Exportovať (0) Tlačiť
Rozbaliť všetko
Na preklad tohto článku sa použil strojový preklad. Presunutím ukazovateľa na príslušné vety v článku zobrazíte pôvodný text. Ďalšie informácie
Preklad
Originál
EN
Tento obsah nie je dostupný vo vašom jazyku, k dispozícii je však česká verzia.

Krok 2: Vyhodnocení připojení klienta

Poté, co víte, že některé požadavky, které jsou spojeny s možností aktivace každý díl jak je popsáno v Krok 1: Zkontrolujte a vyberte aktivace metody , dalším krokem při plánování pro objem Aktivace služby je hodnotit typy klientů máte a jejich umístění a možnost připojení k síti jádro. Po dokončení tohoto kroku, můžete pokračovat Krok 3: Určení aktivace metody a požadavky na licence produktu .

Každá metoda objem Aktivace služby, která je k dispozici v systému Windows Server 2012 je nejvhodnější pro konkrétní typ konfigurace klienta a sítě.

Chcete-li vybrat nejlepší aktivace metody nebo metody pro vaši organizaci, je třeba posoudit síťovém prostředí typy klientů, které máte a jak skupiny klientů připojit k síti.

Připojení k podnikové síti, přístup k Internetu a počet počítačů, které pravidelně připojení k podnikové síti, jsou některé z důležitých charakteristik k identifikaci. Většina středně velké až velké organizace používají kombinaci metod aktivace vzhledem k připojení různých potřeb.

V této části ukazuje několik běžných scénářů objem aktivace v heterogenních podnikových prostředích, které vyžadují více než jednu metodu aktivace. Každý scénář má doporučenou aktivace řešení, ale některé prostředí mohou mít infrastrukturu či požadavky politiky, které se nejlépe hodí k jiné řešení.

Úkol Popis

2.1. Určit základní požadavky sítě scénář

Vyhodnotit a řešit problémy spojené s dobře propojených počítačů plánování aktivace.

2.2. Určit požadavky na scénář sítě pobočky kanceláře

Vyhodnotit a řešit problémy spojené s počítači v pobočkové sítě plánování aktivace.

2.3. Určit požadavky na vysokou úroveň zabezpečení zóny scénář

Vyhodnotit a řešit problémy související s počítači v zónách zabezpečení vysoké plánování aktivace.

2.4. Určit požadavky na počítač odpojený scénář

Vyhodnotit a řešit problémy spojené s počítači, které jsou odpojeny od všech sítí organizace plánování aktivace.

2.5 Určit požadavky na laboratorní testování a vývoj

Vyhodnotit a řešit problémy spojené s počítači v testu nebo rozvoj laboratoře plánování aktivace.

JJ134190.collapse(cs-cz,WS.11).gif 2.1. Určit základní požadavky sítě scénář

Páteřní sítě se vyznačují dobře propojených počítačů v několika síťových segmentech, které také připojení k Internetu. Pro tyto prostředí kombinace aktivace založené na službě Active Directory a centralizované řešení KMS jsou doporučená aktivace metody pro počítače v síti jádro.

Na obrázku 1 páteřní síť má řadič domény a KMS hostitele, které se aktivují přímo přes Internet.

Core Network Scenario for Volume Activation

Pokud fyzické počítače se systémem Windows Server 2012 nebo Windows 8, pomocí Active Directory-aktivace založené. Pokud máte více než 25 klientských počítačů s dřívějšími verzemi systému Windows, pomocí aktivace KMS hostitele.

JJ134190.note(cs-cz,WS.11).gif Poznámka:
Klienti se systémem Windows Server 2012 nebo Windows 8 můžete aktivovat z řadiče domény nebo z KMS hostitele.

Pokud máte méně než 25 klientských počítačů s dřívějšími verzemi systému Windows, pomocí MAK aktivace (telefon, Internet nebo MAK Proxy).

JJ134190.note(cs-cz,WS.11).gif Poznámka:
Můžete nainstalovat KMS hostitele virtuálního počítače. Vyberte virtuální počítač, který není pravděpodobné, že se přestěhoval do jiného fyzického počítače. KMS hostitele virtuálního počítače je přesunut do jiného fyzického počítače, operační systém rozpozná změnu v základním hardwaru a KMS hostitele musí aktivovat u společnosti Microsoft.

