Exportera (0) Skriv ut
Visa allt

Skapa en anpassad vy

Gäller för: Windows Server 2008, Windows Vista

Du kan skapa ett filter som innehåller händelser från flera händelseloggar som uppfyller de uppställda villkoren. Sedan kan du namnge och spara filtret som en anpassad vy. Om du vill använda filtret som associeras med en sparad anpassad vy, går du till den anpassade vyn i konsolträdet och klickar på namnet.

Skapa en anpassad vy
 1. Starta Loggboken.

 2. Klicka på Skapa anpassad vyÅtgärd-menyn.

 3. Om du vill filtrera händelser baserat på när de inträffade, markerar du motsvarande tidsperiod i den nedrullningsbara listan Loggad.

  noteNote
  Om inget av alternativen stämmer med det du önskar, väljer du Eget intervall. I dialogrutan Eget intervall anger du tidigaste datum och tid som du vill ha händelser från och senaste datum och tid som du vill ha händelser från. Klicka på OK.

 4. I Händelsenivå markerar du kryssrutorna intill händelsenivåerna som du vill ha med i den anpassade vyn.

 5. Du kan ange antingen händelseloggarna eller händelsekällorna för händelserna som visas i den anpassade vyn.

  • Ange händelseloggarna: Markera alternativet Händelselogg och i den nedrullningsbara listan Händelselogg markerar du sedan kryssrutorna intill händelseloggarna från vilka du vill ta med händelser.

  • Ange händelsekällorna: Markera alternativet Händelsekälla och i den nedrullningsbara listan Händelsekälla markerar du sedan kryssrutorna intill händelsekällorna som du vill ta med i den anpassade vyn.

 6. Skriv in ID:n för händelserna som du vill visa i den anpassade vyn i Händelse-ID:n. Använd kommatecken som avgränsare. Om du vill ange alla ID:n i ett intervall, t.ex. 4624-4634, skriver du 4624-4634. Om du vill att filtret ska visa alla händelser utom vissa ID.n, skriver du in ID-numren för undantagen med ett minustecken före. Om du t.ex. vill ha med alla ID:n mellan 4624 och 4634 utom 4630, skriver du 4624-4634,-4630.

 7. I Aktivitetskategori markerar du kryssrutorna intill de aktivitetskategorier i den nedrullningsbara listan som du vill ta med i den anpassade vyn.

 8. I Nyckelord markerar du kryssrutorna intill de nyckelord i den nedrullningsbara listan som du vill ta med i den anpassade vyn.

 9. Ange namnet på användarkontot som du vill visa i Användare. Använd kommatecken som avgränsare om du vill ange flera användare.

 10. Ange namnet på datorn som du vill visa i den anpassade vyn i Dator(er). Använd kommatecken som avgränsare om du vill ange flera datorer.

 11. Klicka på OK.

 12. Ange ett namn för den anpassade vyn i Namn i dialogrutan Spara filter som anpassad vy.

 13. Skriv in en eventuell beskrivning av den anpassade vyn i Beskrivning.

 14. Markera mappen där du vill spara den anpassade vyn.

  noteNote
  Det går att spara anpassade vyer i mappen Anpassade vyer eller i en undermapp till Anpassade vyer. Du kan skapa nya undermappar i mappen Anpassade vyer genom att markera den och klicka på Ny mapp.

 15. Du kan låta den anpassade vyn vara tillgänglig för alla som använder datorn eller bara för den som är inloggad med det aktuella kontot.

  • Spara den anpassade vyn och göra den tillgänglig för alla som använder datorn: Kontrollera att kryssrutan Alla användare är markerad och klicka på OK.

  • Spara den anpassade vyn och göra den tillgänglig endast för den som är inloggad med det aktuella kontot: Kontrollera att kryssrutan Alla användare är avmarkerad och klicka på OK.

Ytterligare hänsyn

 • Om du lämnar dialogrutan Skapa anpassad vy tom betyder det att du vill att filtret ska visa alla poster med ett värde för motsvarande egenskap.

Fler resurser

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft