Exportovať (0) Tlačiť
Rozbaliť všetko
Na preklad tohto článku sa použil strojový preklad. Presunutím ukazovateľa na príslušné vety v článku zobrazíte pôvodný text. Ďalšie informácie
Preklad
Originál
EN
Tento obsah nie je dostupný vo vašom jazyku, k dispozícii je však česká verzia.

Testovací laboratoře průvodce: Ukázka objem Aktivace služby

Tento testovací laboratoře průvodce popisuje kroky pro konfiguraci objem Aktivace služby role serveru v systému Windows Server 2012 demonstrace nebo testovací prostředí. Přestože stejný postup lze použít k nasazení svazku Aktivace služby v provozním prostředí, další plánování by bylo zapotřebí k zajištění, že nasazení svazku Aktivace služby odpovídá potřebám vašeho prostředí.

Následující kroky jsou nutné k nastavení hlasitosti Aktivace služby v testovací laboratoři Windows Server 2012:

 1. Krok 1: Nastavení konfigurace základní testovací laboratoře

 2. Krok 2: Instalace objem Aktivace služby role serveru

 3. Krok 3: Konfigurace Active Directory na základě aktivace

 4. Krok 4: Ověřte, že funguje aktivace založené na službě Active Directory

 5. Krok 5: Konfigurace klíč služby pro správu (KMS)

 6. Krok 6: Ověřte, zda funguje KMS aktivace svazku

Hh831794.collapse(cs-cz,WS.11).gif Krok 1: Nastavení infrastruktury základní testovací laboratoře

Testovací laboratoře umožní získat cenné praktické zkušenosti s novými produkty a technologiemi. Následující konfigurace základní testovací laboratoře používá předdefinované a testované metodiku, která má za následek funkční konfigurace. Následující pokyny definovat, jaké servery vytvářet, jak nakonfigurovat operační systémy a systémové služby a jak nainstalovat a konfigurovat další výrobky či technologie. To vám umožní zobrazit všechny front-end a back-end komponenty, které jsou vyžadovány pro produkt nebo technologie, například objem Aktivace služby, nebo na multiproduct nebo technologií řešení.

Hh831794.collapse(cs-cz,WS.11).gif Příprava infrastruktury základní testovací laboratoře

 1. Vytvořit základní konfigurace testovací laboratoře, jak je popsáno v následujícím dokumentu: testovací laboratoře Guide: základní konfigurace (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=236358). Základní konfigurace testovací laboratoře obsahuje následující počítače:

  • DC1   Řadiče domény se systémem Windows Server 2012.

   Hh831794.note(cs-cz,WS.11).gif Poznámka:
   AD DS musí být na úrovni schématu systému Windows Server 2012 pro uložení objektů, aktivace. Řadiče domény používají starší verze systému Windows Server může aktivovat klienti po jejich schémata aktualizaci Windows Server 2012 verzi programu Adprep.exe. Další informace naleznete v tématu Adprep.exe spuštěn.Nové instalace systému Windows Server 2012 a služby AD DS s nastavením konfigurace, které jsou popsány v základní konfigurace testovací laboratoře průvodce bude na úrovni schématu systému Windows Server 2012.

  • Apl1   Počítač se systémem Windows Server 2012, který lze konfigurovat jako hostitele služby správy klíčů.

  • KLIENT1   Počítač se systémem Windows 8 nebo Windows Server 2012 sloužit jako objem licencování klienta pro aktivace založené na službě Active Directory.

  • KLIENT2 (volitelné)   Počítač se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2, který je přidán k základní konfiguraci testování založené na službě Active Directory aktivace a KMS aktivace ve stejnou dobu.

   Hh831794.note(cs-cz,WS.11).gif Poznámka:
   Konfigurace počítače KLIENT2 nezajišťuje základní konfigurace testovací laboratoře průvodce.

 2. Dokončete všechny úkoly konfigurace sítě pro základní testovací laboratoře.

  Hh831794.note(cs-cz,WS.11).gif Poznámka:
  Oprávnění místního správce jsou na všech počítačích v této konfiguraci potřebné k dokončení těchto kroků instalace. Enterprise admin oprávnění jsou nutné ke správě nebo upravovat služby Active Directory Domain Services v počítači DC1.

Hh831794.collapse(cs-cz,WS.11).gif Krok 2: Instalace objem Aktivace služby role serveru

Aplikace Volume Activation role serveru lze nainstalovat pomocí Správce serveru Windows, obsluha Windows PowerShell cmdlets nebo příkazu ServerManager Windows PowerShell cmdlets.

Hh831794.collapse(cs-cz,WS.11).gif Instalace objem Aktivace služby pomocí Správce serveru:

 1. Na obou serveru se systémem Windows Server 2012 spusťte Správce serveru Windows

 2. Klepněte na tlačítko spravovat, klepněte na příkaz Přidat role a funkcea pak klepněte na tlačítko Další.

 3. Na stránce Vyberte typ instalace vyberte instalaci Role nebo funkcea pak klepněte na tlačítko Další.

 4. Na stránce Vyberte cílový server vyberte DC1 ze Serveru fondua pak klepněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Výběr rolí serveru zvolte Objem Aktivace službya potom klepněte na tlačítko Další třikrát.

