Nastavení oprávnění pro doplněk Sdílené složky

Rozsah platnosti: Windows 7, Windows Server 2008 R2

Oprávnění ke sdílení se vztahují na uživatele, kteří se ke sdílené složce připojují přes síť. Oprávnění ke sdílení nemají vliv na uživatele připojené místně nebo pomocí vzdálené plochy.

Chcete-li nastavit oprávnění pro uživatele, kteří se přihlašují místně nebo pomocí vzdálené plochy, použijte místo karty Oprávnění ke sdílení možnosti na kartě Zabezpečení. Tím se nastaví oprávnění na úrovni systému souborů NTFS. Pokud jsou pro sdílenou složku nastavena jak oprávnění ke sdílení, tak i oprávnění pro systém souborů, jsou při připojování ke sdílené složce použita oprávnění s větším omezením.

Pokud například chcete udělit přístup pro čtení ke sdílené složce uživatelům ve vaší doméně, nastavte na kartě Oprávnění ke sdílení oprávnění pro skupinu Everyone na Úplné řízení. Na kartě Zabezpečení zadejte více omezený přístup nastavením oprávnění pro skupinu Domain Users na přístup Pro čtení. Výsledkem je, že uživatel, který je členem skupiny Domain Users, má ke sdílené složce přistup pouze pro čtení ať už se připojuje prostřednictvím sdílené síťové položky, přes vzdálenou plochu nebo je přihlášen místně.

Oprávnění na úrovni systému souborů lze nastavit na příkazovém řádku pomocí nástroje operačního systému iCacls.exe nebo Cacls.exe. Nástroj funguje pouze na svazku NTFS.

notePoznámka
Chcete-li u sdílené složky povolit výčet na základě úrovně přístupu, musíte použít modul snap-in Správa sdílených složek a úložišť. Výčet na základě úrovně přístupu umožňuje uživatelům zobrazit ve sdílené složce pouze soubory a složky, ke kterým mají přístup. Další informace naleznete na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141539 (stránka může být v angličtině).

Nastavení oprávnění pro sdílené složky

 

Chcete-li nastavit oprávnění pro sdílenou složku pomocí rozhraní systému Windows
 1. Spusťte nástroj Správa počítače.

 2. Jestliže se zobrazí dialogové okno Řízení uživatelských účtů, potvrďte nabízenou akci v případě, že ji žádáte, a potom klikněte na tlačítko Ano.

 3. Ve stromu konzoly klikněte na položku Systémové nástroje, klikněte na položku Sdílené složky a potom na položku Sdílené položky.

 4. V podokně podrobností klikněte pravým tlačítkem na sdílenou složku a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

 5. Na kartě Oprávnění ke sdílení nastavte požadovaná oprávnění:

  • Chcete-li přidělit oprávnění ke sdílené složce uživateli nebo skupině, klikněte na tlačítko Přidat. V dialogovém okně Vyberte uživatele, počítače nebo skupiny vyhledejte nebo zadejte uživatelské jméno či název skupiny a potom klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li odebrat přístup ke sdílené složce, klikněte na tlačítko Odebrat.

  • Individuální oprávnění pro uživatele nebo skupinu nastavíte pomocí volby Oprávnění pro skupinu nebo uživatele, kde vyberete možnost Povolit nebo Odepřít.

 6. Chcete-li nastavit oprávnění k souboru nebo složce pro uživatele, kteří se přihlašují místně nebo pomocí služby Vzdálená plocha, klikněte na kartu Zabezpečení a nastavte příslušná oprávnění.

 

Chcete-li zadat oprávnění k souboru pro uživatele pomocí příkazového řádku
 1. Chcete-li otevřít zvýšené okno příkazového řádku, klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, klikněte na položku Příslušenství, pravým tlačítkem myši klikněte na položku Příkazový řádek a poté klikněte na příkaz Spustit jako správce.

 2. Jestliže se zobrazí dialogové okno Řízení uživatelských účtů, potvrďte nabízenou akci v případě, že ji žádáte, a potom klikněte na tlačítko Ano.

 3. Chcete-li zadat individuální oprávnění pro uživatele nebo skupinu, zadejte:

  cacls /G <user:permission>
  

  Chcete-li například zadat oprávnění pro zápis v souboru 002.jpg pro uživatele s uživatelským jménem Monica, zadejte:

  cacls 002.jpg /G Monica:w
  
 4. Chcete-li odebrat přístup ke sdílené složce, zadejte:

  cacls /R <user>
  

  Pokud například chcete odebrat přístup ke sdílené složce uživateli s uživatelským jménem Monica, zadejte:

  Cacls /R Monica
  

 

Hodnota Popis

cacls

Zobrazuje nebo upravuje seznamy řízení přístupu (ACL) souborů.

/R

Odebere přístupová práva určitému uživateli

/G

Přidělí přístupová práva určitému uživateli

<user>

Uživatel nebo skupina, jejichž přístupová práva se nastavují.

<permission>

Oprávnění udělované uživateli. To může být následující:

 • N (Žádné)

 • W (Zapisovat)

 • C (Měnit)

 • F (Úplné řízení)

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit: