Skip to main content

Komunita odborníků v oboru IT


Setkání s MVP profesionály

MVP profesionálové (Microsoft Most Valuable Professionals) mají mnoho praktických zkušeností a rádi pomohou ostatním.

Miroslav Knotek – Consumer Security

Nezávislý konzultant a školitel autorizovaných kurzů firmy Microsoft Miroslav Knotek je držitelem certifikaci MCP, MCSA, MCSE a MCT. Dlouhodobě se podílí na zajišťování odborných konferencí jako např. Teched Praha, WUG atd. V roce 2005 založil společnost KPCS CZ, s.r.o., zabývající se konzultacemi v oblasti návrhu a implementace podnikových řešení na platformě Microsoft, především v těchto oblastech: Exchange Server, Active Directory, Windows Server Systems, PKI a bezpečnost. Dále je zakladatelem projektu Exchange4U pro poskytování Exchange formou ASP.