Exportovať (0) Tlačiť
Rozbaliť všetko
EN
Tento obsah nie je dostupný vo vašom jazyku, k dispozícii je však anglická verzia.
Táto téma zatiaľ nebola ohodnotená - Ohodnoťte túto tému

Get-AdSiteLink

 

Applies to: Exchange Server 2013

Topic Last Modified: 2012-06-13

Use the Get-AdSiteLink cmdlet to view configuration information about an Active Directory IP site link.

Get-AdSiteLink [-Identity <AdSiteLinkIdParameter>] [-DomainController <Fqdn>]

This example returns a list of all IP site links in your organization.

Get-ADSiteLink

This example returns a list of all IP site links in your organization that have a specific Exchange cost assigned.

Get-AdSiteLink | Where {$_.ExchangeCost -ne $null}

You need to be assigned permissions before you can run this cmdlet. Although all parameters for this cmdlet are listed in this topic, you may not have access to some parameters if they're not included in the permissions assigned to you. To see what permissions you need, see the "Transport configuration" entry in the Mail Flow Permissions topic.

 

Parameter Required Type Description

DomainController

Optional

Microsoft.Exchange.Data.Fqdn

The DomainController parameter specifies the fully qualified domain name (FQDN) of the domain controller that retrieves data from Active Directory.

Identity

Optional

Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.AdSiteLinkIdParameter

The Identity parameter specifies the name or GUID of the IP site link for which you want to view configuration information.

To see the input types that this cmdlet accepts, see Cmdlet Input and Output Types. If the Input Type field for a cmdlet is blank, the cmdlet doesn’t accept input data.

To see the return types, which are also known as output types, that this cmdlet accepts, see Cmdlet Input and Output Types. If the Output Type field is blank, the cmdlet doesn’t return data.

 
Bol tento článok užitočný?
(Zostávajúci počet znakov: 1500)
Ďakujeme za pripomienky
Zobraziť:
© 2014 Microsoft. Všetky práva vyhradené.