Exportera (0) Skriv ut
Visa allt

Office 365-distribution

 

Gäller för: Office 365 Enterprise

Ämnet senast ändrat: 2014-11-13

Distributionsbiblioteket till Office 365 innehåller resurser och anvisningar som gör det enklare att förstå kraven och arbetsflödena som krävs för att driftsätta Office 365 i din organisation.

Det enklaste sättet att starta en distribution av Office 365 är att använda en pilot. I Office 365-distributionscentret hittar du instruktioner om hur du bygger en pilot som kan växa till en fullständig distribution. Efter pilotfasen av distributionen hittar du i den här tabellen miljökraven och konfigurationerna för de tre typerna av Office 365-distributioner: grundläggande, avancerad och dedikerad. Observera att varje distribution är knuten till en viss Office 365-prenumerationsplan. Om du behöver hjälp att välja Office 365-plan kan du använda hjälpverktyget .

 

Distributionstyp Valbara alternativ Användarkonton Dirigering av e-post Programsamverkan Migrering

Office 365-distributionscentret

Midsize Business & Enterprise (alternativ E1)

Midsize Business & Enterprise (alternativ E3)

Alla nya Office 365-användarkonton skapas i molnet. Användarautentisering hanteras via Office 365.

E-post dirigeras till och från Office 365.

Exchange Web Services (EWS) may be used for application integration with Office 365.

E-postdata kan migreras antingen vid ett enda migreringstillfälle eller genom en serie migreringar som sker under en kort tidsperiod. Efter det finns inga lokala postlådor.

About the Office 365 deployment guide

Midsize Business & Enterprise (alternativ E1)

Midsize Business & Enterprise (alternativ E3)

Nya och befintliga användarkonton synkroniseras från ett lokalt Active Directory. Enkel inloggning är möjlig för användarautentiseringen.

E-post kan dirigeras till och från Office 365. Det går att dela en domännamnrymd med en befintlig e-postlösning.

Programintegrering med lokala Exchange-servrar är ett krav.

Användardata och e-postdata migreras till Office 365 i en fasuppdelad distrubution. Organisationen kan flytta Exchange-postlådor fram och tillbaka mellan Office 365-molnet och de lokala miljöerna.

Dedicated Plans Deployment

Dedikerade alternativ*

Nya och befintliga användarkonton synkroniseras från lokalt Active Directory. Användarautentisering hanteras genom betrodda Active Directory-relationer.

E-postdirigering anpassas baserat på verksamhetskrav och tekniska krav.

Programsamverkan anpassas utifrån verksamhetskrav och tekniska krav.

Migreringen av användardata och e-postdata sker utifrån ett integrerat migreringsschema.

*Kontakta en Microsoft-säljare om du vill veta mer om de dedikerade prenumerationsalternativen för Office 365.

I Office 365 får du hela vårt utbud av kommunikations- och samarbetslösningar. Office 365 omfattar följande tjänster:

  • Exchange Online

  • SharePoint Online

  • Lync Online

  • Office 365 ProPlus

Detaljerad information om funktionerna i Office 365 finns i tjänstbeskrivningarna och i beskrivningarna av tjänsterna i de dedikerade Office 365-alternativen. Du kan läsa mer om att distribuera Office 365 ProPlus i Distribuera Office Professional Plus för Office 365.

Du hittar information om alla Office 365-prenumerationsalternativ på sidan med Office 365-alternativ.

Har du färre än 25 användare? Office 365 Small Business kan vara bästa lösningen för organisationen.

 
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2014 Microsoft