspunderi de orice natură, existente în baza Directivei cu privire la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului (Directiva 2001/23/CE a Consiliului, cunoscută anterior sub numele de Directiva 77/187/CE a Consiliului, după cum a fost modificată prin Directiva 98/50/CE a Consiliului) sau orice legi ori reglementări naţionale care o implementează ori legi şi reglementări similare (inclusiv reglementările Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006 din Marea Britanie), inclusiv o pretenţie a membrilor personalului sau contractorilor actuali ori anteriori (inclusiv o pretenţie în legătură cu concedierea acestora de către noi ca urmare a oricărui transfer al angajării acestora către noi în baza unor astfel de legi sau reglementări). Trebuie să plătiţi suma stabilită prin orice hotărâre judecătorească definitivă defavorabilă (sau printr-o înţelegere consimţită de dvs.). Această secţiune prevede măsurile noastre reparatorii exclusive pentru aceste pretenţii. Vă vom notifica în scris imediat cu privire la o pretenţie, în conformitate cu prevederile acestei secţiuni. Noi (1) vă vom acorda controlul unic asupra apărării sau în vederea obţinerii unei înţelegeri cu privire la o astfel de pretenţie şi (2) vom acorda asistenţa necesară apărării împotriva pretenţiei. Dvs. ne veţi rambursa cheltuielile rezonabile pe care le suportăm pentru a oferi asistenţă.

 

Dacă sediul dvs. central se află în Samoa Americană, Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodgia, Timorul de Est, RAS Hong Kong, India, Indonezia, Republica Democrată Populară Laos, SAR Macau, Malaysia, Maldive, Nepal, Noua Zeelandă, Republica Populară Chineză, Filipine, Republica Coreea, Samoa, Singapore, Sri Lanka, Thailanda, Vanuatu sau Vietnam, atunci aceşti termeni sunt valabili pentru contractul nostru.
Entitatea Microsoft şi informaţiile privind persoana de contactLegea aplicabilă şi locul de judecatătermeni suplimentari
Microsoft Regional Sales Corporation
438B Alexandra Road, #04-09/12,
Block B, Alexandra Technopark
Singapore, 119968

Acest contract este guvernat de legile statului Washington, indiferent de conflictul între principiile juridice. Conform secţiunilor (i) şi (ii) de mai jos, în cazul în care înaintăm o acţiune în justiţie având drept scop executarea prezentului contract, vom deschide acţiunea respectivă în jurisdicţia în care se află sediul dvs. central. În cazul în care înaintaţi o acţiune în justiţie în vederea executării prezentului contract, vom înainta acţiunea respectivă în Statul Washington, S.U.A. Această alegere a jurisdicţiei nu împiedică pe niciuna dintre părţi să solicite obţinerea unei hotărâri judecătoreşti în procedură specială cu privire la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.

 1. Dacă sediul dvs. central se află în Brunei, Malaysia sau Singapore, sunteţi de acord cu jurisdicţia neexclusivă a tribunalelor din Singapore.
 2. Dacă sediul dvs. central se află în Bangladesh, Cambodgia, India, Indonezia, SAR Macau, Republica Populară Chineză, Sri Lanka, Thailanda, Filipine sau Vietnam, orice dispută care rezultă din sau în legătură cu prezentul contract, incluzând orice controversă referitoare la existenţa, valabilitatea sau încetarea acestuia, vor fi înaintate şi soluţionate definitiv prin arbitraj, în Singapore, în conformitate cu Regulile internaţionale de arbitraj ale Centrului de Arbitraj Internaţional din Singapore („SIAC” – Singapore International Arbitration Centre), aceste reguli fiind considerate incorporate în prezenta subsecţiune prin referinţă. Tribunalul va fi format dintr-un singur arbitru ce va fi nominalizat de către Preşedintele SIAC. Limba în care se va desfăşura arbitrajul va fi limba engleză. Hotărârea unui arbitru va fi definitivă, obligatorie şi de necontestat şi poate fi utilizată ca temei pentru adoptarea unei hotărâri judecătoreşti în acest sens, în ţările menţionate mai sus sau în altă parte. În limita maximă permisă de legea aplicabilă, părţile renunţă la dreptul ce le revine în legătură cu orice cale de apel sau altă procedură similară în faţa unei instanţe. Doar în scopul acestui contract, Republica Populară Chineză nu include RAS Hong Kong, RAS Macao şi Taiwan.

