Exportovať (0) Tlačiť
Rozbaliť všetko
EN
Tento obsah nie je dostupný vo vašom jazyku, k dispozícii je však česká verzia.

Způsoby spuštění editoru objektů Zásady skupiny

Způsoby spuštění editoru objektů Zásady skupiny

Editor objektů Zásady skupiny lze spustit několika způsoby v závislosti na tom, jakou akci chcete provést a pro který objekt chcete použít Zásady skupiny. V následující tabulce jsou uvedeny způsoby spuštění editoru objektů Zásady skupiny.

 

Místo použití modulu snap-in Zásady skupiny Postup

Místní počítač

V editoru objektů Zásady skupiny upravte místní objekt zásad skupiny způsobem popsaným v tématu Úprava místního objektu zásad skupiny.

Jiný počítač

Otevřete místní objekt zásad skupiny uložený v síťovém počítači způsobem popsaným v tématu Spuštění modulu snap-in Zásady skupiny jako modulu snap-in konzoly MMC a poté vyhledejte síťový počítač. Je nutné mít práva správce pro síťový počítač.

Síť

Spusťte editor objektů Zásady skupiny způsobem popsaným v části Spuštění modulu snap-in Zásady skupiny pomocí nástroje Sítě a služby Active Directory a poté propojte objekt zásad skupiny s požadovanou sítí.

Doména

Spusťte editor objektů Zásady skupiny způsobem popsaným v části Spuštění modulu snap-in Zásady skupiny pomocí nástroje Uživatelé a počítače služby Active Directory a poté propojte objekt zásad skupiny s požadovanou doménou.

Organizační jednotka

Spusťte editor objektů Zásady skupiny způsobem popsaným v části Spuštění modulu snap-in Zásady skupiny pomocí nástroje Uživatelé a počítače služby Active Directory a poté propojte objekt zásad skupiny s požadovanou organizační jednotkou. Objekt zásad skupiny můžete propojit s organizační jednotkou na vyšší úrovni hierarchie služby Active Directory, aby organizační jednotka mohla dědit nastavení modulu snap-in Zásady skupiny.

Existující objekt zásad skupiny nebo sada objektů zásad skupiny

Vytvořte vlastní konzolu MMC (Microsoft Management Console) a uložte ji. Další informace naleznete v tématu Konzola Microsoft Management Console.

Editor objektů Zásady skupiny lze rovněž spustit klepnutím na tlačítko Start, klepnutím na příkaz Spustit a následným zadáním příkazu. Je možné jej spustit také pomocí příkazového řádku v okně systému MS-DOS. Následující tabulka obsahuje několik příkladů s možnými způsoby spuštění editoru objektů Zásady skupiny pomocí příkazového řádku v různých situacích.

 

Upravované objekty Syntaxe příkazu na příkazovém řádku

Místní objekt zásad skupiny v počítači tento_počítač

gpedit.msc /gpcomputer:" tento_počítač "

Místní objekt zásad skupiny v počítači tento_počítač (zadán ve stylu služby DNS)

gpedit.msc /gpcomputer:" tento_počítač.doména.com "

Objekty zásad skupiny uložené ve službě Active Directory

gpedit.msc /gpobject:"LDAP://CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=NorthWind,DC=cz"

Poznámka

  • Výše uvedený identifikátor GUID objektu zásad skupiny je smyšleným příkladem.

Informace o dalších nástrojích příkazového řádku týkajících se zásad skupiny naleznete v tématu Správa zásad skupiny z příkazového řádku.

Bol tento článok užitočný?
(Zostávajúci počet znakov: 1500)
Ďakujeme za pripomienky

Obsah od komunity

Pridať
Zobraziť:
© 2014 Microsoft