Skip to main content
TechNet

Nechte cloud pracovat pro vaši organizaci

Cloud computing představuje revoluční přístup k poskytování IT služeb velkým i malým společnostem. Jako IT specialisté hrajete ve vaší organizaci při tomto přechodu klíčovou roli. Jedná se o zlomový okamžik vaší kariéry, který vám umožní poskytnout skutečnou obchodní hodnotu díky strategickému a taktickému chápání návaznosti prostředí cloud computingu na cíle vaší organizace.

S prostředím cloud computingu a jeho nabídkou se pojí mnoho mýtů a mylných představ. Získáte-li hlubší znalosti, můžete ostatním pomoci lépe pochopit, jaké další kroky je třeba podniknout pro to, aby vaše organizace mohla těžit z výhod cloud computingu. Může poskytnout mnohem víc než jen úspory – může položit základ nových konkurenčních výhod pro vás, vaše zákazníky i partnery.

Tým služeb společnosti Microsoft pro cloud computing vytvořil tuto stránku s cílem poskytnout vám materiály potřebné k tomu, abyste se mohli vydat cestou směřující k úspěchu. Pro začátek si můžete prostudovat níže uvedená skutečná fakta o prostředí cloudu nebo můžete využít libovolné materiály uvedené v pravé části této stránky. Jen do toho!

#1. Jistota pracovního místa

Mýtus:

Pokud naše organizace nasadí služby Microsoft Online Services, má role správce systému Exchange zanikne.

Skutečnost:

Prostředí cloudu nezpůsobí zánik role správce systému Exchange. Mnoho úloh stále zůstává uvnitř organizace. Stále musíte provádět správu uživatelů a jejich poštovních schránek. Vaší zodpovědností stálé zůstává dodržování požadavků na uchovávání dat, stejně jako implementace vlastních pracovních postupů. I když se některé úlohy již nebudou nacházet uvnitř firmy, spravované služby cloud prostředí uvolňují váš čas pro strategičtější role, což vám poskytuje nové příležitosti.

Další informace (EN)

Přejít na další mýtus o prostředí cloud computingu

^ Zpět nahoru

#2. Změna role IT

Mýtus:

Pokud naše organizace bude využívat služby veřejného cloudu, například platformu Windows Azure, má role bude méně technická.

Skutečnost:

Pokud se organizace rozhodne využívat služby veřejného cloudu, například platformu Windows Azure, IT specialisté pro ně budou ještě nepostradatelnější. Platforma Windows Azure umožňuje přesun určitých aplikací z organizace do cloudu, ale kromě instalace oprav na těchto serverech a jejich fyzické správy všechny ostatní aspekty správy aplikací zůstávají v rukou IT specialistů. Monitorování, aktualizace a integrace služeb, jako je například služba Active Directory, monitorování zabezpečení a sítě – tyto úlohy jsou a stále budou vyžadovány uvnitř organizací využívajících služby cloud prostředí.

Další informace (EN)

Přejít na další mýtus o prostředí cloud computingu

^ Zpět nahoru

#3. Vyhlídka práce

Mýtus:

S cloud computingem zaniká role IT specialistů.

Skutečnost:

Organizace mohou na cloud pohlížet jako na příležitost dosáhnout úspor nákladů na hardware a software. Zrušení role IT specialistů by ale veškeré případné úspory ohrozilo. Nadále bude poptávka po dovednostech v oblasti zabezpečení, správy sítě, integrace, služby Active Directory nebo správy infrastruktury. Role IT specialistů se bude vyvíjet s tím, jak se bude zvyšovat dostupnost výpočetních cyklů a síťových úložišť – to je prokázaný fakt – stejně jako se role IT vyvíjela v minulosti. IT specialisté si musí položit otázku: „Jsem připraven hrát ve své organizaci strategičtější roli?“

Další informace (EN)

Přejít na další mýtus o prostředí cloud computingu

^ Zpět nahoru

#4. Kontrola nad daty

Mýtus:

Naše organizace bude vázána na jednoho dodavatele a ztratí kontrolu nad svými daty, pokud je přesune do cloudu.

Skutečnost:

Podstatou služeb prostředí cloudu je flexibilita. Jedna aplikace může volat další, která běží v cloudu, a data přitom mohou být uložena kdekoli, a to včetně vaší vlastní sítě, přičemž aplikace v cloudu k nim stále budou mít přístup. Navíc žádný poskytovatel služeb cloud prostředí nenabízí službu, která by zcela odebrala kontrolu nad vaším vlastním prostředím. Nejlepší řešení pro cloud budou založena na kombinaci služeb provozovaných uvnitř a vně organizace. Bez ohledu na to, kterého poskytovatele služeb prostředí cloud si zvolíte, nejvyšší prioritou pro něj musí být zabezpečení vašich dat. Neměli byste volit dodavatele, který se k datům vaší organizace staví jako ke svému vlastnictví.