 6. Na stránce Potvrdit vybrané možnosti instalace zkontrolujte, že tyto informace jsou správné, pak klepněte na tlačítko instalovat.

 7. Na stránce Průběh instalace počkejte, až indikátor průběhu se zobrazí, že instalace byla úspěšná. Protože je nutná další konfigurace, klepněte na odkaz Nástroje pro aktivaci svazku . V tomto okamžiku přesuňte do kroků 3 nebo 5 dále v tomto dokumentu KMS-založené aplikace volume activation, nebo aktivace založené na službě Active Directory.

Hh831794.collapse(cs-cz,WS.11).gif Instalace služby Aktivace svazku pomocí nástroje DISM rutin

 1. Chcete-li importovat obsluha rutin, otevřete okno příkazového řádku, zadejte import modul obsluhaa stiskněte klávesu ENTER.

 2. Otevřete konzolu prostředí Windows PowerShell a na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER: enable-windowsoptionalfeature-online - Název_funkce VolumeActivation-Full-Role

Hh831794.collapse(cs-cz,WS.11).gif Instalace služby Aktivace svazku pomocí příkazu ServerManager rutin

 1. Chcete-li importovat příkazu ServerManager rutin, otevřete okno příkazového řádku a zadejte: příkazu import-module servermanager

 2. Otevřete konzolu prostředí Windows PowerShell a na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER: Instalace-WindowsFeature VolumeActivation

Hh831794.collapse(cs-cz,WS.11).gif Krok 3: Konfigurace Active Directory na základě aktivace

Hh831794.collapse(cs-cz,WS.11).gif Konfigurace aktivace založené na službě Active Directory

 1. V počítači DC1 spusťte Správce serveru, vyberte nástrojea klepněte na tlačítko Nástroje aktivace svazku.

 2. Na stránce Vyberte metodu aktivace svazku vyberte aktivace založené na službě Active Directory. Pokud je účet v současné době používáte není mít oprávnění pro správu rozlehlé sítě, zadejte pověření pro účet, který má oprávnění k vytvoření nového kontejneru na řadiči domény a pak klepněte na tlačítko Další.

 3. Zadejte klíč KMS hostitele a volitelný název pro objekt služby Active Directory a potom klepněte na tlačítko Další.

  Hh831794.note(cs-cz,WS.11).gif Poznámka:
  I údaje o licencích je prezentována v angličtině, možnost volitelný název podporuje znakovou sadu Unicode, která umožňuje snadněji identifikovat každý klíč hromadné licence v libovolném jazyce.

 4. Aktivovat klíč, online nebo telefonicky a pak klepněte na tlačítko potvrdit. Je-li žádné další změny, klepněte na tlačítko Zavřít.

Po aktivaci klíč KMS hostitele, bude automaticky aktivovat klientské počítače, které jsou připojeny k doméně systému Windows Server 2012 nebo Windows 8 s obecný svazek licenční klíče (GVLKs) nainstalována bez zásahu uživatele.

Hh831794.collapse(cs-cz,WS.11).gif Krok 4: Ověřte, že funguje aktivace založené na službě Active Directory

Všechny založené na službě Active Directory aktivační události jsou zaznamenány do protokolu událostí aplikací systému Windows pod zdroj: Microsoft-Windows-Security-SPP. Podívejte se na události 12308 pro potvrzení informací.

S klienty se systémem Windows Server 2012 nebo Windows 8, aktivace by měla dojít automaticky při příštím spuštění počítače a přihlášení uživatele.

Hh831794.note(cs-cz,WS.11).gif Poznámka:
Pokud jste nastavili více řadičů domény, musí být kompletní replikace mezi řadiči domény, než klienti mohou získat přístup k tyto údaje. Tedy v provozním prostředí, budete muset počkat, dokud replikace není kompletní, dříve, než spustíte klientský systém a uživatel přihlásí k dokončení aktivace založené na službě Active Directory.

Hh831794.collapse(cs-cz,WS.11).gif K ověření, že funguje aktivace založené na službě Active Directory

 1. Přihlaste se k počítači KLIENT1.

 2. Spusťte program Průzkumník Windows, klepněte pravým tlačítkem myši počítača vyberte vlastnosti.

 3. Přejděte dolů v části aktivace systému Windows a ověřte, zda tento klient byl aktivován.

Hh831794.Important(cs-cz,WS.11).gif Důležité
Active Directory založené aktivace nebude fungovat pro operační systémy starší než Windows Server 2012 nebo Windows 8. To také nebude fungovat s Microsoft Office 2010. KMS aktivace svazku použijte k aktivaci systému Windows klientů a aplikací, které nepodporují aktivace založené na službě Active Directory.

