Skip to main content

Konečně konec licencím?
Aneb jasná zpráva o licencích v mracích POTŘETÍ.

Hovoříme-li o různých výhodách cloudového řešení, zaslechnete občas i takové „zkratky“ jako „v cloudu už žádné licence nebudou“. Po vzoru Saturninovy Kanceláře pro uvádění románových příběhů na pravou míru se v tomto miniseriálu pokoušíme trochu upřesnit obsah takového silného prohlášení.

Po VDI, VDA (VECD) a SA z  prvního dílu, který se týkal řešení pro desktopové OS provozované v datacentrech), a po ryze cloudové zkratce USL z  dílu druhého, budeme se tentokrát věnovat vyšší škole kombinatoriky. Čekají nás licence pro poskytovatele služeb (SPLA) a jejich možné kombinace s licencemi koncového zákazníka v dedikovaných řešeních.

Licenční podmínky použití produktů společnosti Microsoft zakazují jejich pronájem, leasing, půjčování nebo poskytnutí jakékoli další „osobě“, pokud to není výhradně pro účely společného podnikání. Tento zákaz se vztahuje i na nekomerční (bezúplatné) používání softwaru třetí stranou. Logicky z něj tedy vyplývá to, že jedno softwarové řešení nemůže sdílet více uživatelů z různých firem, pokud nejde o firmy „příbuzné“, tzv. afilace, které k sobě musí být vázány většinovým majetkovým podílem.

Ještě před pár lety byl jedinou legální cestou pro taková řešení licence pro poskytovatele služeb se smlouvou SPLA (Service Provider License Agreement). Teď je nabídka košatější, i když princip stále platí. V licenčních podmínkách téměř každého produktu Microsoft najdete ustanovení, které říká, že produkt, k jehož užití jste si pořídili licenci, nesmíte půjčit, poskytnout či pronajmout komukoli jinému:

Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Tato smlouva vám poskytuje pouze určitá užívací práva k funkcím obsaženým k licencované verzi softwaru. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft.

Nesmíte:

 • ...
 • zveřejnit software, aby jej ostatní mohli kopírovat,
 • pronajímat software, půjčovat jej nebo poskytovat na leasing ani
 • užívat software pro komerční hostitelské služby.

(citace z Microsoft Software License Terms)

 

Přitom se často setkáváme s nabídkou na leasing stolních počítačů včetně desktopového operačního systému Windows a kancelářského balíku Office, na pronájem serverů i se softwarovým vybavením, na hosting fyzických či virtuálních dedikovaných serverů s nejrůznějšími řešeními v datacentrech, či provoz webových stránek pro více nezávislých klientů.

Tato nabídka odpovídá na značnou a stále rostoucí poptávku. Mnoho firem zjistilo, že trvalé vlastnictví softwarových licencí nemá vcelku význam (software zastarává) a že sdílená řešení umožňují lépe rozkládat celkové náklady na vlastnictví (TCO), takže „za méně peněz dostanou více a kvalitnější muziky“. Proto se po nějaké formě hostingu a outsourcingu ptá čím dál tím více klientů, kteří chtějí rozumně hospodařit s penězi a nezvyšovat bezhlavě kapitálové náklady investičními počiny v IT.

Lze ovšem tedy takové řešení skutečně nabídnout a neporušit při tom licenční ujednání?

V současné době jsou v platnosti tyto právní úpravy vztahu společnosti Microsoft a poskytovatele IT služby:

 • Services Provider License Agreement (SPLA, smlouva pro poskytovatele služeb) a její zjednodušená a omezená varianta SPLA Essentials
 • aktivační program pro veřejné tvůrce a provozovatele webových stránek WebsiteSpark
 • Rental Rights (tzv. Nájemná práva v rámci nabídky multilicenčních smluv)
 • výhoda Software Assurance (v multilicenčních smlouvách) – právo na poskytnutí Self-Hosted Applications

Každý model se hodí pro jiné scénáře. První tři jsou určeny výhradně pro partnery, kteří je využijí jako součást nějaké komplexnější služby (hostingu, outsourcingu, leasingu), čtvrtý model je i pro klasické non-IT korporace, které chtějí „cizím“ klientům zprostředkovat použití nějaké vlastní aplikace.

Zároveň je možné i v hostovaném prostředí některá dedikovaná řešení poskytnout také bez těchto speciálních smluv. Potom licence nezajišťuje poskytovatel, ale zákazník si zakoupí či pronajme (např. smlouva Open Value Subscription, OVS) od společnosti Microsoft licence vlastní.

Rental Rights

Ten, kdo chce pronajmout desktopové operační systémy a Office, nevystačí jen s OEM licencí či s multilicencí. Vedle smlouvy SPLA má od 1. ledna 2010 možnost využít licenční řešení nazvané Rental Rights. V rámci multilicenčního programu Open License si dokupuje k tzv. opravňujícímu softwaru (Qualifying OS, Qualifying Application) ještě „nájemná práva“. Ta přinášejí negaci ustanovení o zákazu pronájmu a poskytnutí třetí straně. Dané právo se přiřadí každému konkrétnímu zařízení, které pak může být poskytnuto na libovolnou dobu do užívání libovolnému zájemci.

Při zániku (vyřazení) daného zařízení toto předplacené právo zaniká, k novému bude potřeba dokoupit nájemná práva nanovo (Oficiální závazné informace najdete v příslušných sekcích dokumentu Product Use Rights a Product List věnovaných desktopovým OS a aplikacím.)