Další informace (EN)

Přejít na další mýtus o prostředí cloud computingu

^ Zpět nahoru

#5. Integrace

Mýtus:

V případě externího zajištění aplikací v prostředí cloud vymizí problémy s integrací.

Skutečnost:

Ne. Týmy IT oddělení zaměřené na kompatibilitu a integraci aplikací hrají v organizaci důležitou roli, stejně jako před nástupem prostředí cloudu. I když je některé samostatné aplikace možné přesunout nezávisle na stávajících systémech, mnoho z nich bude vyžadovat integraci s aplikacemi provozovanými uvnitř organizace nebo v cloudu.

Další informace (EN)

Přejít na další mýtus o prostředí cloud computingu

^ Zpět nahoru

#6. Komu přinese cloud výhody

Mýtus:

Pouze malé podniky mohou dosáhnout výhod plynoucích z úspor nákladů, které poskytuje cloud computing.

Skutečnost:

Výhody cloud computingu se stejnou měrou vztahují na všechny podniky. Na prostředí cloudu dnes sází mnoho společností. Jen samotná společnost Microsoft má 40 milionů uživatelů ve svých službách Online Services, a to včetně velkých i malých organizací. Platformu Windows Azure navíc využívá 10 000 podnikových zákazníků, včetně společností 3M, Siemens nebo T-Systems.

Další informace (EN)

Přejít na další mýtus o prostředí cloud computingu

^ Zpět nahoru

#7. Privátní cloud

Mýtus:

Naše společnost může dosáhnout všech výhod cloud computingu pomocí „privátního“ cloudu provozovaného na našem vlastním hardwaru.

Skutečnost:

Privátní cloud může vaší společnosti přinést řadu výhod. Při diskuzích o privátním cloudu s obchodním vedením je důležité mít na paměti, že nadále sami vlastníte veškeré vybavení. Hardware; software, a dokonce i zodpovědnost za jejich dostupnost. To znamená, že musíte spravovat infrastrukturu a požadavky na kapacitu tak, abyste dokázali plnit interní smlouvy o úrovni poskytovaných služeb (SLA), stejně jako je tomu dnes. Privátní cloud provozovaný uvnitř organizace stále zůstává kapitálovým výdajem, na rozdíl od prostředků prostředí cloud provozovaným poskytovatelem, jakým je například společnost Microsoft. Aby bylo možné dosáhnout výhod privátního cloudu, odhadované úspory plynoucí z vyššího využití vaší stávající infrastruktury musí převážit dodatečné náklady spojené s budováním tohoto prostředí. Alternativou je zvolit hostovaný privátní cloud, ve kterém poskytovatel hostovaných služeb provádí údržbu hardwaru. Tento přístup umožňuje snížit kapitálové výdaje a převést je na výdaje provozní. Privátní cloud je určen výhradně pro vás a vy také nesete veškeré náklady na údržbu výpočetních prostředků. V případě, že tyto prostředky nevyužíváte, nesdílíte tyto náklady s ostatními. Provoz tohoto prostředí může být přesto méně nákladný než vaše stávající systémy.

Další informace (EN)

Přejít na další mýtus o prostředí cloud computingu

^ Zpět nahoru

#8. Úspory nákladů

Mýtus:

Abychom mohli plně těžit z výhod cloud computingu, musí naše společnost převést všechny své aplikace na služby prostředí cloud.

Skutečnost:

Přesunout celé datacentrum do prostředí cloudu je v současnosti téměř nemožné. Tento postup ani žádný poskytovatel služeb prostředí cloud nedoporučuje. Začněte tím, že ve vašem systému určíte aplikace, jejichž přesun do cloudu může být pro vaši organizaci přínosem. Snažte se najít aplikace, u kterých jsou prostředky intenzivně využívány nárazově a po zbytek doby zahálejí, nebo aplikace, které na prostředky kladou nepřetržitou, středně velkou zátěž, ale vyskytují se u nich období velmi vysoké aktivity. Tyto aplikace jsou vhodnými kandidáty pro prostředí cloud, protože cloud může prostředky podle potřeby škálovat oběma směry. Prostředí cloudu je vybudováno tak, aby poskytovalo flexibilní přístup k prostředkům, které v případě, že nejsou využity, mohou být přiděleny jiným aplikacím nebo dokonce jiným zákazníkům.

