Skip to main content

System Center Essentials 2010 – seznámení s produktem  – 1.díl

Autor: Ing. Petr Košec, MVP – System Center Configuration Manager

Již uplynulo několik měsíců od doby, kdy byl vydán produkt System Center Essentials 2010 společnosti Microsoft, který navazuje na svého předchůdce System Center Essentials 2007. Nejde tedy o žádného nováčka v oblasti správy počítačů. V našem třídílném seriálu se nejprve zaměříme na seznámení s produktem jako takovým, dále pak provedeme srovnání funkcionality s ostatními produkty rodiny System Center společnosti Microsoft. A na závěr dnešního článku se zaměříme na proces instalace, který je řízen intuitivním průvodcem. Ve druhém díle se budeme věnovat konfiguraci a správě Essentials 2010 a ve třetím, závěrečném díle na provoz, tipy a triky v Essentials 2010.

Essentials 2010 si klade za cíl, s co nejmenšími nároky na znalosti administrátora při implementaci řešení, poskytnout maximální komfort pro dohled a konfigurační správu na IT prostředí v malých a středně velkých organizacích. Pomocí jedné jediné konsole můžeme spravovat jak fyzické, virtuální servery, stanice, software, tak také IT služby.

Mezi hlavní funkce patří:

  • Jednoduchá instalace a nastavení
  • Komplexní monitoring
  • Správa aktualizací
  • Nasazení softwaru
  • Integrované generování sestav
  • Inventarizace softwaru a hardwaru

Klíčová vylepšení v Essentials 2010

V reakci na požadavky zákazníků a další podněty uživatelů produktu Essentials 2010 byly do této verze přidány nové funkce a vylepšení.

Mezi klíčová patří integrovaná správa virtualizace, dále pak navýšení spravovaných serverů z 30 na 50, počet spravovaných stanic zůstal na 500 stanicích, což odpovídá scénářům malých a středně velkých firem, pro které je tento produkt zacílen. Essentials prošel také několika vylepšeními v oblastech monitorování prostředí, nasazení software a správě aktualizací. Ke změnám došlo také v konzoli, která je zpracována v důvěrně známém „Outlook“ vzhledu s jednotlivými prostory (spaces) pro správu.

Obrázek 1: Konsole System Center Essentials 2010

Správa virtuálních prostředí

Nejzásadnější změnou proti Essentials 2007, je jak jsme již zmínili rozšíření funkcionality o správu virtualizace, která je postavena na principech System Center Virtual Machine Manageru (VMM). Essentials 2010 umožňuje vytvářet virtuální stroje, kopírovat virtuální stroje z jiných serverů (P2V nebo V2V), provádět snímkování pro případnou obnovu a inteligentní plánování nových virtuálních strojů. Pro jednoduchou práci, jsou k dispozici předkonfigurované šablony virtuálních strojů.

Monitorování IT prostředí

Essentials 2010 využívá pro svou znalostní bázi stejné balíčky pro správu (management packs) jako Operations Manager 2007. Instalaci a aktualizaci těchto management packů lze provést nově přímo z konsole, která informuje o případných nových balíčcích, podobně jako je tomu v Operations Manageru 2007 R2. Další funkce, která zjednoduší každodenní práci s monitorováním prostředí, je možnost jednoduše vytvářet notifikační pravidla na základě událostí a výstrah v konzoli. Poslední novinkou oblasti monitorování je rozšíření monitorování služeb o průvodce - service level wizards.

Nasazení software

Essentials 2010 umožňuje distribuci MSI nebo EXE balíčků s možností úprav pomocí parametrů. Celý proces je řízen průvodcem o pěti krocích. Při distribuci je možné nově vybrat v průvodci filtr, tzv. Target System Type pro architekturu, operační systém a jazyk. Také si můžete zvolit vlastní návratové kódy při neúspěšné instalaci EXE aplikace podobně, jako je tomu u MSI balíčků.

Správa aktualizací

Ve správě aktualizací přibyla možnost nastavení automatického stahování aktualizací pro vybrané produkty na základě prozkoumání prostředí. Samozřejmostí je i původní manuální volba produktů, pro které chceme aktualizace stahovat.

Srovnání poskytovaných služeb

Pro lepší orientaci v nabízených službách Essentials 2010 poskytuji následující srovnávací tabulky mezi Essentials 2010 a Operations Managerem 2007, Configuration Managerem 2007 a Virtual Machine Managerem 2008.

Tabulka 1: Srovnání Operations Manageru 2007 SP1 R2 a Essentials 2010

Tabulka 2: Srovnání Configuration Manageru 2007 a Essentials 2010

Tabulka 3: Srovnání Virtual Machine Manageru 2008 a Essentials 2010

Plánování nasazení Essentials 2010 ve vašem prostředí

Instalace Essentials 2010 je jednoduchý proces plně řízený průvodcem. Pro nasazení Essentials management serveru se nabízejí dva typické scénáře. Nejjednodušší scénář pro nasazení je instalace všech komponent na jediný server, pro takový scénář máme na jednom serveru všechny komponenty, tedy Essentials management server, Microsoft SQL server, reporting server i konzoli. Samozřejmě více optimalizovaným řešením z pohledu rozložení výkonu se jeví scénář s umístěním databázového a reportovacího serveru na jiný stroj, než máme Essentials management server. Místo plnohodnotného SQL serveru je také možno použít SQL Server 2008 Express edici. Instalace na SQL Server 2005 není podporována.

Následující tabulka popisuje maximální počty jednotlivých komponent v Essentials 2010 a jejich podporované scénáře:

Kudy cesta nevede, aneb přehled nepodporovaných scénářů:

  • V současné verzi Essentials 2010 není podporováno řešení budované na clusteru.
  • WSUS server nesmí být instalován na jiném serveru než na Essentials 2010.
  • Není podporována správa počítačů na platformě IA-64.
  • Essentials 2010 se neobejde bez Microsoft Active Directory Domain Services ve vašem prostředí.

Proces instalace Essentials 2010 dokresluje obrázek 2. Instalační průvodce se nejprve pokusí o aktualizaci komponent serveru, na který chcete nainstalovat samotný Essentials 2010. V dalším kroku průvodce máte možnost vybrat komponenty, které chcete nainstalovat: Essentials Management Server, Reporting a virtualizační správu. Poslední dvě komponenty je možno doinstalovat kdykoliv později. V další části průvodce dojde k definování prostoru pro instalaci komponent. Dále pak pro úkoly spojené s aktivitami na klientech, jako je například instalace agenta či sběr operativních dat, budeme potřebovat definovat administrativní účet. V posledních krocích průvodce, se můžeme podílet na programu pro vylepšení Essentials 2010 a poté už následuje samotné spuštění instalace.

 

Obrázek 2: Proces instalace Essentials 2010

Závěrem

Essentials 2010 je zajímavým řešením pro středně velké společnosti, poskytující vlastnosti konfigurační správy, monitorování prostředí a virtualizaci v jednom produktu. Absolutní výhodou produktu je jeho jednoduchost při nasazení a zároveň jeho komplexnost. V příštích dílech se blíže seznámíme s konfigurací a každodenní prací v Essentials 2010.