Pokud máte v úmyslu používat KMS aktivace a máte více než 50 klientů, nastavte alespoň dvěma hostiteli KMS pro převzetí služeb při selhání Pokud jeden hostitel není k dispozici.

JJ134190.collapse(cs-cz,WS.11).gif 2.2. Určit požadavky na scénář sítě pobočky kanceláře

Některé sítě jsou odděleně od jádra sítě. Možná budete muset použít kombinaci aktivace založené na službě Active Directory, KMS hostitele, a MAK aktivace ke splnění požadavků na pobočkové sítě scénář.

Konfiguraci brány firewall sítě je významným faktorem při určování strategie pobočky úřadu.

Porty brány firewall mohou být otevřen mezi klienty KMS a hostiteli, pomocí KMS hostitele, které se nacházejí v jádru sítě.

Obrázek 2 ukazuje rozlehlou síť, která podporuje klientské počítače ve třech pobočkách.

Branch Office scenario for Volume Activation

Pokud máte více než 25 klientských počítačů a web, který má bezpečné připojení TCP/IP k jádru sítě, použijte pro aktivaci místního hostitele KMS. Místo A v diagramu je uveden příklad tohoto řešení.

Pokud máte vzdálené servery zřídka kontaktu na páteřní síť, pomocí MAK aktivace. Web B je příkladem řešení MAK.

Pokud máte web s zabezpečené připojení k páteřní síť, můžete použít založené na službě Active Directory aktivace pro Windows Server 2012 nebo Windows 8 klientů a KMS hostitele z jádra sítě použít k aktivaci všichni ostatní klienti. Místo C je příkladem tohoto řešení.

JJ134190.note(cs-cz,WS.11).gif Poznámka:
Konfigurace brány firewall na straně hostitele vzdáleného volání procedur protokolem TCP by měla umožnit příchozí komunikaci na portu TCP 1688.

JJ134190.collapse(cs-cz,WS.11).gif 2.3. Určit požadavky na vysokou úroveň zabezpečení zóny scénář

Mnoho organizací se sítí, které jsou rozděleny do několika zón zabezpečení, včetně vysokého zabezpečení zóny, která je izolovaná k ochraně citlivých informací.

Obrázek 3 ukazuje vysokou úroveň zabezpečení sítě prostředí, které neumožňuje, aby veškerou komunikaci mezi počítači v zóně vysokým zabezpečením a páteřní síť.

Volume Activation with a high security zone

Vysokou úroveň zabezpečení zóny jsou často odděleny bránu firewall, která omezuje komunikaci a z jiných sítí.

Vysokým zabezpečením Zóna má pouze omezenou komunikaci s páteřní síť, ale má dostatek počítače pro splnění práh aktivace KMS, má vysokou úroveň zabezpečení zóny Místní KMS hostitele. Tato KMS hostitele je aktivován po telefonu.

Je-li zóna vysokého zabezpečení má jen omezenou komunikaci s páteřní síť, ale nemá dostatek počítače pro splnění práh aktivace KMS, pomocí MAK aktivace. Každý počítač může být aktivován nezávisle u společnosti Microsoft telefonicky.

Pokud počítače v zóně vysokým zabezpečením mají povolen přístup k jádru sítě, můžete aktivovat vysokým zabezpečením zóny počítače pomocí založených na službě Active Directory aktivace nebo KMS hostitele, kteří se nacházejí v jádru sítě.

JJ134190.note(cs-cz,WS.11).gif Poznámka:
Brány firewall mezi sítěmi je třeba povolit přenosy RPC TCP 1688 hostitele od klienta, a musí umožňovat stavové odpověď od KMS hostitele klienta.