Ne veţi apăra faţă de orice pretenţii survenite din (1) orice aspect al relaţiei de angajare actuale sau anterioare dintre dvs. şi orice membru al personalului dvs. ori contractor actual sau anterior ori în baza oricărui contract colectiv, inclusiv, fără limitare, pretenţii cu privire la concedierea nejustificată, încălcarea contractelor de angajare exprese ori implicite sau plata beneficiilor ori a salariilor, costurile pentru concedierea abuzivă sau costurile pentru concedierea din motive economice; sau (2) orice obligaţii ori răspunderi de orice natură, existente în baza Directivei cu privire la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului (Directiva 2001/23/CE a Consiliului, cunoscută anterior sub numele de Directiva 77/187/CE a Consiliului, după cum a fost modificată prin Directiva 98/50/CE a Consiliului) sau orice legi ori reglementări naţionale care o implementează ori legi şi reglementări similare (inclusiv reglementările Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006 din Marea Britanie), inclusiv o pretenţie a membrilor personalului sau contractorilor actuali ori anteriori (inclusiv o pretenţie în legătură cu concedierea acestora de către noi ca urmare a oricărui transfer al angajării acestora către noi în baza unor astfel de legi sau reglementări). Trebuie să plătiţi suma stabilită prin orice hotărâre judecătorească definitivă defavorabilă (sau printr-o înţelegere consimţită de dvs.). Această secţiune prevede măsurile noastre reparatorii exclusive pentru aceste pretenţii. Vă vom notifica în scris imediat cu privire la o pretenţie, în conformitate cu prevederile acestei secţiuni. Noi (1) vă vom acorda controlul unic asupra apărării sau în vederea obţinerii unei înţelegeri cu privire la o astfel de pretenţie şi (2) vom acorda asistenţa necesară apărării împotriva pretenţiei. Dvs. ne veţi rambursa cheltuielile rezonabile pe care le suportăm pentru a oferi asistenţă.

Părţile sunt de acord că acest contract va fi redactat şi semnat în limba engleză şi că, în situaţia în care acest contract este tradus în Bahasa Indonesia pentru a respecta reglementările de implementare a Legii nr. 24/2009 din Indonezia, va prevala versiunea sa în limba engleză.

 

Dacă sediul dvs. central se află în America de Nord, America de Sud sau în toate celelalte regiuni şi ţări care nu au fost menţionate mai sus, unde Serviciile sunt disponibile în mod legal, atunci contractul nostru este guvernat de aceşti termeni.
Entitatea Microsoft şi informaţiile privind persoana de contactLegea aplicabilă şi locul de judecatătermeni suplimentari
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052 (U.S.A.)
Acest contract este guvernat de legile statului Washington, indiferent de conflictul între principiile juridice. Acţiunile în justiţie având drept scop executarea prezentului contract trebuie să fie înaintate în Statul Washington. Această alegere a jurisdicţiei nu împiedică pe niciuna dintre părţi să solicite, în orice jurisdicţie competentă, obţinerea unei hotărâri judecătoreşti cu privire la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.Ne veţi apăra faţă de orice pretenţii survenite din (1) orice aspect al relaţiei de angajare actuale sau anterioare dintre dvs. şi orice membru al personalului dvs. ori contractor actual sau anterior ori în baza oricărui contract colectiv, inclusiv, fără limitare, pretenţii cu privire la concedierea nejustificată, încălcarea contractelor de angajare exprese ori implicite sau plata beneficiilor ori a salariilor, costurile pentru concedierea abuzivă sau costurile pentru concedierea din motive economice; sau (2) orice obligaţii ori răspunderi de orice natură, existente în baza Directivei cu privire la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului (Directiva 2001/23/CE a Consiliului, cunoscută anterior sub numele de Directiva 77/187/CE a Consiliului, după cum a fost modificată prin Directiva 98/50/CE a Consiliului) sau orice legi ori reglementări naţionale care o implementează ori legi şi reglementări similare (inclusiv reglementările Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006 din Marea Britanie), inclusiv o pretenţie a membrilor personalului sau contractorilor actuali ori anteriori (inclusiv o pretenţie în legătură cu concedierea acestora de către noi ca urmare a oricărui transfer al angajării acestora către noi în baza unor astfel de legi sau reglementări). Trebuie să plătiţi suma stabilită prin orice hotărâre judecătorească definitivă defavorabilă (sau printr-o înţelegere consimţită de dvs.). Această secţiune prevede măsurile noastre reparatorii exclusive pentru aceste pretenţii. Vă vom notifica în scris imediat cu privire la o pretenţie, în conformitate cu prevederile acestei secţiuni. Noi (1) vă vom acorda controlul unic asupra apărării sau în vederea obţinerii unei înţelegeri cu privire la o astfel de pretenţie şi (2) vom acorda asistenţa necesară apărării împotriva pretenţiei. Dvs. ne veţi rambursa cheltuielile rezonabile pe care le suportăm pentru a oferi asistenţă.

