Skip to main content

Jak si usnadnit financování IT

Autorka: Darina Vodrážková, MCTS

Když je člověk v úzkých, má – podle své letory – dvě možnosti: schoulit se v koutku a čekat až „to“ přejde, nebo se pevně opřít o vlastní nohy a bojovat. Ta druhá cesta zase dává na výběr ze dvou přístupů: popadnout rychle první věc, která nám přijde pod ruku, nebo tu zbraň, kterou už dávno dobře známe, nebo se maloučko zdržet a poohlédnout se, jestli někde není nějaká šikovnější věcička, která by se nám v nastalé situaci hodila lépe, než naše stará akční výbava.

IT v období krize

Protože informační technologie jsou jedním ze znaků odlišujících člověka od zvířete, tedy náleží k lidské kultuře, patří i k nim tradiční modely, které lidé uplatňují. A rozhodování jednotlivců o podnikovém IT se odehrává podle stejného klíče, jaký byl popsán výše. Někteří se kloní k myšlence: zapouzdřit. Nic nedělat, na nic nesahat, „nic novýho nerozjíždět“. Pokud tyto povahy chtějí být přeci jen „akční“ a pustit se do něčeho ke své obraně, projeví se to snahou šetřit, často i za každou cenu, zastavit již schválené investice, rozjeté projekty, snižovat stavy.

Bojovné povahy buď začnou ihned realizovat první „dobrý nápad“, který jim přijde pod ruku, nebo – v tom druhém typu – začnou intenzivně přemýšlet o tom, co by bylo nejlépe udělat. Tahle doba pak může být nesmírně inspirující a motivující. Může firmě udělit dokonalé impulsy, na které by za běžného provozu nikdy nedošlo, a pak lze předvídat zcela racionálně: Co nás nezabije, to nás posílí. My cítíme, že mezi našimi čtenáři je dostatek profesionálů vnímavých vůči možnostem nových obzorů. Proto je teď rádi odhalíme, přiblížíme, představíme. Nadešel báječný čas začít dělat věci jinak.

Výdaje bez koncepce?

Jednou z trvalých překážek budování vyspělého IT jsou finance.  Vždycky je jich přinejmenším o něco míň, než by bylo potřeba, aby věci byly dotaženy skutečně do žádoucího stavu. Finanční limity často vedou k nešťastným kompromisům, nedodělkům, polotovarům, bezkoncepčním krokům, o kterých sice všechny zúčastněné strany vědí, že nejsou dobré, ale „je to prý lepší, než nic“. Všichni deklarují, že by velmi ochotně řešili koncepce a vedli projekty tak, jak se to má dělat, ale že na to není dost peněz. Protože nakonec se téměř vždycky nějaké ty peníze najdou, naprosté většině IT veřejnosti schází dodnes povědomí o alternativních cestách, jimiž lze legálně nabýt užívacích práv k softwaru, aniž by se jednalo o nekomerční, komunitní produkty.

Svoboda volby

Většinou dělá IT rozpočtářům těžkou hlavu zejména Microsoft. Ale není to zbytečné? Právě on nabízí tak širokou nabídku cest, že největším problémem je zorientovat se v nich. To je ovšem naše parketa, a tedy žádná starost pro naše klienty. Můžete si totiž vybírat, jak budete za licence platit:

Bližší popis dostupných variant financování je zestručněn do tabulky.

placenícharakteristikanázev modelu
všechno najednouzískáte trvalé právo používat danou verzi produktu, můžete se rozhodnout i pro předplacení služeb Software Assurance, které obsahují mimo jiné i právo na příští verzeOpen License, Select krabicové nákupy OEM
třikrát ve třech letechplatíte vždy 1/3 ceny a roční platbu za Software Assurance. Poprvé při instalaci nových licencí a pak ještě dvakrát, vždy o výročí smlouvyOpen Value (Company Wide a Non Company Wide) Enterprise Agreement
pronájem, třikrát ve třech letechplatíte vždy o výročí, částku nižší než u předchozího modelu, protože na konci na vás užívací právo trvale nepřechází (jedině odkoupením)Open Value Subscription, Enterprise Agreement Subscription
měsíčně–hostingpronajmete si celé řešení nějakého funkčního požadavku a platíte za ně jako za službusmlouva s poskytovatelem služby (model SPLA)
měsíčně–leasing, outsourcepronajmete si licence společně s hardwarem (takto můžete klidně řešit klientskou i serverovou stranu) a můžete k tomu přidat i outsource - péči o část či komplet vaší infrastrukturysmlouva s leasingovou firmou a/nebo s poskytovatelem služby(model SPLA)