Aktivace MAK Proxy povoleno s VAMT je také možné v případě vysokého zabezpečení zóny. Vzhledem k tomu, že počítače v zóně vysokým zabezpečením nemají přístup k Internetu, VAMT mohou objevit je pomocí služby Active Directory, názvu počítače, adresy IP nebo členství v pracovní skupině. VAMT používá WMI nainstalovat MAK product key a CIDs a načíst stav na MAK klientů. Vzhledem k tomu, že tento přenos není povolen přes bránu firewall, musíte mít místní hostitel VAMT v zóně vysokým zabezpečením. Další informace naleznete v tématu Přehled objem aktivace Management Tool (VAMT).

JJ134190.collapse(cs-cz,WS.11).gif 2.4. Určit požadavky na počítač odpojený scénář

Někteří uživatelé v organizaci může být v odlehlých místech, nebo může cestovat do mnoha míst. Tento scénář je běžné cestovní klientů, například počítače, prodejci nebo jiných uživatelů, kteří pracují mimo lokalitu, ale ne v pobočkách. Tento scénář lze také vyrovnat vzdálených pobočkách žádné spojení nebo občasné připojení na páteřní síť.

Obrázek 4 ilustruje možnosti aktivace, které jsou dostupné pro odpojené počítače.

Volume Activation with disconnected PCs

Odpojené počítače mohou využívat aktivace založené na službě Active Directory, KMS aktivace, nebo MAK aktivace procesy, které se připojit k síti jádro (přímo nebo prostřednictvím sítě VPN nebo zabezpečený kanál) nejméně jednou každých 180 dnů.

Nezávislý MAK aktivace, telefonu nebo Internetu, použijte pro počítače, které jen zřídka nebo nikdy připojit k síti, jádro.

JJ134190.collapse(cs-cz,WS.11).gif 2.5 Určit požadavky na laboratorní testování a vývoj

V laboratorním prostředí jsou často překonfigurovat počítače, a jsou obvykle velký počet virtuálních počítačů. Nejprve byste měli určit, zda počítače v laboratořích testování a vývoj potřebují aktivaci.

Pokud budete potřebovat aktivace, laboratoře pomocí aktivace založené na službě Active Directory, aktivace KMS nebo MAK aktivace, podle plánování úvahy popsaný dříve.

Použijte založené na službě Active Directory aktivace nebo KMS aktivace, pokud počítače mají připojení na páteřní síť kde jsou k dispozici tyto možnosti aktivace.

Laboratoře není připojen k jádru sítě a počet fyzických počítačů v laboratoři splňuje práh aktivace KMS, lze nasadit také místní KMS hostitele v laboratoři. Však pokud vaše laboratoř má vysoký obrat počítačů a malé množství fyzické KMS klientů, je třeba sledovat počet KMS aktivace udržet dostatečný počet v mezipaměti klientského počítače identifikace (CMIDs) na hostiteli KMS. KMS hostitele ukládá do mezipaměti aktivační požadavky od fyzických počítačů po dobu 30 dnů.

Pokud počítače v prostředí laboratoře potřebují aktivaci, ale nejsou připojeni k síti jádro a nesplňují podmínky pro KMS aktivace, slouží-li k dispozici nezávislé MAK aktivace, telefonu nebo Internetu.

Aktivace MAK Proxy lze také použít s VAMT v tomto scénáři.

JJ134190.note(cs-cz,WS.11).gif Poznámka:
Pokud instalujete místní VAMT uvnitř laboratoř, která nemá žádné mimo připojení, je nutné ručně aktualizovat VAMT. Je třeba nainstalovat VAMT v izolované laboratoře sítě a také v síti, která má přístup k Internetu. VAMT izolované laboratoře provádí zjišťování, získá status, nainstaluje MAK kódu product key a získá IID každého počítače v laboratoři. Pak můžete exportovat tyto informace z VAMT, uložit jej na vyměnitelné médium a importujte soubor do počítače se systémem VAMT, která má přístup k Internetu. VAMT odešle společnosti Microsoft IID a získá odpovídající CIDs potřebných k dokončení aktivace. Exportujte tato data na vyměnitelná média, můžete si vzít do izolované laboratoře pro import CIDs aby VAMT mohou dokončit aktivace.

Bol tento článok užitočný?
(Zostávajúci počet znakov: 1500)
Ďakujeme za pripomienky

Obsah od komunity

Pridať
Zobraziť:
© 2014 Microsoft