Převzetí vlastnictví souboru nebo složky

Rozsah platnosti: Windows 7, Windows Server 2008 R2

Vlastník objektu sám určuje, jakým způsobem a komu jsou přiřazována oprávnění objektu.

K provedení tohoto postupu je nutné mít pro příslušný objekt minimálně oprávnění Převzít vlastnictví nebo uživatelské právo Obnovit soubory a adresáře. Další informace naleznete v části "Další informace" této kapitoly.

Převzetí vlastnictví souboru nebo složky
 1. Spusťte program Průzkumník Windows a vyhledejte soubor nebo složku, jejíž vlastnictví chcete převzít.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na soubor nebo složku, vyberte možnost Vlastnosti a poté klikněte na kartu Zabezpečení.

 3. Klikněte na tlačítko Upřesnit a poté klikněte na kartu Vlastník.

 4. Klikněte na možnost Upravit a pak proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete změnit vlastníka na uživatele nebo skupinu, kteří nejsou uvedeni v seznamu, klikněte na možnost Další uživatelé a skupiny a do pole Zadejte název objektu k výběru (příklady) zadejte název uživatele nebo skupiny. Poté klikněte na tlačítko OK.

  • Pokud chcete změnit vlastníka na uživatele nebo skupinu, kteří v seznamu uvedeni jsou, klikněte na nového vlastníka v poli Změnit vlastníka na.

 5. (Nepovinné) Pokud chcete změnit vlastníka všech podřízených kontejnerů a objektů v rámci stromu, zaškrtněte políčko Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech.

Další informace

 • Správce může převzít vlastnictví jakéhokoli souboru v počítači.

 • Přiřazování vlastnictví souboru nebo složce může vyžadovat zvýšení oprávnění pomocí funkce Řízení přístupu uživatele.

 • Pokud chcete spustit program Průzkumník Windows, klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, klikněte na položku Příslušenství a potom na položku Průzkumník Windows.

 • Vlastnictví můžete změnit dvěma způsoby:

  • Stávající vlastník může udělit oprávnění Převzít vlastnictví jiným uživatelům, kteří pak mohou kdykoli převzít vlastnictví. Uživatel s uděleným oprávněním Převzít vlastnictví může převzít vlastnictví objektu nebo přiřadit vlastnictví libovolné skupině, jejímž je členem.

  • Uživatel s přiděleným oprávněním Obnovit soubory a adresáře může dvakrát kliknout na možnost Další uživatelé a skupiny a přiřadit vlastnictví libovolnému uživateli nebo skupině.

 • Skupina Everyone již v sobě nezahrnuje skupinu Anonymous Logon.

Další odkazy

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit: