Instalace serveru DNS

Rozsah platnosti: Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2

Instalace serveru DNS (Domain Name System) zahrnuje přidání role Server DNS k existujícímu serveru Windows Server 2008. Roli Server DNS lze nainstalovat rovněž při instalaci role AD DS (Active Directory Domain Services). Jedná se o upřednostňovaný způsob instalace role Server DNS, pokud chcete obor názvů domény DNS integrovat s oborem názvů domény služby AD DS.

Tento postup mohou provést pouze členové skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentním oprávněním. Na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 zkontrolujte podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupině.

Postup instalace serveru DNS
 1. Spusťte Správce serveru. Tento nástroj spustíte kliknutím na tlačítko Start a následným kliknutím na položku Správce serveru.

 2. V podokně výsledků klikněte v části Souhrn rolí na možnost Přidat role.

 3. Pokud se v Průvodci přidáním rolí zobrazí stránka Před zahájením, klikněte na tlačítko Další.

 4. V seznamu Role klikněte na položku Server DNS a potom klikněte na tlačítko Další.

 5. Přečtěte si informace na stránce Server DNS a klikněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Potvrdit vybrané možnosti instalace ověřte, zda bude nainstalována role Server DNS, a pak klikněte na tlačítko Nainstalovat.

Další požadavky

 • U počítače je doporučeno nakonfigurovat statickou adresu IP. Jestliže server DNS používá dynamické přiřazování adres pomocí serveru DHCP, který přiřadí serveru DNS novou adresu IP, klienti DNS nakonfigurovaní pro použití předchozí adresy IP tohoto serveru DNS nebudou schopni předchozí adresu IP přeložit a vyhledat server DNS.

 • Po instalaci serveru DNS se můžete rozhodnout, jak tento server a jeho zóny spravovat. Ačkoli lze ke změně spouštěcích souborů serveru a souborů zón používat textový editor, není tato metoda doporučena. Údržbu těchto souborů zjednodušuje nástroj Správce DNS a nástroj příkazového řádku dnscmd, které by se měly používat, kdykoli je to možné. Jakmile tyto soubory začnete spravovat pomocí Správce DNS nebo příkazového řádku, nedoporučují se jejich ruční úpravy.

 • Zóny DNS integrované se službou AD DS lze spravovat pouze pomocí Správce DNS nebo nástroje příkazového řádku dnscmd. Tyto zóny nelze spravovat pomocí textového editoru.

 • Při odinstalaci serveru DNS, který hostuje zóny integrované se službou AD DS, jsou tyto zóny uloženy nebo odstraněny na základě typu úložiště. U všech typů úložišť jsou data zóny uložena na jiných řadičích domény nebo serverech DNS. Data zóny nejsou odstraněna, dokud odinstalovaný server DNS není posledním serverem DNS, který tuto zónu hostuje.

 • Při odinstalaci serveru DNS, který hostuje standardní zóny DNS, zůstávají soubory zóny v adresáři %systemroot%\system32\Dns, ale při přeinstalaci serveru DNS nejsou znovu načteny. Pokud vytvoříte novou zónu se stejným názvem jako má stará zóna, bude soubor staré zóny nahrazen souborem nové zóny.

 • Při zápisu spouštěcích dat a dat zóny serveru DNS do textových souborů používají servery DNS formát souboru BIND (Berkeley Internet Name Domain), který je rozpoznatelný staršími servery BIND 4, nikoli novější formát BIND 8.

Další informace

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit: