Skip to main content

Jak si usnadnit financování IT

Jednou z trvalých překážek budování vyspělého IT jsou finance. Vždycky je jich přinejmenším o něco míň, než by bylo potřeba, aby věci byly dotaženy skutečně do žádoucího stavu. Finanční limity často vedou k nešťastným kompromisům, nedodělkům, polotovarům, bezkoncepčním krokům, o kterých sice všechny zúčastněné strany vědí, že nejsou dobré, ale „je to prý lepší, než nic“. Všichni deklarují, že by velmi ochotně řešili koncepce a vedli projekty tak, jak se to má dělat, ale že na to není dost peněz. Protože nakonec se téměř vždycky nějaké ty peníze najdou, naprosté většině IT veřejnosti schází dodnes povědomí o alternativních cestách, jimiž lze legálně nabýt užívacích práv k softwaru, aniž by se jednalo o nekomerční, komunitní produkty.

Při sestavování rozpočtu dělá oddělení IT většinou těžkou hlavu zejména Microsoft. Ale není to zbytečné? Právě zde se nabízí tak široká nabídka cest, že největším problémem je zorientovat se v nich. To je ovšem parketa partnerů, kteří se na otázky licenční optimalizace specializují. Tedy žádná starost pro klienty.

Můžete si totiž vybírat, jak budete za licence platit:

  • naráz – před instalací
  • na tři části během tří let
  • pronajmete si je na tři roky
  • měsíčně, jako za službu

Bližší popis dostupných variant financování je zestručněn do tabulky. A podrobněji si o něm povíme příští měsíc.

Software stárne rychle

Zvláštní je, že nejvíce opomíjeny (nebo nejméně rozšířeny, abychom byli přesní) jsou modely, při nichž nezískáváte licenci (a tedy právo užívat software) natrvalo. Přitom není žádnou výhodou, pokud jste doživotním majitelem práva používat zastaralou verzi softwaru. Je to možná ještě nevýhodnější, než vlastnit dlouho ojeté auto. Software není nemovitost ani víno, uležením se hodnota licence rozhodně nezvýší. Rozhodně to ani není zaručená investice, která by oblomila srdce úvěrového bankéře. Progresivní „netrvalé“ cesty naopak umožňují:

  • s minimem investic rychle dosáhnout na požadované řešení
  • přizpůsobit počty licencí průběžně reálným potřebám (a neřešit neřešitelnou otázku, co s přebytky zaplacených licencí po optimalizaci provozu, či jak rozumně zajistit pokrytí pro sezónní pracovníky)
  • upravovat i skladbu používaných produktů, podle toho, k čemu a jestli pořád je zrovna potřebuji
  • optimalizovat pořízení z daňového a finančního pohledu

Nestarejte se jen o peníze

Vhodně zvolený model vede ke kýženému cíli: uvolní vám peníze i ruce, takže se budete moci zabývat tím, co je skutečně důležité a co je doopravdy přínosem pro podnik, který IT využívá. Budete moci pracovat s koncepcemi, rozšiřovat služby, které IT poskytuje pro podporu klíčových aktivit, jimiž se firma zabývá, věnovat se více uživatelům, kteří jsou zhusta tím nejužším hrdlem, přes které neprojdou investice k výsledkům.

Když už mluvíme o těch uživatelích, kterým často schází vzdělávání a školení, aby pracovali s IT řešeními smysluplněji, je dobré si připomenout často opomíjené výhody Software Assurance, jimiž lze situaci bez dalších nákladů zlepšit.

Software Assurance: „kontextová“ služba

SA si většina IT profesionálů spojuje pouze s právem na nové verze (pokud nějaké takové přijdou během doby, kdy si Software Assurance předplácíte). To je ovšem značně chudý pohled. Nabídka výhod SA má několik stran a přes deset typů služeb. Mění se podle kontextu toho, v jakém programu jste nakoupili a kolik kterých produktů máte. Můžete získat například poukazy na školení, online kurzy, právo na licence pro záložní servery, konzultační služby pro nasazení nových verzí desktopových aplikací ve velkém či pro tvorbu portálových řešení, rozšířenou technickou podporu, bohatší užívací práva k některým produktům, atd. atd.

Často však tyto možnosti nevyužíváte, protože o nich ani nemáte tušení. Je to škoda. V Software Assurance už jste si za ně jednou zaplatili a možná zbytečně o něco přicházíte nebo to platíte znova. Nestyďte se ptát těch, kdo vám Software Assurance nabídl nebo prodal. Nepochodíte-li, ptejte se specialistů.Co když na vás čekají skryté poklady Software Assurance?

Dopřejte si za cizí

Pro podniky s větším rozletem tu máme ještě jedno koště k umetení cestičky k lepším zítřkům. Chcete si vybudovat novou a moderní infrastrukturu, postavit řešení na míru, proškolit uživatele a podpořit obchodní aktivity za peníze z Evropské unie? Spolupracujeme s grantovou agenturou, která se na tento druh projektů zaměřuje a najde pro vás ty pravé pobídky a náměty. Granty se týkají akcí o objemu v řádech milionů korun. Proto otvírají spíše cestu k velkým koncepčním řešením, která zahrnují i analýzy, implementace, proškolení uživatelů, o hardwarové a softwarové výbavě ani nemluvě. A zdá se, že v případě bruselské kasičky neplatí ono zlaté pořekadlo licenčních badatelů: Když něco vypadá příliš dobře na to, aby to byla pravda, tak to nejspíš pravda není. Tady to často pravda je (mimochodem: za zpracování grantu platíte jen tehdy, když jej skutečně získáte).

Co dodat?

Když vytváříme smysluplnou koncepci, jak má vypadat vaše IT infrastruktura a práce s uživateli v ní, není efektivní postavit si do cesty bariéru z pocitů, že „na tohle nám nikdy nikdo peníze nedá“. Nejprve je nutné definovat potřeby podniku, pak nástroje nezbytné k jejich naplnění a pak teprve cesty k realizaci a k jejímu financování. A jako je obvykle více technologických řešení konkrétního obchodního požadavku, tak je i více obchodních řešení pro získání konkrétních technologií.

Šťastnou a poučenou ruku při jejich výběru (nebo při výběru toho správného partnera, který vám bude průvodcem) přeje

Darina Vodrážková, DAQUAS