Skip to main content

Představujeme Microsoft Dynamics

Přehled ERP produktů Microsoft Dynamics

V oblasti podnikových informačních systémů tzv. ERP nabízí Microsoft v našem regionu dva produkty: Microsoft Dynamics NAV (dříve nazývaný Navision) a Microsoft Dynamics AX (dříve nazývaný Axapta). Oba tyto systémy pokrývají většinu podnikových agend, které lze logicky rozdělit na:

 • Řízení podnikových zdrojů (účetnictví, rozpočty, controlling, majetek, lidské zdroje)
 • Řízení logistiky (skladové hospodářství, nákup, plánování a řízení výroby, řízení projektů, expedice)
 • Řízení vztahů se zákazníky (marketing, prodej, servis)
 • Analytické nástroje  

NAV i AX mají za sebou více než 25 let vývoje a používá je celosvětově přes 270 000 zákazníků, u nás je to cca 1200 pro NAV a 130 pro AX.

Základní rozdíly mezi systémy NAV a AX:

 • Microsoft Dynamics NAV – informační systém pro malé a střední podniky (cca 5 – 100 současně pracujících uživatelů). Hlavní předností je velmi vysoká přizpůsobivost podnikům z různých oblastí podnikání. Velmi často je NAV využit jako platforma, z které partneři využívají základní funkčnosti a doplňují ji o vlastní moduly určené pro specifická oborová řešení. NAV je pak možné použít ve firmách různého zaměření od obchodních a výrobních, přes služby až po zdravotnictví a veřejný sektor.
 • Microsoft Dynamics AX  – informační systém pro střední a větší podniky (od cca 50 cca současně pracujících uživatelů výše). Systém vyniká zejména v oblasti řízení a plánování výroby, projektovém řízení a podpoře podniků se složitější logistickou a výrobní strukturou. Dále je vhodné jeho použití ve společnostech holdingového typu z důvodu propracovaných nástrojů na konsolidaci.

Hlavní výhody a směry dalšího rozvoje v oblasti ERP nabízených Microsoftem:

 1. Zjednodušení práce uživatelů – jednoduché a známé uživatelské prostředí vycházející z Microsoft Office personalizované dle rolí uživatelů ve firmě. Prostředí sjednocuje informace potřebné pro práci na jedno místo.
 2. Integrace – otevřený systém a velké možnosti propojení na firemní IT infrastrukturu a další systémy uvnitř i vně podniku
 3. Podpora firemních procesů – vestavěné workflow nástroje procházející celým systémem.
 4. Business Intelligence – integrace BI nástrojů přímo do informačního systému a dostupnost výstupů pro všechny uživatele systému

Další výhodou zejména pro implementační partnery je jednoduché vývojové prostředí a dostupnost kompletní business logiky pro zákaznické úpravy i vývoj vlastních modulů.

Oba systémy jsou plně jazykově i legislativně lokalizovány pro Českou republiku a také dalších 36 zemí.  

Přehled rozdílů mezi Microsoft Dynamics AX a NAV:

 
Typická velikost organizaceDo 500 zaměstnanců (5-100 konkurenčních uživatelů)Do 7500 zaměstnanců (50-5000+ konkurenčních uživatelů)
Klíčové výhodyŠiroká funkčnost, která se rychle uzpůsobuje specifickým potřebám zákazníkůZjednodušení procesů a přehled napříč regiony a zeměmi
Funkčnost dodávaná MicrosoftemObecná horizontální ERPObecná horizontální ERP & Specifická funkčnost pro 6 vertikál (procesní a diskrétní výroba, maloobchod, velkoobchod/logistika, služby, veřejný sektor)
Jedna instance pro více zemíNeAno
Enterprise nasazeníDecentralizovanéCentralizované, Federativní,Decentralizované, Multi-Server
Příležitost pro partneryMožnost vytvoření vertikálních a mikrovertikálních řešeníMožnost rozvoje a využití vertikálních vlastností v 6-ti standardních vertikálách

Další rozvoj produktů je momentálně přesně naplánován do roku 2020. Nové verze jsou vydávány každé 3 roky a každá verze je podporována 5 let od vydání, což převyšuje morální životnost informačního systému ve většině firem. Hlavní verze jsou doplňovány service packy, které rozšiřují funkcionalitu produktů, zajišťují kompatibilitu s nejnovější IT infrastrukturou.