Software stárne rychlel

Zvláštní je, že nejvíce opomíjeny (nebo nejméně rozšířeny, abychom byli přesní) jsou licenční modely, při nichž nezískáváte licenci (a tedy právo užívat software) natrvalo. Přitom není žádnou výhodou, pokud jste doživotním majitelem práva používat zastaralou verzi softwaru. Je to možná ještě nevýhodnější, než vlastnit dlouho ojeté auto. Software není nemovitost ani víno, uležením se hodnota licence rozhodně nezvýší. Rozhodně to ani není zaručená investice, která by oblomila srdce úvěrového bankéře. Progresivní „netrvalé“ cesty naopak umožňují:

  • s minimem investic rychle dosáhnout na požadované řešení
  • přizpůsobit počty licencí průběžně reálným potřebám (a neřešit neřešitelnou otázku, co s přebytky zaplacených licencí po optimalizaci provozu, či jak rozumně zajistit pokrytí pro sezónní pracovníky)
  • upravovat i skladbu používaných produktů, podle toho, k čemu a jestli pořád je zrovna potřebuji
  • optimalizovat pořízení z daňového a finančního pohledu

Nestarejte se jen o peníze

Vhodně zvolený model vede ke kýženému cíli: uvolní vám peníze i ruce, takže se budete moci zabývat tím, co je skutečně důležité a co je do­opravdy přínosem pro podnik, který IT využívá. Budete moci pracovat s koncepcemi, rozšiřovat služby, které IT poskytuje pro podporu klíčových aktivit, jimiž se firma zabývá, věnovat se více uživatelům, kteří jsou zhusta tím nejužším hrdlem, přes které neprojdou investice k výsledkům.

Když už mluvíme o těch uživatelích, kterým často schází vzdělávání a školení, aby pracovali s IT řešeními smysluplněji, je dobré si připomenout často opomíjené výhody Software Assurance, jimiž lze situaci bez dalších nákladů zlepšit.

Software Assurance: „kontextová“ služba

SA si většina IT profesionálů spojuje pouze s právem na nové verze (pokud nějaké takové přijdou během doby, kdy si Software Assurance předplácíte). To je ovšem značně chudý pohled. Nabídka výhod SA má několik stran a přes deset typů služeb. Mění se podle kontextu toho, v jakém programu jste nakoupili a kolik kterých produktů máte. Můžete získat například poukazy na školení, online kurzy, právo na licence pro záložní servery, konzultační služby pro nasazení nových verzí desktopových aplikací ve velkém či pro tvorbu portálových řešení, rozšířenou technickou podporu, bohatší užívací práva k některým produktům, atd. atd.

Často však tyto možnosti nevyužíváte, protože o nich ani nemáte tušení. Je to škoda. V Software Assurance už jste si za ně jednou zaplatili a možná zbytečně o něco přicházíte nebo to platíte znova. Najděte si partnera, který vám pomůže využít svých výhod na maximum!

Dopřejte si za cizí

Pro podniky s větším rozletem tu máme ještě jedny hrábě na cestičku k lepším zítřkům. Chcete si vybudovat novou a moderní infrastrukturu, postavit řešení na míru, proškolit uživatele a podpořit obchodní aktivity za peníze z Evropské unie? Spolupracujeme s grantovou agenturou, která se na tento druh projektů zaměřuje a najde pro vás ty pravé pobídky a náměty. Granty se týkají akcí o objemu v řádech milionů korun. Proto otvírají spíše cestu k velkým koncepčním řešením, která zahrnují i analýzy, implementace, proškolení uživatelů, o hardwarové a softwarové výbavě ani nemluvě. A zdá se, že v případě bruselské kasičky neplatí ono zlaté pořekadlo licenčních badatelů: Když něco vypadá příliš dobře na to, aby to byla pravda, tak to nejspíš pravda není. Tady to často pravda je (mimochodem: za zpracování grantu platíte jen tehdy, když jej skutečně získáte).

Co dodat?

Když vytváříme smysluplnou koncepci, jak má vypadat vaše IT infrastruktura a práce s uživateli v ní, není efektivní postavit si do cesty bariéru z pocitů, že „na tohle nám nikdy nikdo peníze nedá“. Nejprve je nutné definovat potřeby podniku, pak nástroje nezbytné k jejich naplnění a pak teprve cesty k realizaci a k jejímu financování. A jako je obvykle více technologických řešení konkrétního obchodního požadavku, tak je i více obchodních řešení pro získání konkrétních technologií. Známe je. Chcete-li je využívat taky, nemusíte se je napřed začít učit. Stačí se o nich dozvědět. Spolupracujme.

Autorka se ve společnosti DAQUAS již více než 18 let soustavně věnuje licenčním aspektům produktů Microsoft a od roku 2007 také metodice Optimalizace infrastruktury