Jde o typický scénář pro:

 • leasingové společnosti
 • firmy, poskytující do pronájmu základní kancelářské vybavení
 • Internetové kavárny, hotelové počítače,…

Alternativou k Rental Use Rights je smlouva SPLA, která umožňuje pravidelné měsíční platby namísto jednorázové investice

Self-Hosted Applications: výhoda Software Assurance

Každá organizace, která vyvine nějaké softwarové řešení, jež ke své funkčnosti nutně předpokládá využití produktů Microsoft, má možnost je jako celek hostovat, a to nejen svým afilacím či pro společnou práci s externím týmem, ale také jakýmkoli nezávislým subjektům, firmám, pro jejich vlastní užitek. Výhoda Self-Hosted Applications (v překladu „Aplikace s vlastním hostitelem“) je dostupná od podzimu 2009. (Oficiální závazné informace najdete na konci v přílohy 1, Software Assurance- dokumentu Product Use Rights)

Podmínky

 • produkty Microsoft musí být nezbytnou součástí uceleného řešení
 • jde pouze o produkty, které mají v dokumentu Product Use Rights (Užívací práva k produktům) uveden index SH
 • vlastní vývoj zákazníka k nim musí přidávat výraznou, zásadní funkční nadstavbu (dashboard, HTML editor, utility apod. nejsou považovány za primární služby či aplikace integrovaného řešení)
 • zákazník pořídí veškeré licenční pokrytí pro všechny uživatele řešení (serverové licence, CAL, případně External Connector) ke všem využitým produktům a ke všemu pořídí předplatné Software Assurance
 • právo hostovat řešení trvá pouze po dobu aktivního pokrytí SA.

Jde o typický scénář pro společnosti, které vyvinou vlastní aplikace, jež se dají nabídnout i jiným uživatelům (například ERP a jiná podniková řešení), a chtějí řešení hostovat pro lepší správu, maintenance a rozložení nákladů na zabezpečení, zálohování i softwarové licence

Důležité poznámky

 • nabídka Self-Hosted je dostupná jakémukoli zákazníkovi, nejen členům programu Microsoft Partner Network
 • alternativou, která umožňuje měsíční platby a větší flexibilitu produktové skladby, je smlouva SPLA
 • po dobu pokrytí Software Assurance (během níž pouze trvá právo Self-Hosted), má zákazník nárok vždy na nejnovější dostupné verze produktů.

Services Provider License Agreement

Poskytovatel se smlouvou SPLA nabízí softwarové služby nad produkty Microsoft, které zpřístupní buď po Internetu nebo jiné síti v datovém centru, nebo i přímo na pracovišti koncového uživatele, ale to pouze společně s hardwarem, který k tomu poskytne (tzv. Service Device).

Hardware sloužící jako Service Device nesmí být v majetku koncového uživatele, Poskytovatel jej může vlastnit, ale stejně tak mít jen pronajatý od výrobce nebo leasingové společnosti.

Jde o typický scénář pro

společnosti, jejichž primárním zaměřením je poskytování IT služeb, ať již v podobě outsourcingu, hostingu či kombinace obou přístupů klientům – koncovým uživatelům.

Takové společnosti mohou uzavírat vlastní SPLA smlouvu, nebo si mohou licenční pokrytí zajistit v rámci pronájmu serverů (fyzických i virtuálních) v datacentrech, která dnes již většinou SPLA smlouvu uzavřenu mají. Další alternativou je „odlehčená verze smlouvy SPLA, která se jmenuje SPLA Essentials. Ta ovšem neumožnuje službu provozovanou „on premise“.

Podmínky

 • Poskytovatel musí být členem programu Microsoft Partner Network od úrovně Registered výše. Registrace je určena výhradně firmám, jejichž primárním zaměřením je práce v oboru IT s produkty Microsoft a více než 75 % jejich IT produkce je určeno nezávislým zákazníkům (tedy ne vlastním afilacím).
 • Užívací práva k produktům v rámci SPLA jsou popsaná v dokumentu SPUR (Services Provider Use Rights).

V určitých případech je SPLA jedinou legální možností, jak zajistit licenční pokrytí daného scénáře. To platí zejména pro situaci, kdy řešení není „dedikováno“ jedinému uživateli, který by byl vlastníkem licencí, ale sdílí je několik nezávislých subjektů, uživatelů. V mnoha jiných případech je SPLA ekonomicky velmi zajímavou alternativou, jak může firma hradit používání softwarových licencí menšími pravidelnými platbami, aniž by takové řešení stálo na externím financování, na úvěrech. Výhodou této cesty pro zákazníka je, že pokud přestane produkty používat, dál již neplatí nic. Kdyby měl ke stejnému účelu úvěr, musí jej samozřejmě splácet i poté, co software přestane používat, nebo v době, kdy je již morálně zastaralý a je potřeba raději investovat do nových verzí.

Z druhé strany spektra stojí řešení dedikované konkrétní firmě, oddělené od ostatních nezávislých uživatelů. Bez ohledu na to, že servery, na kterých řešení běží, stojí někde ve vzdáleném datacentru a jsou třeba pronajaty. Či dokonce jde o servery virtuální (tedy virtuální dedikované – dnes velice populární…). Důležité ovšem je zachovat především to pravidlo, že software nebude poskytnut třetí osobě. Okolo tohoto pravidla bylo do nedávna dost nejasností a sporů, zejména v otázce, zda více nezávislých zákazníků může přidělovat licence jednomu fyzickému serveru. Teď se ovšem zčerstva zablesklo na lepší časy, na hostingovém summitu v Bellevue v USA byly vyhlášeny změny, které začnou platit od léta – s novým Product Use Rights – které tuto možnost doširoka a zcela jednoznačně otevřou všem zákazníkům s licencemi pokrytými Software Assurance.

Než ale léto přijde, my se ještě nejméně jednou potkáme nad licencemi v mracích. Příštím tématem budou online služby – především Online CRM.

Darina Vodrážková, MCTS ze společnosti DAQUAS, Licensing Partner of the Year 2009.