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV (dříve Navision) je informační systém určený pro řízení provozních agend malých a středně velkých společností. Jeho hlavní předností je velká přizpůsobivost podnikovým procesům a jednoduchá obsluha vycházející z principů Microsoft Office. Uživatelské prostředí je personalizované pro jednotlivé role (pracovní zařazení) uživatelů ve firmě a soustřeďuje na jedno místo potřebné informace nejen ze samotného ERP ale i dalších systémů.

Moduly systému lze rozdělit do následujících oblastí:

 • Řízení podnikových zdrojů (účetnictví, rozpočty, majetek, lidské zdroje)
 • Řízení logistiky (skladové hospodářství, nákup, plánování a řízení výroby, řízení projektů, expedice)
 • Řízení vztahů se zákazníky (marketing, prodej, servis)
 • Analytické nástroje

NAV je plně jazykově i legislativně lokalizován pro Českou republiku a také dalších 36 zemí. 

Produkt je vydáván ve dvou verzích (Business Essential -BE a Advance Management - AM) a je licencován na počet současně pracujících uživatelů. Jednotlivé edice se od sebe liší obsaženou funkčností. Základní edice BE obsahuje moduly pro řízení financí, skladování, nákup a prodej. Vyšší edice AM rozšiřuje funkcionalitu těchto modulů o pokročilejší funkce a přidává další moduly pro řízení projektů, výroby atd.

NAV je systém s třívrstvou architekturou. Jako databáze je používán Microsoft SQL Server verze 2005 a vyšší. Střední servisní vrstva běží jako služba Windows Serveru. Pro provoz klientské aplikace vyžaduje operační systém Microsoft Windows XP a vyšší. Dále je možné systém propojit s Microsoft Outlook, kde lze synchronizovat zejména agendy z modulu CRM (kontakty, schůzky, úkoly atd.), Microsoft Word a Excel, kam lze do uživatelsky připravených šablon exportovat jakákoli data z formulářů. Další možnosti integrace jsou s intranetovým portálem Sharepoint, který NAV využívá jako webové rozhraní, které umožňuje téměř kompletní ovládání systému z prostředí webového prohlížeče. NAV je také možné propojit se systémy na správu a řízení dokumentů, kdy ke každému záznamu v NAV lze připojit příslušnou dokumentaci. Součástí NAV je i integrované vývojové prostředí pro vytváření zákaznických úprav. Implementační partneři mají přístup ke kompletní business logice systému a mohou tak kromě úprav vytvářet i vlastní specializované moduly. Pro tvorbu reportů je použit SQL Server Reporting Services. Kromě vývoje v nativním prostředí C/SIDE lze vyvíjet i v .NETu.

Microsoft Dynamics NAV v České republice používá více než 1200 zákazníků z různých oborů od obchodních a výrobních, přes služby až po zdravotnictví a veřejný sektor například Mountfield, AAA Auto, Renocar, Gemo Olomouc, Auto Palace, Nemocnice na Homolce, Lázně Teplice, Město Ústí na d Labem, Nejdek atd.

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX (dříve Axapta) je informační systém určený řízení provozních agend středních a velkých společností do více než 7500 zaměstnanců (typicky 50 – 5000+ současně pracujících uživatelů. Systém vyniká zejména v oblasti řízení a plánování výroby, projektovém řízení a podpoře podniků se složitější logistickou a výrobní strukturou. Dále je vhodné jeho použití ve společnostech holdingového typu z důvodu propracovaných nástrojů na konsolidaci. Základními výhodami systému jsou jednoduché a známé uživatelské prostředí vycházející z Microsoft Office, snadná integrace s IT infrastrukturou a dalšími systémy, vestavěné workflow nástroje a integrace BI nástrojů přímo do informačního systému.

