Skip to main content

SharePoint historie, aneb od nugget po web parts a mnohem dál

Autor: Kamil Juřík, MVP

Přibližně v polovině tohoto roku uvede společnost Microsoft na trh novou verzi platformy SharePoint, tentokrát s názvem SharePoint Server 2010, potažmo SharePoint Foundation 2010.

Než se však v dalších článcích rozepíšeme o novinkách a změnách, které nejnovější verze přinese, a že je jich věru hodně, pojďme si připomenout, co verzi 2010 předcházelo a “čím jsme si museli projít”, neb povídání je to věru zajímavé.

Site Server, nuggets a vousatí chlápci

1996

Píše se jaro roku 1996 a Microsoft přichází na trh s první verzí produktu Site Server. Toto řešení nabízelo nástroje pro správu webového obsahu, jeho indexování a prohledávání. Zdůrazňuji, že mluvíme o roku 1996… vzpomínáte? O .Netu jsme si mohli nechat jen zdát, i obyčejné ASP přišlo až v prosinci 1996. Internet a intranet ale bylo skutečné “Téma”.

1997

Hned o rok později přichází na trh Site Server 2.0 a rovněž “Site Server 2.0, Commerce Edition”, který vychází z produktu Microsoft Merchant Server, který byl uveden na trh v říjnu 1996.

Merchant Server představoval první řešení z dílny Microsoftu pro B2C služby. No z dílny Microsoftu vlastně moc ne – produkt vyvinula firma eShop, kterou Microsoft v roce 1996 koupil (viz. tato tisková zpráva).

Zakoupená technologie od eShopu byla postavena na Pythonu s doplněným C++ kódem integrujícím toto řešení do IIS na Windows NT. Uvedení technologie ASP na konci roku 1996 však znamenalo konec původního směru vývoje.

Samotný název Merchant Server zvolil v roce 1996 Microsoft z prostého důvodu – řešení s názvem “Commerce Server” dodával v té době již Netscape, bylo tedy nutné zvolit název jiný. Když byl však následně Merchant Server spojen se Site Serverem, zvolil Microsoft pro novou edici produktu název, v jehož podtitulu se již slůvko Commerce objevit mohlo. Přišly tak na trh verze “Site Server 2.0, Commerce Edition” v roce 1997 a “Site Server 3.0, Commerce Edition” v roce 1998.

1998

Mezi tím Netscape postupě přestává prodávat svůj produkt Commerce Server, což Microsoftu umožňuje vrátit se k svému původnímu záměru a začít používat označení “Commerce Server” pro příští generace svých B2C serverových řešení.

Prvky správy webového obsahu, jeho indexování a prohledávání byly rozšiřovány o možnosti personalizace, správu dokumentů a v Commerce edicích o nástroje B2C eCommerce. Site Server byl spíše než jedním produktem kolekcí rozličných nástrojů a technologií.

V roce 1998 přichází Microsoft s oznámením, že příští verze Exchange Serveru (nyní je na trhu Exchange 5.5) s kódovým označením Platinum přinese nové úložiště informací – Web Store – podporující ukládání emailů, dokumentů a webového obsahu. Nový produkt s označením Tahoe (jezero poblíž národního parku Eldorado) rozšíří využití Platinum o správu dokumentů pomocí technologie jménem WebDAV – Document Authoring and Versioning – a zlepšený indexační a vyhledávací stroj.

Vyvíjen byl rovněž samostatný projekt – Local Web Store – který měl umožnit replikaci obsahu mezi klienty a serverem s lokálním databázovým úložištěm obsahu a za zmínku stojí i FrontPage Server Extensions, které daly základ budoucím STS a s nimi byly následně roku 2002 smeteny ze stolu. Samotná FrontPage, jejíž vývoj, podobně jako samotný SharePoint, prošel dlouhou historií, a v roce 2007 vyústila v Microsoft Expression, má základ v roce 1994 u firmy Vermeer Technologies Inc (VTI).

Spojení Platinum a Tahoe mělo být novou generací platformy pro email, spolu s podporou týmové spolupráce a správou dokumentů. Funkce a nástroje pro replikaci obsahu byly přitom přesunuty do nového produktu Application Center Server.

1999

Pro samotný Commerce Server byl mimo jiné důležitý i nástup Mika Lascuta v roce 1999 do Microsoftu. Tento vousatý chlapík, mimochodem dnes také vynikající fotograf (http://www.mikephoto.com), byl zodpovědný za vývoj B2C komponent a následně působil ve funkci Chief Software Architect pro eCommerce Microsoft řešení.