Începutul paginii

Anexa B

Licenţa publică limitată Microsoft

Această licenţă guvernează utilizarea codului marcat ca „eşantion” sau „exemplu” disponibil pe acest site web fără contract de licenţă, conform secţiunii de mai sus „NOTIFICARE SPECIALĂ PENTRU PRODUSELE SOFTWARE DISPONIBILE PE ACEST SITE WEB”. Dacă utilizaţi acest cod („produsul software”), înseamnă că acceptaţi această licenţă. Dacă nu acceptaţi licenţa, nu utilizaţi produsul software.

 1. Definiţii
 2. Termenii „a reproduce”, „reproducere”, „lucrări derivate” şi „distribuire” au acelaşi înţeles în prezentul document ca şi în legea S.U.A. privind dreptul de autor.

  O „contribuţie” înseamnă produsul software original sau toate adăugările ori modificările aduse produsului software.

  Un „contribuitor” este orice persoană care îşi distribuie contribuţia conform acestei licenţe.

  „Brevete cu licenţă” înseamnă brevetul unui contribuitor care se poate citi direct pe contribuţia sa.

 3. Acordarea drepturilor
  1. Acordarea dreptului de autor – În conformitate cu termenii acestei licenţe, inclusiv conform condiţiilor şi limitărillor licenţei prevăzute la secţiunea 3, fiecare contribuitor vă acordă o licenţă neexclusivă, valabilă la nivel mondial şi fără obligaţii cu privire la dreptul de autor, pentru a-i reproduce contribuţia, a pregăti lucrări derivate pe baza contribuţiei sale şi a-i distribui contribuţia sau orice lucrări derivate pe care le creaţi.
  2. Acordarea brevetului – În conformitate cu termenii acestei licenţe, inclusiv conform condiţiilor şi limitărillor licenţei prevăzute la secţiunea 3, fiecare contribuitor vă acordă o licenţă neexclusivă, valabilă la nivel mondial şi fără obligaţii conform brevetelor sale cu licenţă, pentru a face, a solicita să i se facă, a utiliza, a vinde, a oferi spre vânzare, a importa şi/sau a dispune în alt fel de contribuţia sa în cadrul produselor software sau lucrărilor derivate pe baza contribuţiei în cadrul produsului software.
 4. Condiţii şi limitări
  1. Nu se acordă licenţă pentru marca comercială – Această licenţă nu vă acordă dreptul de a utiliza numele, sigla sau mărcile comerciale ale contribuitorilor.
  2. Dacă formulaţi o pretenţie cu privire la brevet împotriva unui contribuitor pentru brevetele despre care pretindeţi că sunt încălcate prin produsul software, licenţa de brevet acordată de contribuitor pentru produsul software încetează automat.
  3. Dacă distribuiţi o parte a produsului software, trebuie să păstraţi toate notificările privind dreptul de autor, brevetul, marca comercială şi atribuirea care se află pe produsul software.
  4. Dacă distribuiţi o parte a produsului software sub formă de cod sursă, puteţi să faceţi acest lucru doar în conformitate cu această licenţă, incluzând o copie completă a acestei licenţe în pachetul distribuit. Dacă distribuiţi o parte a produsului software sub formă de cod obiect sau compilat, puteţi să faceţi acest lucru doar în conformitate cu o licenţă care respectă prevederile acestei licenţe.
  5. Produsul software este licenţiat „ca atare”. Vă asumaţi riscul utilizării sale. Contribuitorii nu acordă garanţii sau condiţii exprese. Este posibil ca legile locale să vă acorde drepturi ale consumatorului suplimentare, pe care prezenta licenţă nu le poate modifica. În limitele permise de legile locale, contribuitorii exclud garanţiile implicite de vandabilitate, de adecvare la un anumit scop şi de neîncălcare a prevederilor legale.
  6. Limitarea platformei – Licenţele acordate la secţiunile 2(A) şi 2(B) se aplică doar produselor software sau lucrărilor derivate pe care le creaţi, care se execută pe un produs cu sistem de operare Microsoft Windows.

Începutul paginii