Moduly lze rozdělit do následujících oblastí

 • Řízení podnikových zdrojů (účetnictví, rozpočty, controlling, konsolidace, balance scorecard, majetek, lidské zdroje)
 • Řízení logistiky (skladové hospodářství, nákup, TPV, plánování a řízení výroby, projektové řízení integrované s Microsoft Project, expedice)
 • Řízení vztahů se zákazníky (marketing, prodej, servis)
 • Analytické nástroje

AX je plně jazykově i legislativně lokalizován pro Českou republiku a také dalších 36 zemí. 

Produkt je vydáván ve dvou verzích (Business Essential -BE a Advance Management - AM) a je licencován na počet současně pracujících uživatelů. Jednotlivé edice se od sebe liší obsaženou funkčností. Základní edice BE obsahuje moduly pro řízení financí, skladování, nákup a prodej. Vyšší edice AM rozšiřuje funkcionalitu těchto modulů o pokročilejší funkce a přidává další moduly pro řízení projektů, výroby atd. Kromě standardní klientské aplikace lze použít pro uživatele, kteří do dat většinou pouze nahlížejí, přístup přes webové rozhraní.

Pro AX jsou k obecné funkcionalitě dodávána i speciální vertikální řešení pro oblasti:

 • Zakázkové výroby
 • Procesní výroby
 • Maloobchodu
 • Velkoobchodu a logistiky
 • Poskytování služeb
 • Veřejný sektor

Výše uvedená řešení doplňují funkcionalitu a moduly specifické pro dané oblasti a vycházejí z řešení vyvinutých našimi partnery, která jsou dále rozvíjena Microsoftem.

AX je škálovatelný systém s třívrstvou architekturou. Jako databáze je používán Microsoft SQL Server verze 2005 a vyšší případně ORACLE 10g. Střední servisní vrstva – Axapta Object Server běží jako služba Windows Serveru. Pro provoz klientské aplikace vyžaduje operační systém Microsoft Windows XP a vyšší. Dále je možné systém propojit s Microsoft Outlook, kde lze synchronizovat zejména agendy z modulu CRM (kontakty, schůzky, úkoly atd.), Microsoft Word a Excel, kam lze do uživatelsky připravených šablon exportovat jakákoli data z formulářů. Další možnosti integrace jsou s intranetovým portálem Sharepoint, který NAV využívá jako webové rozhraní, které umožňuje téměř kompletní ovládání systému z prostředí webového prohlížeče. Pro oblast řízení projektů je AX propojen s Microsoft Project Serverem. AX je také možné propojit se systémy na správu a řízení dokumentů, kdy ke každému záznamu v AX lze připojit příslušnou dokumentaci. Součástí AX je i integrované vývojové prostředí pro vytváření zákaznických úprav. Implementační partneři mají přístup ke kompletní business logice systému a mohou tak kromě úprav vytvářet i vlastní specializované moduly. Kromě vývoje v nativním prostředí X++ lze vyvíjet i v .NETu. Pro tvorbu reportů je použit SQL Server Reporting Services nebo nativní prostředí MorphX. Systémové požadavky lze najít na: www.microsoft.com/cze/dynamics/ax/product/systemrequirements.mspx.

Microsoft Dynamics AX v České republice používá více než 130 zákazníků. V oblasti výroby jsou to například Pars Nova, LOSTR Louny, Wikov, Meopta, CZ Loko, DISA, Český Caparol, GEA a další; v oblasti služeb společnosti ASA, Adastra, ORCO; v oblasti obchodních společností KIKA, Electroworld, Datart, Nowaco apod.