A je tu “SharePoint”

V dubnu roku 1999 byl uvolněn ke stažení Digital Dashboard Starter Kit. Tato technologie, běžící v prostředí Outlooku či webového prohlížeče, umožňovala tvorbu 'nugget' zobrazujících informace z různých zdrojů obsahu. “Nuggety” daly základ pro vznik web parts.

2000

Začátkem roku 2000 je Tahoe ve fázi Beta 1 a Microsoft postupně vydává Windows Server 2000, SQL Server 2000 a  Exchange Server 2000, tři v celku zásadní nové verze svých produktů. Digital Dashboard Starter Kit je k dispozici již ve třetí verzi a nazývá se Digital Dashboard Resource Kit.

V říjnu 2000 je vydána Tahoe Beta 2 se zcela novým uživatelským rozhraním založeným na Digital Dashboard Resource Kit. Microsoft rovněž oznamuje finální jméno produktu – SharePoint Portal Server 2001 (SPS 2001).

V prosinci 2000 oznamuje Steve Ballmer ukončení vývoje projektu Local Web Store se slovy, že další vývoj klientského DB úložiště bude vycházet z SQL Serveru 2000.

2001

Na jaře roku 2001 přichází konečně na scénu SharePoint Portal Server 2001 (SPS 2001) a následně i bezplatně šířený doplněk pro Office 2000 s názvem “SharePoint Team Services” (STS).

Interní označení Office Web Server, které se v jisté míře objevuje v názvech produktů dodnes (“Office SharePoint Server”), se promítlo např. i do názvu dnes známého nástroje STSADM, který se v této době jmenoval OWSAdm.

Ke změnám názvů SharePoint produktů od té doby přistupuje Microsoft pravidelně, zmatenost zákazníků v souvislosti s názvy produktů, měnícími se s každou novou verzí, tedy trvá dodnes.

Zatímco funkce této “první verze” byly v zásadě dobré (vzpomeňme na pokročilé schvalování a verzování dokumentů), vykazoval produkt dvě základní slabiny – výkonově poddimenzovaný Web Store (Vzpomínáte na doporučení o limitu 75 uživatelů na jeden web? Přesto STS proniklo do velkých firem se stovkami souběžně k STS přistupujících uživatelů.) a Digital Dashboard, stojící mimo základní vývojovou Microsoft platformu – Visual Studio – a rovněž s minimální podporou na straně vývojářské komunity. Marketing následně SPS pozicoval jako “enterprise” portálový produkt, umoňující indexaci STS webů.

V roce 2001 došlo k akvizici firmy nCompass. Tímto krokem se Microsoft snažil získat pokročilé řešení pro správu webového obsahu, nahrazující nepříliš použitelné a v Site Serveru v této oblasti dostupné nástroje. Produkt NCompass Resolution tak dal základ budoucímu Content Management Serveru 2001 (CMS 2001). Ikdyž si trh řešení pro správu webového obsahu žádal, CMS 2001 začal v některých oblastech konkurovat SPS 2001.

2003

SharePoint hledá sám sebe

Vývojové cíle pro další verzi SharePoint platformy byly vcelku jednoduché – nahradit Web Store SQL Serverem a Digital Dasboard platformou ASP.NET. Důraz byl rovněž kladen na zlepšení škálovatelnosti. Některé dobré vlastnosti přitom byly zapomenuty a znovu spatřily světlo světa až o několik let později. Funkce jako profily dokumentů či workflow jsme si ve verzi 2 moc neužili. Dobrou stránkou věci bylo, že došlo ke sloučení vývoje SPS a STS. CMS ovšem dál šel svou cestou a v roce 2002 se dočkal upgradu na verzi CMS 2002, která přinesla podporu ASP.NET.

V říjnu 2003 vydal Microsoft novou verzi Office – Office 2003 a spolu s ní i Windows SharePoint Services 2.0 (WSS 2.0) a SharePoint Portal Server 2003 (SPS 2003).

S těmito verzemi produktů začal Microsoft šplhat v magickém Gartnerově kvadrantu, mlha se však vznášela nad SharePoint údolím. K čemu jsou zlepšené nástroje portálu bez pokročilých funkcí správy dokumentů? Kde je možnost nastavení oprávnění pro jednotlivé položky seznamů? (Tato věc byla jedním z velkých témat v diskusi o rozsahu funkcí SPS 2003, Microsoft však nakonec tuto vlastnost odložil a zahrnul ji až do další verze produktu). A co efektivní nástroje pro správu webového obsahu?

2004

O rok později tedy, díky nevyhnutelnému trendu, došlo k sloučení vývoje CMS a SPS.