Hh831794.collapse(cs-cz,WS.11).gif Krok 5: Konfigurace klíč služby pro správu

V dřívějších verzích systému Windows Management služby KMS (Key) mohl nainstalovat pouze z příkazového řádku. Následující postup popisuje, jak pomocí konzoly nástroje aktivace svazku v systému Windows Server 2012 dokončení tohoto úkolu.

Hh831794.collapse(cs-cz,WS.11).gif Konfigurace KMS

 1. V počítači DC1 spusťte konzolu Objem aktivace nástroje .

  Pokud se vám nepodařilo otevřít konzoli po dokončení instalace role serveru v kroku 2, spusťte Správce serveru, klepněte na Objem Aktivace služby, klepněte pravým tlačítkem myši na název serveru, na kterém jste nainstalována role serveru a pak vyberte Objem aktivace nástroje. Objem aktivace nástroje Konzola je otevřena, klepněte na tlačítko Další.

 2. Zvolte Key Management Service ((KMS)) a zvolte Apl1 jako server, který chcete nainstalovat KMS.

 3. Pokud používáte účet nemá oprávnění správce na Apl1, zadejte uživatelské jméno a heslo pro účet, který se v polích a klepněte na možnost Alternativní pověření (volitelné).

  Po dokončení obou úkolů, klepněte na tlačítko Další.

 4. Na stránce Spravovat KMS hostitele zadejte vaše KMS hostitele klíča pak klepněte na tlačítko potvrdit.

 5. Na stránce Product Key instalace proběhla úspěšně klepněte na tlačítko Aktivovat produktya pak klepněte na tlačítko Další.

 6. Aktivujte svůj klíč, online nebo telefonicky a pak klepněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce možnosti konfigurace služby pro správu klíčů Zkontrolujte výchozí možnosti konfigurace, klepněte na tlačítko potvrdita potom klepněte na tlačítko Zavřít máte žádné další změny.

  Hh831794.note(cs-cz,WS.11).gif Poznámka:
  Správci by ověření konfigurace brány firewall v jejich prostředí, ujistěte se, že příslušné výjimky jsou povoleny KMS přenos. Pokud potřebujete změnit brána firewall nebo jiné výchozí možnosti k pozdějšímu datu, můžete otevřít konzolu objem aktivace nástroje a vrátit se do tohoto dialogového okna kdykoliv měnit konfiguraci.

Hh831794.collapse(cs-cz,WS.11).gif Krok 6: Ověřte, zda funguje KMS aktivace svazku

Můžete ověřit KMS aktivace svazku z hostitelského serveru KMS, nemohou se aplikace Apl1 a z klientského počítače KLIENT2.

Hh831794.note(cs-cz,WS.11).gif Poznámka:
Je-li nastaven a nakonfigurován aktivace založené na službě Active Directory před konfigurací KMS aktivace, je třeba použít klientský počítač, který není systémem Windows 8 nebo Windows Server 2012to ověřte, zda funguje KMS aktivace. Jinak aktivace bude kompletní, než vaši klienti kontaktují server, který je hostitelem KMS.

Hh831794.Important(cs-cz,WS.11).gif Důležité
KMS aktivace svazku vyžaduje minimální hranici 25 počítačů před zpracuje aktivace questů. Proces ověření zde popsané zvýší Počet aktivací pokaždé, když klientský počítač kontaktuje KMS hostitele. Však pokud je dosaženo prahové hodnoty aktivace, ověření bude mít formu chybové hlášení, nikoli potvrzení.

Hh831794.collapse(cs-cz,WS.11).gif Ověřit, zda funguje KMS aktivace svazku

 1. Na Apl1 otevřít protokol událostí a potvrďte, že DNS publikování je úspěšné.

  V počítači KLIENT2 otevřete okno příkazového řádku, zadejte příkaz Slmgr.vbs /atoa stiskněte klávesu ENTER. Odpověď by měla Ukázat státní licence a podrobné informace o verzi systému Windows.

 2. V počítači KLIENT2 nebo Apl1 otevřete zvýšená okno příkazového řádku, zadejte/Slmgr dlva stiskněte klávesu ENTER. Odpověď by měla vrátit chybu oznamující počet KMS aktivace je příliš nízká. To potvrzuje, že KMS pracuje správně, i když klient nebyl aktivován.

Další informace o objem Aktivace služby naleznete Přehled aktivace svazku .

Další informace, které pomohou vám připravit k nasazení svazku Aktivace služby ve vaší organizaci naleznete v tématu Plán pro aktivaci multilicence .

Další informace o Microsoft test laboratorní příručky, viz Testovací laboratoř vodítka na Microsoft TechNet Wiki.

Autoři této příručky poskytnout zpětnou vazbu nebo návrhy na zlepšení, pošlete e-mailovou zprávu na tlgfb@microsoft.com.

Bol tento článok užitočný?
(Zostávajúci počet znakov: 1500)
Ďakujeme za pripomienky

Obsah od komunity

Pridať
Zobraziť:
© 2014 Microsoft