Exportovať (0) Tlačiť
Rozbaliť všetko

Windows Azure Active Directory

Zverejnené: apríl 2012

Aktualizované: marec 2013

Týka sa: Office 365, Windows Azure, Windows Intune

Súčasné cloudové služby spoločnosti Microsoft, ako sú napríklad služby Windows Intune a Office 365, využívajú funkcie poskytované službou Windows Azure Active Directory. Tieto funkcie zahŕňajú cloudový priestor na ukladanie údajov adresárov a základnú množinu služieb identity, ktoré zahŕňajú procesy pri prihlasovaní používateľov, overovanie a služby federácie. Organizácie, ktoré si predplatia tieto cloudové služby, môžu službu Windows Azure AD používať aj na konfigurovanie jediného prihlásenia s cieľom umožniť interoperabilitu s ich existujúcim lokálnym prostredím služby Active Directory.

Nasledujúci zoznam tém predstavuje obsah Pomocníka online vzťahujúci sa na portály kont používané službami Windows Intune a Office 365, ktoré sú postavené na platforme Windows Azure AD. Ďalšie informácie o tom, ako portály spolupracujú so službou Windows Azure AD, nájdete v téme Správa nájomcu služby Windows Azure AD.

Ďalšie informácie o cloudovej službe Windows Intune nájdete v obsahu Pomocníka online služby Windows Intune. Ďalšie informácie o cloudových službách Office 365 nájdete v obsahu Pomocníka online služieb Office 365.

TipTip

Témy Pomocníka portálu

Bol tento článok užitočný?
(Zostávajúci počet znakov: 1500)
Ďakujeme za pripomienky

Obsah od komunity

Pridať
Zobraziť:
© 2014 Microsoft