Dalším chybějícím dílem SharePoint skládačky bylo téma offline synchronizace. Za tímto účelem původně vyvíjený Local Web Store byl v průběhu svého vývoje zrušen a tak se Outlook zdál být jedinou dostupnou a logickou náhradou.

2005

V roce 2005 však Microsoft zakoupil Groove, peer-to-peer týmové řešení obsahující podporu synchronizace SharePoint webů, nabízející navíc svou vlastní “formulářovou službu”. InfoPath Services v MOSS 2007 a Groove forms, Outlook 2007 integrace seznamů a jejich offline synchronizace a Groove – o dva roky později jsme opět “nevěděli, co použít dřív”.

V tomtéž roce Microsoft navíc uvádí na trh produkt Business Scorecard Manager 2005 (BSM 2005), umožňující integraci s platformou SharePoint. A aby toho nebylo málo, tak v roce 2006 pořizuje ProClarity.

Máme zde tedy vedle sebe Windows SharePoint Services 2.0, SharePoint Server 2003, Content Management Server 2002, Groove, Business Scorecard Manager 2005 a ProClarity. Z pod toho nesměle vykukuje Windows Workflow Foundation a Visual Studio, které ve věci SharePoint vývoje opravdu mnoho nenabízí, a celá věc je určena pro skutečně otrlé vývojáře. Trh je zmaten a málokdo má daná řešení skutečně integrovaná a plně využitá.

2006

Téměř dospělý a pro mnohé nově i příliš dobrý

Přichází říjen 2006 a Microsoft po několika měsících testování a veřejně dostupných beta verzí vydává Office 2007 (u nás jsme si toho všimli o několik dlouhých měsíců později). První verze Office aplikací s Pásem karet vyvolává řadu rozporuplných reakcí, bez debat však představuje odvážný krok správným směrem. Spolu s Office 2007 přichází i SharePoint Services 3.0 (WSS 3.0) a Office SharePoint Server 2007 (MOSS 2007). Mnoho věcí se změnilo a nutno říci, že k lepšímu.

CMS přestává jako samostatný produkt existovat a jeho funkce jsou, k potěšení všech, zahrnuty do MOSS 2007. MOSS 2007 přináší řadu nových služeb (Excel Services, InfoPath Services, BDC. Byť se evidentně jedná o verze 1.0, vnáší do SharePointu jistý prvek oživení.), je mnohem lépe integrován s aplikacemi Office (obousměrná Outlook synchronizace kalendářů, kontaktů, úkolů, dokumentových knihoven, integrace workflow a typů obsahu do Wordu a Excelu, Groove synchronizace SharePoint webů, SharePoint Designer umožňující úpravy webů a tvorbu jednoduchých workflow bez nutnosti psaní kódu) a odlehčená WSS je k dispozici stále zdarma, navíc v Basic instalaci s integrovaným DB strojem bez omezení velikosti dat.

Vývojáři mají Visual Studio SharePoint Extensions, které sice vyvíjí tým SharePointu a ne tým VS, ale přesto se jedná o velký krok vpřed. Vznikají vynikající aplikace a rozšíření třetích stran a SharePoint se stává široce rozšířenou platformou pro nabízení konzultačních a vývojářských služeb.

Nadšení pro věc malinko ochlazují nové licenční podmínky MOSS 2007, které zavádí Standard a Enterprise CAL licence. Zákazníci se Software Assurance přitom zjišťují, že v rámci svého Software Assurance předplatného přechod na Enterprise CALy nemají.

SharePoint je však v módě a v průběhu roku 2008 se Microsoft může pochlubit 100 000 000 prodaných licencí, neuvěřitelné číslo (pravděpodobně souhrn prodaných licencí CAL).

V průběhu let vydává tiše Microsoft řadu public, infrastructure a cummulative updatů, doplněných o Service Packy a post-SP hotfixy, což způsobuje “mírný” pocit nejistoty. Málo který zákazník ví, jakou verzi buildu skutečně má. Doufejme, že je tato praxe minulostí.

2009

Téměř rok před jejich uvedením začíná Microsoft na TechNetu, MSDN a oficiálních blozích veřejně publikovat značné množství informací o nově připravovaných verzích a trh jásá, řada zákazníků je zapojena do TAP programu a probíhá masivní testování.

2010

4. 2. 2010 vydává Microsoft verzi RC SharePointu 2010 a Office 2010 pro zájemce registrované v Beta programu. Pár dnů na to jsou k dispozici volně ke stažení VHD image SharePointu 2010 Beta 2 s předinstalovaným kompletním prostředím.

Plánované uvedení na trh je předpokládáno v polovině roku. Těšme se, máme proč.