Další informace (EN)

Přejít na další mýtus o prostředí cloud computingu

^ Zpět nahoru

#9. Typy prostředí cloud

Mýtus:

Existuje jen jeden druh cloudu.

Skutečnost:

Existuje mnoho typů prostředí cloud. „Zákaznický cloud“ je například privátní cloud hostovaný uvnitř organizace. „Partnerský cloud“ je další variantou privátního cloudu, hostovaného smluvním partnerem. A konečně, „veřejný cloud“, volně propojená síť webových a aplikačních služeb, je nejčastěji diskutovanou variantou cloud computingu. Ta nicméně zahrnuje úroveň služeb, kterou dnes žádný poskytovatel nedokáže skutečně zajistit. IT specialisté musí při posuzování služeb prostředí cloud vzít v úvahu to, jaké standardní a známé protokoly a aplikační rozhraní nabízejí.

Další informace (EN)

Přejít na další mýtus o prostředí cloud computingu

^ Zpět nahoru

#10. Začínáme s cloudem

Mýtus:

K tomu, abyste mohli začít využívat cloud computingu, vám stačí platební karta.

Skutečnost:

K tomu, abyste mohli začít využívat služby cloud computingu, vám skutečně stačí jen platební karta. Je to dobrý způsob, jak získat zkušenosti na tomto novém poli služeb. Většina služeb cloudu nabízí prostředí určené pro provozování základních úloh a vývoj aplikací. Poskytovatelé služeb prostředí cloud ve většině případů nabízejí prostředky na počáteční úrovni bezplatně. Příkladem je společnost Microsoft. Vyzkoušejte platformu Windows Azure

Další informace (EN)

Přejít na další mýtus o prostředí cloud computingu

^ Zpět nahoru

#11. Virtuální počítače = cloud computing?

Mýtus:

Pokud provozujeme aplikace nebo síťové služby na virtuálních počítačích, tak již používáme cloud computing.

Skutečnost:

Pouhá skutečnost, že máte virtuální počítače, neznamená, že jste vytvořili prostředí založené na technologii cloud computing. Ano, jste na cestě k implementaci cloud computingu, ale dosud nedosahujete jeho plných výhod. Aby poskytovaly služby srovnatelné s prostředky postavenými na cloud computingu, musí virtuální počítače nabízet možnost okamžitého navýšení nebo snížení výpočetní a úložné kapacity. Musíte mít také možnost poskytnout oddělením ve vaší organizaci cenový model s platbou podle využití prostředků, abyste se přiblížili úsporám nákladů, které přinášejí služby prostředí cloud poskytované na vyžádání.

Další informace (EN)

Přejít na další mýtus o prostředí cloud computingu

^ Zpět nahoru

#12. Zabezpečení

Mýtus:

Poskytovatel služeb prostředí cloudu nemůže zajistit patřičné zabezpečení.

Skutečnost:

Toto tvrzení je do značné míry pravdivé, ovšem s důležitou výhradou. Na provozování aplikací v cloudu se podílí vaše organizace spolu se svými poskytovateli služeb prostředí cloudu. Z fyzického hlediska patří datacentra veřejného cloudu mezi nejzabezpečenější prostory na světě. Ovšem na logické úrovni nemůže ani poskytovatel služeb prostředí cloud se všemi certifikáty zabezpečení zaručit integritu konkrétních serverů, aplikací nebo sítí, pokud jsou vaše aplikace chybně vytvořené, nastavené nebo zabezpečené. V tomto směru stále mají IT specialisté věci pevně pod kontrolou a jejich zkušenosti jsou nezbytné pro úspěch prostředí cloud. Pokud organizace zákazníka používá slabé bezpečnostní postupy, pak veškeré bezpečnostní postupy poskytovatele služeb prostředí cloud pozbývají na významu.

Další informace (EN)

Přejít na další mýtus o prostředí cloud computingu

^ Zpět nahoru

#13. Flexibilita

Mýtus:

Můžeme si vybírat pouze z malého počtu společností nabízejících služby prostředí cloud.

Skutečnost:

Dnes existují stovky poskytovatelů služeb prostředí cloud, kteří nabízejí širokou škálu služeb. Mezi nejvýznamnější hráče na trhu veřejných cloudů patří společnosti Microsoft, Google, Salesforce.com a Amazon. Podnikáním v oblasti privátních cloudů se zabývají například společnosti Microsoft, VMware, Hewlett-Packard nebo IBM.

Další informace (EN)

^ Zpět nahoru

^ Zpět nahoru

^ Zpět nahoru